Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: “Tiếng rao đêm” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Khởi động: 2. Bài cũ: “Tiếng rao đêm” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
LẬP LÀNG GIỮ BIỂN

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc trơi chảy tồn bài, đọc đúng các từ ngữ khó trong bài. 2. Kĩ năng:
- Biết đọc diễn cảm bài văn, đọc phân biệt lời các nhân vật. 3. Thái độ:
- Hiểu các từ ngữ trong bài văn. Hiểu nội dung ý nghĩa của bài: Ca ngợi những người dân
chài dũng cảm táo bạo, dám rời mảnh đất quê hương quen thuộc tới một vùng đất mới để lập làng xây dựng cuộc sống mới, giữ một vùng biển trời Tổ quốc.

II. Chuẩn bị:


+ GV: Tranh minh hoạ bài học trong SGK, tranh ảnh về các làng chài lưới ven biển. Bảng phụ
việt sẵn đoạn văn cần hướng dẫn. + HS: SGK, tranh ảnh sưu tầm.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’ 30’
6’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Tiếng rao đêm”


- Nghe tiếng rao đêm, tác giả có cảm giác như thế nào?
- Chi tiết nào trong bài văn miêu tả đám cháy?
- Con người và hành động của anh bán bánh giò có gì đặc biệt?
- Giáo viên nhận xét, cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới:
“Lập làng giữ biển.”

4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.


Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Yêu cầu học sinh đọc bài.
- Giáo viên chia bài thành các đoạn để học sinh luyện đọc.
+ Đoạn 1: “Từ đầu … hơi muối.” + Đoạn 2: “Bố nhụ … cho ai?”
+ Đoạn 3: “Ông nhụ … nhường nào?” + Đoạn 4: đoạn còn lại.
- Giáo viên luyện đọc cho học sinh, chú ý sửa sai những từ ngữ các em phát âm chưa
chính xác. - Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ chú giải. Giáo
viên giúp học sinh hiểu những từ ngữ các em nêu và dùng hình ảnh đã sưu tầm để giới thiệu
một số từ ngữ như: làng biển, dân chài, vàng lưới.
- Giáo viên đọc diễn cảm tồn bài.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài.
- Hát - Học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi.
Hoạt động lớp, cá nhân .
- Học sinh khá, giỏi đọc.
- Học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn và luyện đọc những từ ngữ phát âm chưa
chính xác. - 1 học sinh đọc từ ngữ chú giải. Các
em có thể nêu thêm từ chưa hiểu nghĩa.
- Cả lớp lắng nghe.
Hoạt động lớp
Giáo án lớp 5 Trang 17
15’ Phương pháp: Đàm thoại, giàng giải.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm cả bài văn rồi trả lời câu hỏi.
 Bài văn có những nhân vật nào?  Bố và ông của Nhụ cùng trao đổi với nhau
việc gì?  Em hãy gạch dưới từ ngữ trong bài cho
biết bố Nhụ là cán bộ lãnh đạo của làng, xã? - Gọi học sinh đọc đoạn văn 2.
 Tìm những chi tiết trong bài cho thấy việc lập làng mới ngồi đảo có lợi?
- Giáo viên chốt: bố và ơng của Nhụ cùng trao đổi với nhau về việc đưa dân làng ra đảo
và qua lời của bố Nhụ việc lập làng ngồi đảo có nhiều lợi ích đã cho ta thấy rõ sự dũng cảm
táo bạo trong việc xây dựng cuộc sống mới ở quê hương.
- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 4.
Tìm chi tiết trong bài cho thấy ông Nhụ suy nghĩ rất kĩ và cuối cùng đã đồng tình với
kế hoạch của bố Nhụ?
- Giáo viên chốt: tất cả các chi tiết trên đều thể hiện sự chuyển biến tư tưởng của ông
Nhụ, ông suy nghĩ rất kĩ về chuyện rời làng, định ở lại làng cũ
→ đã giận khi con trai
muốn ông cùng đi →
nghe con giải thích ơng hiểu ra ý tưởng tốt đẹp và đồng tình với con
trai. - Gọi 1 học sinh đọc đoạn cuối.
 Đoạn nào nói lên suy nghĩ của bố Nhụ? Nhụ đã nghĩ về kế hoạch của bố như thế nào?
- Giáo viên chốt: trong suy nghĩ của Nhụ thì việc thực hiện theo kế hoạch của bố Nhụ đã
rõ Nhụ đi, sau đó cả nhà sẽ đi. Một làng Bạch Đằng Giang ở đảo Mõn Cá Sấu sẽ được
những người dân chài lập ra. Nhụ chưa biết hòn đảo ấy, và trong suy nghĩ của Nhụ nó vẫn
đang bồng bềnh đâu đó phía chân trời.
 Hoạt động 3: Đọc diễn cảm. Phương pháp: Thảo luận, đàm thoại.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh tìm giọng - Học sinh đọc thầm cả bài.
- Học sinh suy nghĩ và nêu câu trả lời. Dự kiến:
 Bài văn có bạn nhỏ tên Nhụ, bố bạn và ông bạn: ba thế hệ trọn một gia đình.
 Họp làng để di dân ra đảo, đưa dần cả gia đình ra đảo.
 Học sinh gạch dưới từ ngữ chỉ rõ bố mẹ là cán bộ lãnh đạo của làng, xã.
Dự kiến: Cụm từ: “Con sẽ họp làng”. - 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.
- Học sinh suy nghĩ rồi phát biểu. Dự kiến: Chi tiết trong bài cho thấy việc
lập làng mới rất có lợi là “Người có đất ruộng …, buộc một con thuyền.”
“Làng mới ngồi đảo … có trường học, có nghĩa trang.”
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm. - Học sinh phát biểu ý kiến.
Dự kiến:
“Lúc đầu nghe bố Nhụ nói … Sức khơng còn chịu được sóng.”
“Nghe bố Nhụ nói … Thế là thế nào?” “Nghe bố Nhụ điềm tĩnh giải thích
quan trọng nhường nào?”
- 1 học sinh đọc, cả lớp đọc thầm.  Đoạn cuối, Nhụ đã suy nghĩ về kế
hoạch của bố Nhụ là một kế hoạch đã được quyết định và mọi việc sẽ thực
hiện theo đúng kế hoạch ấy.
Giáo án lớp 5 Trang 18
5’
4’ 1’
đọc của bài văn.  Ta cần đọc bài văn này với giọng đọc như
thế nào để thể hiện hết cái hay cái đẹp của nó?
- Giáo viên hướng dẫn học sinh nhấn giọng, ngắt giọng, luyện đọc diễn cảm.
“để có một ngơi làng như mọi ngôi làng ở trên đất liền rồi sẽ có chợ có trường học có
nghĩa trang …. Bố Nhụ nói tiếp như trong một giấc mơ, rồi bất ngờ, vỗ vào vai Nhụ

- Thế nào con, đi với bố chứ? - Vâng Nhụ đáp nhẹ.
Vậy là việc đã quyết định rồi.
- Tổ chức cho học sinh thi đua đọc diễn cảm bài văn.
 Hoạt động 4: Củng cố. - u cầu học sinh các nhóm tìm nội dung
bài văn - Giáo viên nhận xét.

5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài.


- Chuẩn bị: “Cao Bằng”. - Nhận xét tiết học
Hoạt động lớp
- Học sinh nêu câu trả lời. Dự kiến:
Ta cần đọc phân biệt lời nhân vật bố Nhụ, ông Nhụ, Nhụ.
Đoạn kết bài: Đọc với giọng mơ tưởng.
- Học sinh luyện đọc đoạn văn.
- Học sinh thi đua đọc diễn cảm bài văn.
- Học sinh các nhóm tìm nội dung bài và cử đại diện trình bày kết quả.
Dự kiến: Ca ngợi những người dân chài dũng cảm… của Tổ quốc.
RÚT KINH NGHIỆM .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................
Giaùo aùn lớp 5 Trang 19
TẬP ĐỌC CAO BẰNG

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: “Tiếng rao đêm” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Luyện đọc.

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×