Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: “Đất nước” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Liệt kê các bài tập đọc. Tổng kết – dặn dò : - Chuẩn bị: Tiết 4

Khởi động: 2. Bài cũ: “Đất nước” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Liệt kê các bài tập đọc. Tổng kết – dặn dò : - Chuẩn bị: Tiết 4

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TIẾT 1

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Liệt kê đúng các bài tập đọc là truyện kể mà em đã học trong 9 tuần đầu . - Chọn được 3 truyện kể tiêu biểu cho 3 chủ điểm, nêu tên các nhân vật, nói được nội
dung chính, chi tiết u thích.
2. Kĩ năng: -Biết nhập vai cùng các bạn trong nhóm diễn lại một trích đoạn vở kịch “ Người cơng
dân số 1”.
3. Thái độ: - Ý thức với bản thân, ln sống có mục đích hết lòng vì mọi người.

II. Chuẩn bị:


+ GV: Phiếu học tập photo bài tập 1, bài tập 2 tài liệu. + HS: SGK, xem trước bài.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’
32’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Đất nước”


- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài thơ. - Hai khổ thơ đầu mô tả cảnh mùa thu ở đâu?
- Lòng tự hào về đất nước về truyền thống bất khuất được thể hiện qua từ ngữ, hình ảnh nào
qua 2 khổ thơ cuối? 3. Giới thiệu bài mới:
- Tiết học hôm nay các em sẽ ôn tập các bài tập đọc là truyện kể mà em đã đọc trong 9 tuần
đầu của học kỳ II. - Ôn Tập Kiểm Tra Giữa Học Kỳ tiết 1

4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Liệt kê các bài tập đọc.


Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài.
- Giáo viên nhắc học sinh chú ý liệt kê các bài tập đọc là truyện kể.
- Giáo viên phát phiếu cho học sinh trao đổi viết nhanh tên bài vào bảng liệt kê.
- Hát - Học sinh lắng nghe.
- Học sinh trả lời.
Hoạt động lớp, cá nhân .
- 1 học sinh đọc yêu cầu cả lớp đọc thầm.
- Học sinh trao đổi theo cặp viết tên bài vào bảng liệt kê.
- Học sinh phát biểu ý kiến
Chủ điểm Tên bài
- Người công dân - Người công dân
số Một, Thái sư Trần Thủ Độ, Nhà
tài trợ đặc biệt của cách mạng,Trí dũng
song tồn , Tiếng rao đêm
Giáo án lớp 5 Trang 53
1’ - Giáo viên nhận xét chốt lại
 Hoạt động 2: Kiểm tra 15 số HS Phương pháp: Kiểm tra
- Giáo viên yêu cầu học sinh bốc thăm chọn bài
- GV đặt 1 câu hỏi về đoạn, bài vừa đọc và cho điểm .
- GV nhận xét
 Hoạt động 3: Luyện tập Phương pháp: Thực hành , giảng giải.
Giáo viên dán bảng tổng kết - GV gợi ý :
+ Câu đơn : 1 VD + Câu ghép : Câu ghép không dùng từ nối : 1
VD Câu ghép dùng từ nối : Câu ghép dùng QHT 1 VD - Câu ghép dùng cặp từ hơ ứng
1 VD

5. Tổng kết – dặn dò : - Chuẩn bị: Tiết 4


- Nhận xét tiết học
- Vì cuộc sống thanh bình
- Nhớ nguồn - Lập làng giữ
biển, Cao Bằng, Phân xử tài tình,
Hộp thư mật, Chú đi tuần , Luật tục
xưa của người Ê-đê - Nghĩa thầy trò,
Phong cảnh đền Hùng , Cửa sông,
Hội thi thổi cơm ở Đồng Vân , Tranh
làng Hồ, Đất nước
Hoạt động cá nhân.
- 1 học sinh xem lại bài khoảng 1- 2 phút
- HS đọc trong SGK 1 đoạn hoặc cả bài - Cả lớp theo dõi
Hoạt động lớp, cá nhân .
- HS đọc lại đề bài - Học sinh làm bài cá nhân và phát biểu
ý kiến.
- Học sinh nhận xét bổ sung VD: Tài liệu hướng dẩn
RÚT KINH NGHIỆM .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
Giáo án lớp 5 Trang 54
TẬP ĐỌC
ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II TIẾT 3

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: “Đất nước” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Liệt kê các bài tập đọc. Tổng kết – dặn dò : - Chuẩn bị: Tiết 4

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×