Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: “Chú đi tuần.” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Khởi động: 2. Bài cũ: “Chú đi tuần.” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
LUẬT TỤC XƯA CỦA NGƯỜI Ê-ĐÊ

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc lưu lốt tồn bài, đọc đúng từ ngữ, câu, đoạn, bài. - Hiểu từ ngữ, câu, đoạn trong bài, hiểu nội dung các điều luật xưa của người Ê-đê.
2. Kĩ năng: - Biết đọc diễn cảm bài văn với giọng chậm, rõ ràng, trang trọng, rành mạch thể hiện tính
nghiêm túc văn bản.
3. Thái độ: - Hiểu ý nghĩa của bài: Người Ê-đê từ xưa đã có luật tục quy định xử phạt nghiêm minh,
công bằng để bảo vệ cuộc sống yên lành. II. Chuẩn bị:
+ GV: Tranh minh hoa. Tranh ảnh về sinh hoạt người Tây Nguyên. Bảng phụ viết câu văn luyện
đọc. + HS: Tranh sưu tầm, SGK.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’ 30’
6’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Chú đi tuần.”


- Gọi 2 – 3 học sinh đọc và trả lời câu hỏi: + Người chiến sĩ đi tuần trong hồn cảnh
nào? + Đặt hình ảnh người chiến sĩ đi tuần bên
hình ảnh giấc ngủ yêu bình của học sinh, tác giả muốn nói điều gì?
- Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới:
“Luật tục xưa của người Ê-đê.”

4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.


Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc toàn bài
văn. - Giáo viên chia bài thành đoạn ngắn để
luyện đọc.  Đoạn 1 : Về các hình phạt.
 Đoạn 2 : Về các tang chứng.  Đoạn 3 : Về các tội trạng.
 Đoạn 4 : Tội ăn cắp.  Đoạn 5 : Tội dẫn đường cho địch.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc từ ngữ khó, lầm lẫn do phát âm địa phương.
- Giáo viên yêu cầu học sinh đọc từ chú giải.
- Giáo viên đọc chậm rãi, rành mạch, trang nghiêm, diễn cảm toàn bài.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hát - Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
Hoạt động lớp, cá nhân .
- 1 học sinh khá, giỏi đọc, cả lớp đọc thầm.
- Học sinh tiếp nối nhau đọc các đoạn văn.
- Học sinh luyện đọc. - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.
Giáo án lớp 5 Trang 30
15’
5’
4’
1’
Phương pháp: Thảo luận. - Giáo viên tổ chức cho học sinh đọc từng
đoạn, cả bài và trao đổi thảo luận câu hỏi:  Người xưa đặt luật để làm gì?
- Giáo viên chốt: Em hãy kể những việc người Ê-đê coi là có tội.
- Giáo viên yêu cầu học sinh làm việc theo nhóm để trả lời câu hỏi.
 Tìm những chi tiết trong bài cho thấy người Ê-đê quy định xử phạt công bằng?
- Giáo viên chốt lại: Người Ê-đê có quan niệm rạch ròi về tội trạng, quy định hình
phạt cơng bằng để giữ cuộc sống thanh bình cho bn làng.
- Giáo viên chia thành nhóm phát giấy khổ to cho nhóm trả lời câu hỏi.
- Kể tên 1 số luật mà em biết?
- Giáo viên kết luận, treo bảng phụ viết tên 1 số luật.
 Hoạt động 3: Rèn luyện diễn cảm. Phương pháp: Thực hành, giảng giải.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc diễn cảm.
- Giáo viên cho các nhóm thi đua đọc diễn cảm.
 Hoạt động 4: Củng cố. - Yêu cầu học sinh thảo luận tìm nội dung
bài. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua
đọc diễn cảm. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: “Chú đi tuần.” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×