Tải bản đầy đủ - 95 (trang)
Khởi động: 2. Bài cũ: “Người công dân số Một” Giới thiệu bài mới: Người công dân số 1 tt. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện

Khởi động: 2. Bài cũ: “Người công dân số Một” Giới thiệu bài mới: Người công dân số 1 tt. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện

Tải bản đầy đủ - 95trang

TẬP ĐỌC
NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ MỘT tt

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức:


- Biết đọc văn kịch các yêu cầu cụ thể như ở tiết đọc trước. 2. Kĩ năng:
- Hiểu nội dung ý nghĩa phần 2 của trích đoạn kịch: Người thanh niên yêu nước Nguyễn
Tất Thành khẳng định quyết tâm ra nước ngồi tìm con đường cứu dân, cứu nước, trích đoạn ca ngợi lòng u nước, tầm nhìn xa và quyết tâm cứu nước của anh.

3. Thái độ: - Yêu mến kính trọng Bác Hồ.


II. Chuẩn bị:


+ GV: Bảng phụ viết sẵn đaọn kịch luyện đọc cho học sinh.
+ HS: SGK.

III. Các hoạt động:


TG HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1’ 4’
1’
30’

1. Khởi động: 2. Bài cũ: “Người công dân số Một”


- Gọi 3 học sinh kiểm tra đóng phân vai: Người dẫn truyện anh Thành, anh Lê đọc
trích đoạn kịch phần 1 - Tìm câu hỏi thể hiện sự day dứt trăn trở
của anh Thành đối với dất nước. - Đại ý của phần 1 vở kịch là gì?

3. Giới thiệu bài mới: Người cơng dân số 1 tt.


Tiết học hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu phần 2 của vở kịch “Người cơng dân số
1”.

4. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện


đọc. Phương pháp: Đàm thoại, giảng giải.
- Yêu cầu học sinh đọc trích đoạn.
- Giáo viên đọc diễn cảm trích đoạn vở kịch thành đoạn để học sinh luyện đọc cho học
sinh. - Đoạn 1: “Từ đầu … say sóng nữa”.
- Đoạn 2: “Có tiếng … hết”. - Giáo viên kết hợp sửa sai những từ ngữ
học sinh phát âm chưa chính xác và luyện đọc cho học sinh các từ phiên âm tiếng Pháp
như tên con tàu: La-tút-sơ-tơ-re-vin, r-lê- hấp…
- Yêu cầu học sinh đọc từ ngữ chú giải và giúp các em hiểu thêm các từ nêu thêm mà
- Hát - Học sinh trả lời.
Hoạt động nhóm, lớp.
- 1 học sinh khá giỏi đọc. - Cả lớp đọc thầm.
- Học sinh tiếp nối nhau đọc từng đoạn của vở kịch.
- Nhiều học sinh luyện đọc.
Giáo án lớp 5 Trang 4
các em chưa hiểu. - Giáo viên đọc diễn cảm toàn bộ đoạn kịch.
 Hoạt động 2: Tìm hiểu bài. Phương pháp: Đàm thoại, bút đàm.
- Yêu cầu học sinh đọc thầm lại tồn bộ đoạn trích để trả lời câu hỏi nội dung bài.
+ Em hãy tìm sự khác nhau giữa anh Lê và anh Thành qua cách thể hiện sự nhiệt tình
lòng u nước của 2 người?
+ Quyết tâm của anh Thành đi tìm đường cứu nước, cứu dân được thể hiện qua những lời
nói cử chỉ nào? + Em hãy gạch dưới những câu nói trong bài
thể hiện điều đó?
+ Em hiểu 2 câu nói của anh Thành và anh Lê là như thế nào về cây đèn.
- Giáo viên chốt lại: Anh Lê và anh Thành đều là những công dân yêu nước, có tinh thần
nhiệt tình cách mạng. Tuy nhiên giữa hai người có sự khác nhau về suy nghĩ dẫn đến
tâm lý và hành động khác nhau. + Người công dân số 1 trong vở kịch là ai?
Vì sao có thể gọi như vậy? - Giáo viên chốt lại: Với ý thức là một công
dân của nước Việt Nam, Nuyễn Tất Thành đã ra nước ngồi tìm con đường cứu nước rồi
lãnh đạo nhân dân giành độc lập cho đất nước.
- Nguyễn Tất Thành sau này là chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại xứng đáng được gọi là
“Công dân số Một” của nước Việt Nam.  Hoạt động 3: Rèn đọc diễn cảm.
Phương pháp: Đàm thoại, hỏi đáp.
- 1 học sinh đọc từ chú giải. - Cả lớp đọc thầm, các em có thể nêu
thêm từ khác nếu có.
Hoạt động nhóm, cá nhân.
- Học sinh đọc thầm và suy nghĩ để trả lời.
- Học sinh nêu câu trả lời. - VD: Anh Lê, anh Thành đều là những
thanh niên có lòng u nước nhưng giữa họ có sự khác nhau: Anh Lê: có tâm lý tự
ti, cam chịu, cảnh sống nơ lệ vì cảm thấy mình nhỏ bé, yếu đuối trước sức mạnh của
quân xâm lược. + Anh Thành: không cam chịu, rất tin
tưởng ở con đường mình đã chọn là con đường cứu nước, cứu dân.
- Thể hiện qua các lời nói, cử chỉ. + Lời nói “Để giành lại non sơng… về cứu
dân mình”. + Cử chỉ: “Xoè hai bàn tay ra chứ đâu?”
+ Lời nói “Làm thân nơ lệ … sẽ có một ngọn đèn khác anh ạ”
- Học sinh trao đổi với nhau từng cặp rồi trả lời câu hỏi.
- VD: Anh Lê muốn nhắc đến cây đèn là mục đích nhắc anh Thành nhớ mang theo
đèn để dùng vì tài sản của anh Thành rất nghèo, chỉ có sách vở và ngọn đèn Hoa
Kì. - Anh Thành trả lời anh Lê về cây đèn có
hàm ý là: đèn là ánh sáng của đường lối mới, có tác dụng soi đường chỉ lối cho anh
và tồn dân tộc. - Người cơng dân số Một chính là người
thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, sau này là chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Có thể gọi Bác Hồ là như vậy vì ý thức là công dân của một nước Việt Nam, độc
lập được thức tỉnh rất sớm ở Nguyễn Tất Thành, với ý thức này, anh Nguyễn Tất
Thành đã ra nước ngoài tìm con đường cứu nước.
Giáo án lớp 5 Trang 5
1’ - Giáo viên đọc diễn cảm trích đoạn kịch.
- Để đọc diễn cảm trích đoạn kịch, em cần đọc như thế nào?
- Cho học sinh các nhóm đọc diễn cảm theo các phân vai.
- Giáo viên nhận xét. - Cho học sinh các nhóm, cá nhân thi đua
phân vai đọc diễn cảm.  Hoạt động 4: Củng cố.
- Yêu cầu học sinh thảo luận trao đổi trong nhóm tìm nội dung bài.

5. Tổng kết - dặn dò: - Xem lại bài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khởi động: 2. Bài cũ: “Người công dân số Một” Giới thiệu bài mới: Người công dân số 1 tt. Phát triển các hoạt động:  Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh luyện

Tải bản đầy đủ ngay(95 tr)

×