Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: Cửa sông Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.

Khởi động: 2. Bài cũ: Cửa sông Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
NGHĨA THẦY TRÒ

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc lưu lốt tồn bài đọc dùng các từ ngữ, câu, đoạn, bài. - Hiểu các từ ngữ, câu, đoạn, bài, diễn biến câu chuyện.
2. Kĩ năng: - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng nhẹ nhàng chậm rãi thể hiện cảm xúc về tình thầy
trò của người kể chuyện. Đọc lời đối thoại thể hiện đúng gọng nói của từng nhân vật.
3. Thái độ: - Hiểu ý nghĩa của bài: Ca ngợi truyền thống tôn sư trọng đạo của nhân dân ta, nhắc nhở
mọi người cần giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp đó của dân tộc. II. Chuẩn bị:
+ GV: Tranh minh hoa bài đọc trong SGK. Bảng phụ viết sẵn đoạn văn cần luyện đọc.
+ HS: SGK.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’ 30’
6’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: Cửa sông


- Giáo viên gọi 2 – 3 học sinh đọc thuộc lòng 2 – 3 khổ thơ và cả bài thơ trả lời câu
hỏi: + Cửa sông là một địa điểm đặc biệt như thế
nào? + Cách sắp xếp các ý trong bài thơ có gì đặc
sắc? - Giáo viên nhận xét, cho điểm.

3. Giới thiệu bài mới:


“Nghĩa thầy trò.”

4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.


Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài.
- Gọi 1 học sinh đọc các từ ngữ chú giải trong bài.
- Gọi 1 học sinh đọc các từ ngữ chú giải trong bài.
- Giáo viên giúp các em hiểu nghĩa các từ này.
- Giáo viên chia bài thành 3 đoạn để học sinh luyện đọc.
Đoạn 1: “Từ đầu … rất nặng” Đoạn 2: “Tiếp theo … tạ ơn thầy”
Đoạn 3: phần còn lại. - Giáo viên theo dõi, uốn nắn, hướng dẫn
cách đọc các từ ngữ khó hoặc dễ lẫn đo phát âm địa phương.
- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài, giọng nhẹ nhàng, chậm rãi trang trọng thể hiện
- Hát - Học sinh lắng nghe.
- Học sinh trả lời.
Hoạt động lớp, cá nhân .
- 1 học sinh khá, giỏi đọc bài, cả lớp đọc thầm.
- Cả lớp đọc thầm từ ngữ chú gải, 1 học sinh đọc to cho các bạn nghe.
- Học sinh tìm thêm những từ ngữ chưa hiểu trong bài nếu có.
- Nhiều học sinh tiếp nối nhau luyện đọc theo từng đoạn.
- Học sinh chú ý phát âm chính xác các
Giáo án lớp 5 Trang 43
15’
5’
4’ cảm xúc về tình thầy trò.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thảo luận, giảng giải, đàm
thoại. - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc, trao
đổi, trả lời câu hỏi. - Yêu cầu học sinh đọc thầm đoạn 1 và trả
lời câu hỏi.  Các môn sinh của cụ giáo Chu đến nhà
thầy để làm gì?
 Gạch dưới chi tiết cho trong bài cho thấy học trò rất tơn kính cụ giáo Chu?
 Tình cảm cụ giáo Chu đối với người thầy đã dạy cụ thế nào?
 Chi tiết nào biểu hiện tình cảm đó. - Em hãy tìm thành ngữ, tục ngữ nói lên bài
học mà các môn sinh nhận được trong ngày mừng thọ cụ giáo Chu.
- Giáo viên chốt: Nhấn mạnh thêm truyền thống tôn sư trọng đạo không những được
mọi thế hệ người Việt Nam giữ gìn, bảo vệ mà còn được phát huy, bồi đắp và nâng cao.
- Người thầy giáo và nghề dạy học luôn được xã hội tôn vinh.
 Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm. Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm giọng đọc diễn cảm bài văn, xác lập kĩ thuật đọc,
giọng đọc, cách nhấn giọng, ngắt giọng. VD: Thầy cảm ơn các anh.
Bây giờ nhân có đủ môn sinh, thầy muốn mời tất cả các anh theo thầy tới
thăm một người mà thầy mang ơn rất nặng. Các môn sinh đều đồng thanh dạ
ran. - Giáo viên cho học sinh các nhóm thi đua
đọc diễn cảm.
 Hoạt động 4: Củng cố. - Yêu cầu học sinh các nhóm thảo luận, trao
đổi nội dung chính của bài. - Giáo viên nhận xét.
- Giáo viên giáo dục.

5. Tổng kết - dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: Cửa sông Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×