Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: “Cao Bằng.” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Khởi động: 2. Bài cũ: “Cao Bằng.” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
PHÂN XỬ TÀI TÌNH

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc lưu lốt tồn bài, đọc đúng các từ ngữ câu, đoạn, bài. 2. Kĩ năng:
- Biết đọc diễn cảm bài văn gới giọng rõ ràng, rành mạch, chậm rãi, thể hiện giọng điệu
của từng nhân vật và niềm khâm phục của người kể chuyện về tài xử kiện của ông quan án.

3. Thái độ: - Ca ngợi trí thông minh , tài xử kiện của vị quan án


II. Chuẩn bị:


+ GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK – Bảng phụ viết sẵn đoạn văn hướng dẫn luyện đọc.
+ HS: SGK

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’
33’ 10’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Cao Bằng.”


- Giáo viên kiểm tra bài.  Chi tiết nào nói lên địa thế đặc biệt của
Cao Bằng?  Thiên nhiên Cao Bằng tượng trưng
cho lòng yêu nước của người dân miền núi như thế nào?
- Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới:
Qua bài học hôm nay các em sẽ được biết về tài xét xử của một vị quan án và
phần nào hiểu được ước mong của người lao động về một xã hội trật tự an ninh qua
sự thông minh xử kiện của một vị quan án trong bài đọc: “Phân xử tài tình”.

4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.


Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc bài.
- Giáo viên chia đoạn để học sinh luyện đọc.
• Đoạn 1: Từ đầu … lấy trộm.
• Đoạn 2: Tiếp theo … nhận tội.
• Đoạn 3: Phần còn lại.
- Giáo viên chú ý uốn nắn hướng dẫn học sinh đọc các từ ngữ khó, phát âm chưa
chính xác như: rung rung, tra hỏi, lấy trộm biết trói lại, sư vãi.
- Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ chú giải. - Giáo viên giúp học sinh hiểu các từ ngữ
học sinh nêu. - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bài giọng
- Hát - Học sinh đọc thuộc lòng bài thơ và trả lời
nội dung.
Hoạt động lớp, cá nhân.
- 1 học sinh khá giỏi đọc bài, cả lớp đọc thầm.
- 1 học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài văn.
- Học sinh luyện đọc các từ ngữ phát âm chưa tốt, dễ lẫn lộn.
- 1 học sinh đọc phần chú giải, cả lớp đọc thầm, các em có thể nêu thêm từ khó chưa
Giáo án lớp 5 Trang 23
10’ nhẹ nhàng, chậm rãi thể hiện sự khâm
phục trí thơng minh tài xử kiện củ viên quan án, giọng phù hợp với đặc điểm từng
đoạn: kể, đối thoại.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại,
giảng giải. - Yêu cầu học sinh đọc lại đoạn 1
- Giáo viên nêu câu hỏi.
 Vị quan án được giới thiệu là người như thế nào?
 Hai người đàn bà đến công đường nhờ quan phân xử việc gì?
- Giáo viên chốt: Mở đầu câu chuyện, vị quan án được giới thiệu là một vị quan có
tài phân xử và câu chuyện của hai người đàn bà cùng nhờ quan phân xử việc mình
bị trộm vài sẽ dẫn ta đến cơng đường xem quan phân xử như thế nào?
- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 2 và trao đổi thảo luận để trả lời câu hỏi.
 Quan án đã dùng những biện pháp nào để tìm ra người lấy cắp tấm vải?
 Vì sao quan cho rằng người khơng khóc chính là người ấy cắp tấm vải?
- Giáo viên chốt: Quan án thông minh hiểu tâm lý con người nên đã nghĩ ra phép
thử đặc biệt – xé đôi tấm vải để buộc họ tự bộc lộ thái độ thật làm cho vụ án tưởng đi
vào ngõ cụt, bất ngờ bị phá nhanh chóng. - Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đoạn
còn lại.
 Để tìm kẻ lấy trộm tiền nhà chùa, quan cho gọi những ai đến?
 Vì sao quan lại cho gọi những người hiểu nếu có.
- Học sinh lắng nghe.
Hoạt động nhóm, lớp.
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. - Học sinh nêu câu trả lời.
Dự kiến:
 Ơng là người có tài, vụ án nào ơng cũng tìm ra manh mối và xét xử công bằng.
 Họ cùng bẩm báo với quan về việc mình bí mật cắp vải. Người nọ tố cáo người kia
lấy trộm vải của mình. Họ nhờ quan phân xử.
- 1 học sinh đọc đoạn 2. - Học sinh thảo luận nhóm rồi cử đại diện
trình bày kết quả. Dự kiến: Quan đã dùng những cách:
 Cho đòi người làm chứng nên khơng có người làm chứng.
 Cho lính về nhà hai người đàn bà để xem xét cũng khơng tìm được chứng cứ.
 Quan sai xé tấm vải làm đôi chia cho hai người đàn bà mỗi người một mảnh.
 Một trong hai người khóc, quan sai lính trả tấm vải cho người này rồi thét trói người
kia lại. - Học sinh phát biểu tự dọ.
Dự kiến: Vì quan hiểu người tự tay làm ra tấm vải, hy vọng bán tấm vải kiếm được ít
tiền nên đau xót khi tấm vải bị xé tam.
 Người dửng dưng trước tấm vải bị xé là người không đổ công sức dệt nên tấm vải.
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.  Quan cho gọi tất cả sư sãi, kẻ ăn người ở
để tìm ra kẻ trộm tiền.  Vì quan phán đốn kẻ lấy trộm tiền nhà
Giáo án lớp 5 Trang 24
10’ ấy đến?
 Quan án đã tìm kẻ trộm tiền nhà chùa bằng cách nào? Hãy gạch dưới những chi
tiết ấy? - Giáo viên chốt: Quan án đã thực hiện
các việc theo trình tự, nhờ sư cụ biện lễ cúng thật
→ giao cho mỗi người một nắm
thóc →
đánh đòn tâm lý: Đức Phật rất thiêng: ai gian thì thóc trong tay người đó
nảy mầm →
quan sát những người chay đàn thấy chú tiểu thỉnh thoảng hé bàn tay
xem →
lập tức cho bắt.  Vì sao quan án lại dùng cách ấy?
 Quan án phá được các vụ án nhờ vào đâu?
- Giáo viên chốt: Từ xưa đã có những vị quan án tài giỏi, xét xử cơng minh bằng trí
tuệ, óc phán đoán đã phá được nhiều vụ án khó. Hiện nay, các chú công an bảo vệ
luật pháp vừa có tri thức, năng lực, đạo đức, vừa có phương tiện khoa học kĩ thuật
hỗ trợ đã góp phần bảo vệ cuộc sống thanh bình trên đất nước ta.
 Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm. - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác định
các giọng đọc của một bài văn.
- Hướng dẫn học sinh đọc ngắt giọng phù hợp nội dung câu chuyện, tình cảm của
nhân vật. Bẩm quan, con mang vải đi chợ,
bà này hỏi mua rồi cướp tấm vải, bảo là của mình.
- Học sinh đọc diễn cảm bài văn.
 Hoạt động 4: Củng cố. - u cầu học sinh các nhóm thảo luận
tìm nội dung ý nghĩa của bài văn. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua
đọc diễn cảm bài văn. - Giáo viên nhận xét _ tuyên dương.
chùa chỉ có thể là người sống trong chùa chứ khơng phải là người lạ bên ngồi.
Dự kiến: “Nhờ sư cụ biện lễ cúng Phất … lập tức cho bắt và chỉ rõ kẻ có tật mới hay
giật mình”.
- Học sinh chọn ý b đúng  Quan hiểu rằng kẻ có tật hay giật mình
nên đã nghĩ ra cách trên để tìm ra kẻ gian một cách nhanh chóng.
 Nhờ ơng thơng minh quyết đốn.  Nắm vững tâm lý đặc điểm củ kẻ phạm
tội …  Bình tĩnh, tự tin, sáng suốt …
- Học sinh nêu các giọng đọc. Dự kiến: Người dẫn chuyện rõ ràng, rành
mạch.  Lời bẩm báo: giọng mếu máo, đau khổ.
 Lời quan án: chậm rãi, ôn tồn, uy nghiêm.
- Nhiều học sinh luyện đọc. - Học sinh các tổ nhóm, cá nhân đọc diễn
cảm bài văn.
- Học sinh các nhóm thảo luận, và trình bày kết quả.
Dự kiến: Ca ngợi trí thơng minh, tài xử kiện của vị quan án, bày tỏ ước mong có những
vị quan tồ tài giỏi trong xã hội xét xử công tội nghiêm minh, bảo vệ trật tự an ninh xã
hội. - Các tổ nhóm thi đua đọc diễn cảm bài
văn.
Giáo án lớp 5 Trang 25
3’
1’

5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: “Cao Bằng.” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×