Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: “ Phong cảnh đền Hùng.” Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.

Khởi động: 2. Bài cũ: “ Phong cảnh đền Hùng.” Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
CỬA SÔNG

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Hiểu các từ ngữ khó trong bài, hiểu nội dung, ý nghĩa bài thơ. 2. Kĩ năng:
- Đọc trôi chảy diễn văn bài thơ với giọng đọc nhẹ nhàng tha thiết, trầm lắng, chứa chan
tình cảm. - Học thuộc lòng bài thơ.
3. Thái độ: - Qua hình ảnh cửa sơng tác giả ngợi ca tình cảm thuỷ chung, thiết tha biết ơn cội nguồn.

II. Chuẩn bị:


+ GV: Tranh minh hoạ trong SGK, tranh ảnh về phong cảnh cửa sông. Bảng phụ ghi sẵn văn
luyện đọc cho học sinh. + HS: SGK, tranh ảnh sưu tầm.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’ 30’
6’
15’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: “ Phong cảnh đền Hùng.”


- Giáo viên gọi 2 – 3 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
 Tìm từ ngữ miêu tả vẻ đẹp thiên nhiên nơi đền Hùng?
 Những cảnh vật nào ở đền Hùng gợi nhớ về sự nghiệp dựng nước và giữ nước của dân
tộc? - Giáo viên nhận xét, cho điểm.

3. Giới thiệu bài mới:


“Cửa sông.”

4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.


Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Yêu cầu học sinh đọc bài thơ.
- Giáo viên nhắc học sinh chú ý đọc ngắt giọng đúng nhịp thơ trong bài.
VD: Là cửa nhưng khơng then khố cũng khơng khép lại bao giờ phát âm đúng các từ
ngữ học sinh còn hay lẫn lộn. VD: Then khố, mênh mơng, cần mẫn, nước
lợ, sơng sâu, tơm rảo, lấp lố … - Gọi học sinh đọc từ ngữ chú giải.
- Giáo viên giúp học sinh hiểu các từ này. - Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ: giọng nhẹ
nhàng, tha thiết, trầm lắng.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh cả lớp cùng trao đổi, trả lời các câu hỏi.
+ Trong khổ thơ đầu, tác giả dùng những từ - Hát
- Học sinh lắng nghe. - Học sinh trả lời.
Hoạt động lớp, cá nhân.
- 1 học sinh khá giỏi đọc bài thơ. - Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc từng
khổ thơ.
- Học sinh đọc đúng các từ luyện đọc. - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm, học
sinh có thể nêu thêm từ ngữ các em chưa hiểu nếu có.
- 1 – 2 học sinh đọc cả bài.
Hoạt động nhóm, lớp.
- Học sinh đọc thầm khổ thơ 1, trả lời
Giáo án lớp 5 Trang 40
5’
4’ ngữ nào để nói về nơi sơng chảy ra biển ?
Cách giới thiệu ấy có gì hay ?
- Giáo viên gọi 1 học sinh đọc khổ thơ 2 – 5 và trả lời câu hỏi.
+ Theo bài thơ, cửa sông là một địa điểm đặc biệt như thế nào?
∗ Giáo viên chốt: Cửa sông là nơi gia nhau
giữa sông và biển. Nơi ấy tôm cá tụ hội, nơi những chiếc thuyền câu lấp và đêm trăng, nơi
con tàu kéo còi giã từ đất liền và nơi để tiễn người ra khơi.
- Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ cuối. - Giáo viên đặt câu hỏi:
+ Phép nhân hố trong khổ thơ , tác giả đã nói điều gì về “tấm lòng” của cửa sơng đối
với cội nguồn? - Giáo viên gọi 1 học sinh đọc toàn bài thơ
và nêu câu hỏi:
- Giáo viên chốt: Trong bài thơ, ở từng khổ thơ là sự xen kẻ các câu thơ một cách hài
hồ, sự bố trí nội dung của từng khổ thơ đã giúp ta thấy rõ sự trải rộng mênh mông dẫn
dắt người đọc để rồi cùng kết lại bằng hình ảnh khép lại nhẹ nhàng, tha thiết.
- Giáo viên yêu cầu học sinh thảo luận nhóm để trao đổi tìm nội dung chính của bài thơ.
 Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm. Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm giọng đọc của bài thơ, xác lập kỹ thuật đọc: giọng
đọc, nhấn giọng, ngắt nhịp.
Nơi biển tìm về với đất Bằng con sóng nhớ bạc đầu
Chất muối hồ trong vị ngọt Thành vùng nước lợ nông sâu
- Cho học sinh các tổ, nhóm, cá nhân thi đua đọc diễn cảm.
- Hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng bài thơ.
 Hoạt động 4: Củng cố. - Giáo viên yêu cầu học sinh nêu đại ý.
- Giáo viên nhận xét. 5. Tổng kết - dặn dò:
câu hỏi. - Để nói về nơi sông chảy ra biển … làm
cho người đọc hiểu về cửa sông, thấy cửa sông quen thuộc
- Tác giả đã giới thiệu hình ảnh một cửa sơng thân quen và độc đáo.
- Cả lớp đọc thầm. - 1 học sinh đọc – Cả lớp suy nghĩ trả lời
câu hỏi. - Học sinh phát biểu.
Dự kiến: Cửa sông là nơi giữ lại phù sa được bồi đắp bãi bồi, nơi nước ngọt chảy
vào biển rộng, nơi biển cả tìm về với đất liền, nơi sơng và biển hồ lẫn vào nhau.
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm lại. - Học sinh suy nghĩ trả lời câu hỏi.
Dự kiến: Cửa sông “giáp mặt” với biển rộng, lá xanh “bỗng nhớ một vùng nước
non.
 Tác giả muốn gửi lòng mình vào cội nguồn, khơng qn cội nguồn, nơi đã sinh
ra và trưởng thành.
- Học sinh các nhóm thảo luận, tìm nội dung chính của bài.
Dự kiến: Qua hình ảnh cửa sơng tác giả ngợi ca tình cảm thuỷ chung thiết tha biết
ơn cội nguồn.
Hoạt động lớp, cá nhân.
Giaùo án lớp 5 Trang 41
1’ - Xem lại bài.
- Chuẩn bị: “Nghĩa thầy trò”. - Nhận xét tiết học
- Nhiều học sinh luyện đọc khổ thơ. - Học sinh thi đua đọc diễn cảm.
- Học sinh đọc thuộc lòng từng đoạn, cả bài.
- Học sinh trả lời. - Học sinh nhận xét.
RÚT KINH NGHIỆM .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Giáo án lớp 5 Trang 42
TẬP ĐỌC
NGHĨA THẦY TRÒ

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: “ Phong cảnh đền Hùng.” Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×