Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: “Lập làng giữ biển” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Khởi động: 2. Bài cũ: “Lập làng giữ biển” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC CAO BẰNG

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc trơi chảy, lưu lốt bài thơ, biết đọc khá liền mạch các dòng thơ trong cùng một khổ thơ, ngắt nghỉ hơi đúng nhịp, thể hiện đúng ý của bài.
2. Kĩ năng: - Đọc diễn cảm bài thơ với giọng nhẹ nhàng, tình cảm, thể hiện lòng u mến của tác giả.
3. Thái độ: - Hiểu nội dung bài thơ: Ca ngợi Cao Bằng, mảnh đất có địa thế đặc biệt, có những người
dân mến khách, đơn hậu đang giữ gìn biên cương đất nước. II. Chuẩn bị:
+ GV: Tranh minh hoạ bài đọc trong SGK, bản đồ Việt Nam.
Bảng phụ viết sẵn các câu thơ, đoạn thơ luyện đọc cho học sinh + HS: SGK, tranh ảnh sưu tầm.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’ 30’
6’
15’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Lập làng giữ biển”


- Chi tiết nào trong bài cho thấy việc lập làng mới ngồi đảo có lợi ích gì?
- Bạn Nhụ đã nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào?
- Giáo viên nhận xét. 3. Giới thiệu bài mới: “Cao Bằng”

4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.


Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Yêu cầu đọc bài:
- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc các từ ngữ phát âm chưa chính xác: lặng
thầm, suối khuất…
- Giáo viên gọi 1 học sinh đọc từ ngữ chú giải.
- Giáo viên có thể giảng thêm những từ khác trong bài mà học sinh chưa hiểu nếu
có. - Giáo viên đọc diễn cảm bài thơ.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại,
giảng giải. - Yêu cầu học sinh đọc khổ thơ 1 và trả
lời câu hỏi:
 Gạch dưới từ ngữ và chi tiết trong bài nói lên địa thế đặc biệt của Cao Bằng?
- Hát - Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi?
Hoạt động nhóm, lớp.
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. - Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc từng
khổ thơ và luyện đọc các từ ngữ phát âm chưa đúng.
- 1 học sinh đọc từ ngữ chú giải.
- Học sinh lắng nghe.
Hoạt động lớp, nhóm.
- 1 học sinh đọc khổ thơ 1, cả lớp đọc thầm.
- Học sinh suy nghĩ rồi phát biểu. Dự kiến:
Muốn đến Cao Bằng ta phải vượt qua ba ngọn đèo: đèo Gió, đèo Giang, đèo Cao
Giaùo án lớp 5 Trang 20
5’ - Giáo viên chốt: Nơi biên cương Tổ quốc
ở phía Đơng Bắc có một địa thế đặc biệt hiểm trở, chính là Cao Bằng. Muốn đến
được Cao Bằng, người ta phải vượt qua đèo, qua núi rất xa xôi và cũng rất hấp dẫn.
- Gọi học sinh đọc khổ thơ 2, 3.
 Tác giả đã sử dụng từ ngữ và hình ảnh nào để nói lòng mến khách, sự đôn hậu của
người Cao Bằng?
- Gọi học sinh đọc khổ thơ 4, 5. - Học sinh trao đổi theo cặp để trả lời câu
hỏi:
 Tìm những hình ảnh thiên nhiên được so sánh với lòng yêu nước của người dân
Cao Bằng
- Giáo viên chốt: không thể đo hết được chiều cao của núi non Cao Bằng cũng như
khơng thể đo hết lòng u nước rất sâu sắc của người dân Cao Bằng, những con người
sống giản dị, thầm lặng nhưng mến khách và hiền lành.
- Giáo viên gọi học sinh đọc khổ thơ cuối.
 Qua khổ thơ cuối, tác giả muốn nói lên điều gì?
- Giáo viên chốt: tác giả muốn gởi đến ta tình cảm, lòng yêu mến núi non, đất đai và
con người Cao Bằng đã vì Tổ quốc mà gìn giữ một dải đất của biên cương – nơi có vị
trí quan trọng đặc biệt.
 Hoạt động 3: Luyện đọc diễn cảm. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại,
giảng giải. - Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm giọng
đọc của bài thơ. - Giáo viên hướng dẫn học sinh xác lập kĩ
thuật đọc các khổ thơ: Bắc.
Các chi tiết đó là: “Sau khi qua … lại vượt”
→ chi tiết nói lên địa thế đặc biệt của
Cao Bằng.
- Học sinh nêu câu trả lời. Dự kiến: Khách vừa đến được mời thứ hoa
quả rất đặc trưng của Cao Bằng là mận. Hình ảnh nói lên lòng mến khách, sự đơn
hậu của người Cao Bằng là: “Mận ngọt … dịu dàng”; rất thương, rất thảo, lành như hạt
gạo, hiền như suối trong”. - Học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.
- Học sinh trao đổi trình bày ý kiến. Dự kiến:
Núi non Cao Bằng khó đi hết được chiều cao cũng như khó đo hết tình yêu đất
nước của người dân Cao Bằng. Tình yêu đất nước của người dân
Cao Bằng sâu sắc mà thầm lặng như suối khuất, rì rào …
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. - Học sinh phát biểu tự do.
Dự kiến:
Cao Bằng có vị trí rất quan trọng. Mảnh đất Cao Bằng xa xơi đã vì cả nước
mà giữ lấy biên cương. Vai trò quan trọng của Cao Bằng
nơi biên cương của Tổ quốc.
Hoạt động nhóm đơi, lớp
Giáo án lớp 5 Trang 21
4’
1’ “Sau khi … suối trong”
 Hoạt động 4: Củng cố. - Giáo viên tổ chức cho học sinh thi đua
đọc diễn cảm và đọc thuộc lòng bài thơ. - Giáo viên nhận xét, tuyên dương.

5. Tổng kết - dặn dò: - Học sinh xem lại bài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: “Lập làng giữ biển” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×