Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: “Thái sư Trần Thủ Độ”

Khởi động: 2. Bài cũ: “Thái sư Trần Thủ Độ”

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
NHÀ TÀI TRỢ ĐẶC BIỆT CỦA CÁCH MẠNG

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc trôi chảy, đọc đúng các từ ngữ khó. 2. Kĩ năng:
- Đọc diễn cảm bài văn với giọng đọc thể hiện sự thán phục, kính trong ơng Đỗ Đình
Thiện.
3. Thái độ: - Nắm được nội dung chính của bài văn biểu dương một cơng văn yêu nước, một công
sản đã trợ giúp cách mạng rất nhiều tiền bạc, tài sản trong thời kỳ cách mạng gặp khó khăn về tài chính.

II. Chuẩn bị:


+ GV: - Anh chân dung nhà tư sản Đỗ Đình Thiện in trong SGk
- Bảng phụ ghi sẵn câu văn luyện đọc cho học sinh. + HS: SGK.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’ 30’
6’
13’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Thái sư Trần Thủ Độ”


- Giáo viên gọi 3 học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi nội dung bài
- Giáo viên nhận xét cho điểm. 3. Giới thiệu bài mới:
- Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. 4. Phát triển các hoạt động:
 Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện đọc.
Phương pháp: Đàm thoại, hỏi đáp. - Yêu cầu học sinh đọc bài.
- Giáo viên chia đoạn để luyện đọc cho học sinh.
Đoạn 1: “Từ đầu … hồ bình” Đoạn 2: “Với lòng … 24 đồng”.
Đoạn 3: “Kho CM … phụ trách quỹ”. Đoạn 4: “Trong thời kỳ … nhà nước”.
Đoạn 5: Đoạn còn lại - Hướng dẫn học sinh luyện đọc cho những
từ ngữ học sinh phát âm chưa chính xác: từ ngữ có âm tr, r, s, có thanh hỏi, thanh ngã.
- Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ chú giải - Giáo viên cần đọc diễn cảm toàn bài
giọng cảm hứng, ca ngợi thể hiện sự trân trọng đề cao
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thực hành, đàm thoại.
- Yêu cầu học sinh đọc lướt toàn bài, trả lời câu hỏi: Vì sao nhà tư sản Đỗ Đình Thiện
được gọi là nhà tài trợ của Cách mạng? - Hát
- Học sinh trả lời câu hỏi.
Hoạt động cá nhân, lớp.
- 1 học sinh khá giỏi đọc. - Cả lớp đọc thầm.
- Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài văn.
Giáo án lớp 5 Trang 9
- Giáo viên chốt: ơng Đỗ Đình Thiện được mệnh danh là nhà thơ tài trợ đặc biệt của
cách mạng vì ơng đã có nhiều đóng góp tiền bạc, tài sản cho cách mạng trong nhiều giai
đoạn cách mạng gặp khó khăn về tài chính ở nhiều giai đoạn khác nhau.
- Yêu cầu học sinh đọc lướt toàn bài chú ý các con số về tài sản tiền bạc mà ơng Đỗ
Đình Thiện đã trợ giúp cho cách mạng. - Em hãy kể lại những đóng góp to lớn và
liên tục của ơng Đỗ Đình Thiện qua các thời kỳ cách mạng.
a Trước Cách mạng b Khi Cách mạng thành công
c Trong kháng chiến d Sau khi hòa bình lập lại
- Giáo viên chốt: Đóng góp của ơng Thiện cho cách mạng là rất to lớn và liên tục
chứng tỏ là một nhà yêu nước, có tấm lòng vĩ đại, khẳng khái, sẵn sàng hiến tặng số tiền
lớn của mình vì cách mạng. - Giáo viên nêu câu hỏi để học sinh các
nhóm thảo luận trao đổi. - Việc làm của ông Thiện thể hiện phẩm
chất gì ở ơng?
GV chốt: Ơng Đỗ Đình Thiện đã tỏ rõ tính tinh thần khảng khái và đại nghĩa sẵn sàng
hiến tặng tài sản cho cách mạng vì ơng.. Hiểu rõ trách nhiệm người dân đối với đất
nước.
 Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm. Phương pháp: Thực hành, đàm thoại.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng ca ngợi,
giọng đọc thể hiện sự trân trọng, đề cao?
 Hoạt động 4: Củng cố. Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
- u cầu học sinh trao đổi nhóm để tìm nội dung chính của bài.
- Giáo viên nhận xét - Cho đọc từ ngữ chú giải, cả lớp đọc
theo.
Hoạt động nhóm, lớp.
- Dự đốn: Vì ơng Đỗ Đình Thiện đã trợ giúp nhiều tiền bạc cho cách mạng.
- Vì ơng Đỗ Đình Thiện đã giúp tài sản cho cách mạng trong lúc cách mạng khó
khăn. - 1 học sinh đọc lại yêu cầu đề bài.
- Học sinh cả lớp đọc lướt bằng mắt. - Học sinh tự do nêu ý kiến.
- Dự kiến: Năm 1943: ủng hộ quỹ Đảng 3 vạn đồng Đông Dương.
- Năm 1945: tuần lễ vàng: ủng hộ chính phủ 64 lạng vàng, quỹ độc lập Trung
ương: 10 vạn đồng Động Dương. - Trong kháng chiến chống Pháp: ủng hộ
cán bộ khu 2 hàng trăm tấn thóc. - Sau hồ bình hiến tồn bộ đồn điền cho
nhà nước. - Cả lớp nhận xét
- Các nhóm trao đổi trình bày trả lời. - Dự kiến: Ơng là một cơng dân u nước
có tinh thần dân tộc rất cao. - Ơng là một người có tấm lòng vĩ đại,
sẵn sàng hiến số tài sản của mình cho cách mạng vì mong biến vào sự nghiệp chung.
- Ông đã hiểu rõ trách nhiệm nghĩa vụ của một người dân đối với đất nước. Ông
xứng đáng được mọ người nể phục và kính trọng.
Hoạt động lớp, cá nhân.
- Học sinh thi đọc diễn cảm từng đoạn, cả bài.
Giáo án lớp 5 Trang 10
6’
5’
1’

5. Tổng kết - dặn dò: - Đọc bài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: “Thái sư Trần Thủ Độ”

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×