Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: “Phân xử tài tình.” Giới thiệu bài mới: “Chú đi tuần.”

Khởi động: 2. Bài cũ: “Phân xử tài tình.” Giới thiệu bài mới: “Chú đi tuần.”

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
CHÚ ĐI TUẦN

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc lưu lốt, trơi chảy bài thơ, đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng trìu mến, tha thiết thể hiện tình cảm của người chiến sĩ an ninh với các cháu học sinh miền nam.

2. Kĩ năng: - Hiểu các từ ngữ trong bài, hoàn cảnh ra đời của bài thơ.


3. Thái độ: - Hiểu nội dung ý nghĩa bài thơ: Các chiến sĩ an ninh yêu thương, quan tâm lo lắng cho
các cháu, sẵn sàng, chịu gian khổ để giữ cho cuộc sống của các cháu bình yên, các cháu học hành giỏi giang, có một tương lai tốt đẹp.

II. Chuẩn bị:


+ GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK. Bảng phụ ghi khổ thơ học sinh luyện đọc.
+ HS: SGK.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’
34’ 10’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Phân xử tài tình.”


- Giáo viên đặt câu hỏi. - Vị quan án được giới thiệu là một người
như thế nào? - Quan đã dùng biện pháp nào để tìm ra
người lấy cắp vải? - Nêu cách quan án tìm kẻ đã trộm tiền nhà
chùa? - Giáo viên nhận xét cho điểm.

3. Giới thiệu bài mới: “Chú đi tuần.”


Giáo viên khai thác tranh minh hoạ “Các chiến sĩ đi tuần trong đêm, qua trường
học sinh miền Nam số 4”. - Giới thiệu bài thơ “Chú đi tuần” các chiến
sĩ đi tuần trong hồn cảnh thế nào và có tình cảm gì đối với các bạn học sinh? Đọc bài thơ
các em sẽ hiểu điều đó. 4. Phát triển các hoạt động:
 Hoạt động 1: Luyện đọc. Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
- Giáo viên yêu cầu 1 học sinh đọc bài. - Yêu cầu học sinh đọc phần chú giải từ ngữ.
- Giáo viên nói về tác giả và hồn cảnh ra đời của bài thơ. tài liệu giảng dạy.
- Giáo viên chia đoạn để luyện đọc cho học sinh: mỗi đoạn thơ là 1 khổ thơ.
- Khổ thơ 1: Từ đầu…xuống đường. - Khổ 2: “Chú đi qua…ngủ nhé”
- Khổ 3: “Trong đêm…chú rồi” - Khổ 4: Đoạn còn lại.
- Hát - 3 Học sinh đọc lại bài và trả lời câu
hỏi.
Hoạt động lớp, cá nhân.
- Học sinh khá giỏi đọc bài. - Cả lớp đọc thầm.
- Học sinh tiếp nối nhau đọc từng khổ thơ.
Giáo án lớp 5 Trang 27
10’
10’ - Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc
những từ ngữ phát âm còn lẫn lộn do ảnh hưởng của phương ngữ như âm tr, ch, s, x…
- Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài giọng nhẹ, trầm lắng, thiết tha.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, giảng
giải. - Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ 1 và trả lời
câu hỏi. - Người chiến sĩ đi tuần trong hoàn cảnh như
thế nào?
- Giáo viên gọi 2 học sinh tiếp nối nhau đọc các khổ thơ 1 và 2 và nêu câu hỏi.
- Đặt hình ảnh người chiến sĩ đi tuần bên hình ảnh, giấc ngủ yêu bình của học sinh, tác
giả bài thơ muốn nói lên điều gì? - Giáo viên chốt: Các chiến sĩ đi tuần trong
đêm khuya qua trường. Học sinh miền Nam lúc mọi người đã yên giấc ngủ say tác giả đã
đặt hai hình ảnh đối lập nhau để nhằm ngợi ca những tấm lòng tận tuỵ hy sinh quên mình vì
hạnh phúc trẻ thơ của các chiến sĩ an ninh. - Yêu cầu học sinh đọc 2 khổ thơ còn lại và
nêu câu hỏi. - Em hãy gạch dưới những từ ngữ và chi tiết
thể hiện tình cảm và mong ước của người chiên sĩ đối với các bạn học sinh?
- Giáo viên chốt: Các chiến sĩ an ninh yêu thương các cháu học sinh, quan tâm, lo lắng
cho các cháu, sẵn sàng chịu gian khổ, khó khăn để giữ cho cuộc sống của các cháu bình
yên, mong các cháu học hành giỏi giang, có một tương lai tốt đẹp.
 Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại, giảng
giải. - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định
cách đọc diễn cảm bài thơ cách nhấn giọng, ngắt nhịp các khổ thơ.
Gió hun hút lạnh lùng Trong đêm khuya phố vắng
Súng trong tay im lặng - Học sinh luyện đọc.
- Học sinh lắng nghe.
Hoạt động nhóm, lớp.
- 1 học sinh đọc 1 khổ thơ. - Cả lớp đọc thầm và trả lời câu hỏi.
- Dự kiến: Người chiến sĩ đi tuần trong đêm khuya, gió rét, khi mọi người đã yên
giấc ngủ say. - 2 học sinh đọc khổ thơ tiếp nối nhau.
- Học sinh phát biểu. - Dự kiến: Tác giả bài thơ muốn ngợi ca
những chiến sĩ tận tuỵ, quên mình vì hạnh phúc của trẻ thơ.
- 2 học sinh tiếp nối nhau đọc 2 khổ thơ còn lại.
- Học sinh tìm và gạch dưới các từ ngữ và chi tiết.
- Dự kiến: Từ ngữ, yêu mến, lưu luyến. - Chi tiết: thầm hỏi các cháu ngủ có
ngon khơng? Đi tuần mà vẫn nghĩ mãi đến các cháu, mong giữ mãi nơi cháu
nằm ấm mãi. - Mong ước: Mai ác cháu học hành tiến
bộ, đời đẹp tươi khăn đỏ tung bay.
Hoạt động nhóm đơi, lớp.
Giáo án lớp 5 Trang 28
4’
1’ Chú đi tuần đêm nay
- Giáo viên hướng dẫn học sinh đọc thuộc lòng từng khổ thơ.
- Tổ chức cho học sinh thi đua đọc diễn cảm và thuộc lòng từng khổ thơ, cả bài thơ.
- Yêu cầu học sinh chia nhóm để thảo luận tìm đại ý bài.
 Hoạt động 4: Củng cố. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua 2
dãy. - Giáo viên nhận xét–Tuyên dương

5. Tổng kết - dặn dò: - Yêu cầu học sinh về nhà luyện đọc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: “Phân xử tài tình.” Giới thiệu bài mới: “Chú đi tuần.”

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×