Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: Giới thiệu bài mới: “Thái sư Trần Thủ Độ” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện

Khởi động: 2. Bài cũ: Giới thiệu bài mới: “Thái sư Trần Thủ Độ” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
THÁI SƯ TRẦN THỦ ĐỘ

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Đọc trơi chảy, đọc đúng các từ ngữ khó. 2. Kĩ năng:
- Biết đọc phân biệt lời các nhân vật
3. Thái độ: - Ca ngợi thái sư Trần Thủ Độ – một người cư xử gương mẫu, nghiêm minh, khơng vì
tình riêng mà làm sai phép nước II. Chuẩn bị:
+ GV: - Tranh minh hoạ trong SGK
- Bảng phụ ghi sẵn câu văn luyện đọc cho học sinh. + HS: SGK.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’ 30’
6’
13’

1. Khởi động: 2. Bài cũ:


“Người công dân số Một ”tt - Giáo viên gọi 3 học sinh đọc bài và trả lời
câu hỏi nội dung bài - Giáo viên nhận xét cho điểm.

3. Giới thiệu bài mới: “Thái sư Trần Thủ Độ”


4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện


đọc. Phương pháp: Đàm thoại, hỏi đáp.
- Yêu cầu học sinh đọc bài. - Giáo viên chia đoạn để luyện đọc cho học
sinh. - Đoạn 1: “Từ đầu … tha cho”
- Đoạn 2: “ Một lần khác … thưởng cho”. - Đoạn 3 : Còn lại
- Hướng dẫn học sinh luyện đọc cho những từ ngữ học sinh phát âm chưa chính xác: từ
ngữ có âm tr, r, s, có thanh hỏi, thanh ngã. - Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ chú giải
- Giáo viên cần đọc diễn cảm tồn bài
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Thực hành, đàm thoại.
- Yêu cầu học sinh đọc đoạn 1 , trả lời câu hỏi:
+ Khi có người muốn xin chức câu đương, Trần Thủ Độ đã làm gì ?
+ Cách cư xử này của Trần Thủ Độ có ý gì ? - Hát
- Học sinh trả lời câu hỏi.
Hoạt động cá nhân, lớp.
- 1 học sinh khá giỏi đọc. - Cả lớp đọc thầm.
- Nhiều học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn của bài văn.
- HS đọc đoạn 1 - Ong đã đồng ý nhưng yêu cầu chặt một
ngón chân để phân biệt với những người câu đương khác
Giáo án lớp 5 Trang 7
6’
5’
1’ - GV giúp HS giải nghĩa từ : kiệu , quân hiệu,
thềm cấm, khinh nhờn, kể rõ ngọn ngành + Trước việc làm của người quân hiệu, Trần
Thủ Độ xử trí ra sao ?
- GV giúp HS giải nghĩa từ : xã tắc, thượng phụ, chầu vua, chuyên quyền, hạ thần, tâu
xằng + Khi biết có viên quan tâu với vua rằng mình
chun quyền, Trần Thủ Độ nói thế nào ? + Những lời nói và việc làm của Trần Thủ Độ
cho thấy ông là người như thế nào ? GV chốt: Trần Thủ Độ là người cư xử
gương mẫu, nghiêm minh, khơng vì tình riêng mà làm sai phép nước
 Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm. Phương pháp: Thực hành, đàm thoại.
- Giáo viên hướng dẫn học sinh luyện đọc diễn cảm bài văn với cảm hứng ca ngợi, giọng
đọc thể hiện sự trân trọng, đề cao  Hoạt động 4: Củng cố.
Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải. - Yêu cầu học sinh trao đổi nhóm để tìm nội
dung chính của bài. - Giáo viên nhận xét

5. Tổng kết - dặn dò: - Chuẩn bị: “Nhà tài trợ đặc biệt của Cách


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: Giới thiệu bài mới: “Thái sư Trần Thủ Độ” Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×