Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: Luật tục xưa của người Ê-đê. Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Khởi động: 2. Bài cũ: Luật tục xưa của người Ê-đê. Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
HỘP THƯ MẬT

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc trơi chảy tồn bài, đọc đúng từ khó trong bài chữ V, bu-gi, cần khởi động máy ….
2. Kĩ năng: - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng kể chuyện linh hoạt, phù hợp với diễn biến câu
chuện: Khi hồi hộp, khi vui mừng, nhẹ nhàng tồn bài tốt lên vẻ bình tĩnh, tự tin của nhân vật.
3. Thái độ: - Hiểu nội dung, ý nghĩa của bài. Ca ngợi Hai Long và những người chiến sĩ tình báo
hoạt động trong lòng địch đã dũng cảm, mưu trí góp phần bảo vệ tổ quốc. II. Chuẩn bị:
+ GV: Tranh minh hoạ. Bảng phụ ghi sẵn câu văn cần đọc. + HS: SGK.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’ 30’
6’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: Luật tục xưa của người Ê-đê.


- Gọi 2 – 3 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Người Ê-đê xưa đặt ra luật tục để làm gì? - Tìm dẫn chứng trong bài cho thấy người Ê-
đê xử phạt rất công bằng? - Giáo viên nhận xét, cho điểm.

3. Giới thiệu bài mới:


“Hộp thư mật.”

4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.


Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc toàn bài
văn. - Giáo viên chia đoạn để luyện đọc cho học
sinh.
Đoạn 1 : “Từ đầu … đáp lại” Đoạn 2 : “Anh dừng xe … bước chân”
Đoạn 3 : “Hai Long … chỗ cũ” Đoạn 4 : Đoạn còn lại.
- Giáo viên sửa những từ đọc dễ lẫn, phát âm chưa chính xác, viết lên bảng.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từ chú giải dưới bài đọc.
- Giáo viên đọc mẫu toàn bài.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại.
- Hát - Học sinh lắng nghe.
- Học sinh trả lời.
Hoạt động lớp, cá nhân.
- 1 học sinh khá giỏi đọc, cả lớp đọc thầm.
- Học sinh tiếp nối nhau đọc các đoạn văn.
- Học sinh luyện đọc: từ phát âm sai. - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.
Hoạt động nhóm, lớp.
Giáo án lớp 5 Trang 33
15’
5’
4’ - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc, tìm
hiểu nội dung dựa theo các câu hỏi trong SGK.
- Yêu cầu cả lớp đọc thầm bài văn, trả lời câu hỏi:
 Bài văn có những nhận vật nào?  Hộp thư mật để làm gì?
- Học sinh đọc đoạn văn từ: “Người đặt hộp thư … chỗ cũ”, sau đó trả lời câu “Người liên
lạc nguỵ trang hộp thư mật như thế nào?”  Qua nhân vật có hình chữ V, người liên
lạc muốn nhắn chú Hai Long điều gì? - Giáo viên chốt: Chiến sĩ tình báo trong
lòng địch bao giờ cũng gan góc, thơng minh, u Tổ quốc.
- Giáo viên gọi học sinh đọc đoạn còn lại và trả lời câu.
- Gạch dưới chi tiết trong bài nêu rõ cách lấy thư và gửi báo cáo của Hai Long?
- Giáo viên bình luận: Hai Long đã vờ sửa xe để không ai nghi ngờ. Chú mưu trí, có
phẩm chất chiến sĩ. - Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời câu:
“Hoạt động của người liên lạc có ý nghĩa thế nào đối với sự nghiệp Tổ quốc”.
- Giáo viên chốt lại: hoạt động trong vùng địch đòi người chiến sĩ tình báo phải thơng
minh, gan góc, khơn khéo. Như chú Hai Long góp phần bảo vệ Tổ quốc.
 Hoạt động 3: Rèn luyện diễn cảm. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, giảng
giải. - Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn
cảm. - Giáo viên treo bảng ghi sẵn câu hướng dẫn
học sinh luyện đọc. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua đọc
diễn cảm.
 Hoạt động 4: Củng cố. - Yêu cầu học sinh thảo luận tìm nội dung
bài.

5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: Luật tục xưa của người Ê-đê. Giới thiệu bài mới: Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×