Tải bản đầy đủ - 29 (trang)
C Vị trí : Nội dung: Sách giáo khoa

C Vị trí : Nội dung: Sách giáo khoa

Tải bản đầy đủ - 29trang

ledinhan..yahoo.com.vn 14
CHIẾN DỊCH LỊCH SỬ ĐIỆN BIÊN PHỦ 1954 1.Cuộc tiến công chiến lược Đông- Xuân 1953-1954
a Chiến lược của ta
Tấn công vào những hướng quan trọng mà địch tương đối yếu ,nhằm tiêu hao sinh lực địch,giải phóng đất đai buộc chúng
phải phân tán lực lượng để đối phó với ta.

b. C


ác c
uộc tiến cơng chiến lược của ta
Nhìn trên lược đồ , em hãy cho
biết các cuộc tiến công chiến
lược Đông – Xuân 1953-
1954 của ta có tác dụng như
thế nào ?
L
À
O
LƯỢC ĐỒ CHIẾN CUỘC ĐƠNG XN 1953-1954
THÁI LAN
PNơng phênh 44 tiểu đồn
Lngpha bang
Xênơ
Plâycu
CAM PU CHIA
Địch điều quân giữ
1 4
5 2
3
Viên chăn
c Tác dụng : Ta đã làm phá sản bước đầu Kế hoạch Na-va.
Sách giáo khoa
ledinhan..yahoo.com.vn 15
L
À
O
CAM PU CHIA

a. Vị trí :


LƯỢC ĐỒ CÁC NƯỚC ĐƠNG DƯƠNG
Nhìn lên lược đồ , em hãy nêu vị trí
của Điện Biên Phủ - Có vị trí chiến lược quan
trọng.
Với vị trí chiến lược đó, Mĩ – Pháp đã có
âm mưu gì ?
PHÂN KHU BẮC
PHÂN KHU TRUNG TÂM
Sở chỉ huy địch Sân bay
PHÂN KHU NAM
Sân bay
-Xây dựng thành tập đoàn cứ điểm mạnh nhất ở Đông
Dương
- 16200 quân Pháp , 49 cứ điểm.
- 3 phân khu: Bắc , Trung tâm và Nam.
 “Pháo đài bất khả xâm phạm”
b Âm mưu của địch
ledinhan..yahoo.com.vn 16
- Quyết định tiêu diệt tập đoàn cứ điểm Điện Biên
Phủ.
-Ta huy động mọi phương tiện và lực lượng ra mặt
trận.
Hồ Chủ Tịch giao nhiệm vụ cho Đc Võ Nguyên Giáp
Bộ chính trị và Trung ương Đảng họp quyết định mở chiến dịch
Qua 2 bức tranh trên ,
em hãy cho biết quyết
tâm của Đảng ta như
thế nào ?
ledinhan..yahoo.com.vn 17
Ta kéo pháo vào Điện Biên Phủ
Đại đoàn quân Tiên phong hành quân lên mặt trận Điện Biên Phủ
ledinhan..yahoo.com.vn 18
Mở đường tiến lên Điện Biên Phủ
ledinhan..yahoo.com.vn ledinhan..yahoo.com.vn
19 19
Thanh niên hậu phương chở hàng phục vụ cho chiến dich
Dân công trên đường đi phục vụ chiến dịch Điên Biên Phủ
Dân công chở hàng lên Điện Biên Phủ
ledinhan..yahoo.com.vn ledinhan..yahoo.com.vn
20 20
LƯỢC ĐỒ CHIẾN DỊCH ĐIÊN BIÊN PHỦ
Nhìn vào lược đồ ,
em hãy trình bày
khái quát diễn biến
chiến dịch lịch sử
Điện Biên Phủ
Quân ta tiến công đợt 1
Quân ta tiến công đợt 2 Quân ta tiến công đợt 3
ledinhan..yahoo.com.vn 21
-Đợt 2 303→2641954:
Ta tấn công tiêu diệt các căn cứ phía đơng phân khu Trung tâm .
-Đợt 1 13→1731954:
Ta tấn công tiêu diệt cứ điểm Him Lam và toàn bộ phân khu Bắc.
-Đợt 3 15→751954:
Ta tiêu diệt khu trung tâm và phân khu Nam .Chiều 751954 ta tấn công
vào sở chỉ huy địch, tướng Đờ Cát và bộ tham mưu bị bắt, toàn bộ quân
Pháp đầu hàng.
22 ledinhan..yahoo.com.vn
Lá cờ chiến thắng bay trên nấp hầm Tướng Đơ Ca-xtơ-ri
ledinhan..yahoo.com.vn ledinhan..yahoo.com.vn
23 23
Kết quả của chiến dịch Điên

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

C Vị trí : Nội dung: Sách giáo khoa

Tải bản đầy đủ ngay(29 tr)

×