Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.

Khởi động: 2. Bài cũ: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
TRANH LÀNG HỒ

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc lưu lốt, diễn cảm tồn bài, đọc đúng các từ ngữ,câu, đoạn, bài. 2. Kĩ năng:
- Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng, chậm rãi, thể hiện niềm khâm phục, tự hào, trân trọng những nghệ sĩ dân gian.
3. Thái độ: - Yêu mến quê hương, nghệ sĩ dân gian làng Hồ đã tạo những bức tranh có nội dung sinh
động, kỹ thuật tinh tế.

II. Chuẩn bị:


+ GV: Tranh minh hoạ bài đọc. Bảng phụ viết đoạn văn luyện đọc. + HS: Tranh ảnh sưu tầm, SGK.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’ 30’
6’
15’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân


- Giáo viên kiểm tra 2 – 3 học sinh. - Hội thi thổi cơm Đồng Vân bắt nguồn
từ đâu? - Hội thi được tổ chức như thế nào?
- Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới:
“Tranh làng Hồ.”

4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.


Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Yêu cầu học sinh đọc bài.
- Học sinh đọc từ ngữ chú giải. - Giáo viên chia đoạn để luyện đọc.
- Đoạn 1: Từ đầu …vui tươi. - Đoạn 2: Yêu mến …mái mẹ.
- Đoạn 3: Còn lại. - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc.
- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thảo luận, giảng giải..
- Yêu cầu học sinh đọc từng đoạn. - Tranh làng Hồ là loại tranh như thế
nào? - Kể tên 1 số tranh làng Hồ lấy đề tài từ
cuộc sống làng quê VN. - Kỹ thuật tạo màu trong tranh làng Hồ
có gì đặc biệt? - Yêu cầu học sinh đọc toàn bài và trả lời
câu hỏi: - Hát
- Học sinh lắng nghe. - Học sinh trả lời.
Hoạt động lớp, cá nhân .
- Học sinh khá giỏi đọc, cả lớp đọc thầm. - 1 học sinh đọc, cả lớp theo dõi.
- Học sinh tìm thêm chi tiết chưa hiểu. - Học sinh luyện đọc nối tiếp theo đoạn.
- Học sinh phát âm từ ngữ khó.
Hoạt động nhóm, lớp.
- Học sinh đọc từng đoạn - Học sinh nêu câu trả lời.
Dự kiến: Là loại tranh dân gian do người làng Đông Hồ …vẽ.
- Tranh lợn, gà, chuột, ếch …
- Màu hoa chanh nền đen lĩnh một thứ màu đen rất VN …hội hoạ VN.
Giaùo án lớp 5 Trang 49
5’
4’
1’ - Gạch dưới những từ ngữ thể hiện lòng
biết ơn và khâm phục của tác giả đối với nghệ sĩ vẽ tranh làng Hồ?
- Vì sao tác giả khâm phục nghệ sĩ dân gian làng Hồ?
- Giáo viên chốt: Yêu mến quê hương, nghệ sĩ dân gian làng Hồ đã tạo những
bức tranh có nội dung sinh động, kỹ thuật tinh tế.
 Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm. Phương pháp: Thi đua, giảng giải.
- Hướng dẫn đọc diễn cảm. - Thi đua 2 dãy.
- Giáo viên nhận xét + tuyên dương.
 Hoạt động 4: Củng cố. - Học sinh trao đổi tìm nội dung bài.
- Yêu cầu học sinh kể tên 1 số làng nghề truyền thống.

5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×