Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: Giới thiệu bài mới: “Bầm ơi.” 4. Phát triển các hoạt động:

Khởi động: 2. Bài cũ: Giới thiệu bài mới: “Bầm ơi.” 4. Phát triển các hoạt động:

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
BẦM ƠI

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc diễn cảm, lưu tồn bài. 2. Kĩ năng:
- Biết đọc trơi chảy, diễn cảm bài thơ với giọng cảm động, trầm lắng, thể hiện tình cảm
yêu thương mẹ rất sâu nặng của anh chiến sĩ Vệ quốc quân.
3. Thái độ: - Ca ngợi người mẹ và tình mẹ con thắm thiết, sâu nặng giữa người chiến sĩ ở ngoài tiền
tuyến với người mẹ lam lũ, tần tảo, giàu tình yêu thương con nơi quê nhà. II. Chuẩn bị:
+ GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ để ghi những khổ thơ cần hướng dẫn học
sinh đọc diễn cảm. + HS: Xem lại bài.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’ 32’

1. Khởi động: 2. Bài cũ:


- Giáo viên kiểm tra 2 học sinh đọc lại bài “Công việc đầu tiên” và trả lời câu hỏi về bài
đọc. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

3. Giới thiệu bài mới: “Bầm ơi.” 4. Phát triển các hoạt động:


 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc.
Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Yêu cầu 1, 2 học sinh đọc cả bài thơ.
- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài: giọng cảm động, trầm lắng – giọng của người con
yêu thương mẹ, thầm nói chuyện với mẹ.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thảo luận, giảng giải.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thảo luận nhóm.
- Yêu cầu học sinh cả lớp đọc thầm cả bài thơ, trả lời câu hỏi: Điều gì gợi cho anh chiến
sĩ nhớ tới mẹ? Anh nhớ hình ảnh nào của mẹ? - Giáo viên : Mùa đơng mưa phùn gió bấc –
thời điểm các làng quê vào vụ cấy đông. Cảnh chiều buồn làm anh chiến sĩ chạnh nhớ
tới mẹ, thương mẹ phải lội ruộng bùn lúc gió - Hát
- Học sinh lắng nghe. - Học sinh trả lời.
Hoạt động lớp, cá nhân.
- Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ.
- Học sinh đọc thầm các từ chú giải sau bài.
- 1 em đọc lại thành tiếng. - 1 học sinh đọc lại cả bài.
Hoạt động nhóm, cá nhân.
- Học sinh cả lớp trao đổi, trả lời các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài thơ.
- Cảnh chiều đơng mưa phùn, gió bấc làm anh chiến sĩ thầm nhớ tới người mẹ nơi
quê nhà. Anh nhớ hình ảnh mẹ lội ruộng
Giáo án lớp 5 Trang 71
1’ mưa.
- Yêu cầu 1 học sinh đọc câu hỏi 2.
- Cách nói so sánh ấy có tác dụng gì?
- Yêu cầu học sinh đọc thầm lại cả bài thơ, trả lời câu hỏi: Qua lời tâm tình của anh chiến
sĩ, em nghĩ gì về người mẹ của anh? - Giáo viên yêu cầu học sinh nói nội dung
bài thơ. - Giáo viên chốt: Ca ngợi người mẹ và tình
mẹ con thắm thiết, sâu nặng giữa người chiến sĩ ở ngoài tiền tuyến với người mẹ lam lũ, tần
tảo, giàu tình yâu thương con nơi quê nhà.
 Hoạt động 3: Đọc diễn cảm. Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh biết đọc diễn cảm bài thơ.
- Giọng đọc của bài phải là giọng xúc động, trầm lắng.
- Chú ý đọc nhấn giọng, ngắt giọng đúng các khổ thơ.
- Giáo viên đọc mẫu 2 khổ thơ. - Giáo viên nhận xét.
 Hoạt động 4: Củng cố. - Giáo viên hướng dẫn thi đọc thuộc lòng
từng khổ và cả bài thơ.

5. Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà tiếp tục học thuộc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: Giới thiệu bài mới: “Bầm ơi.” 4. Phát triển các hoạt động:

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×