Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kiến thức Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức. III - Phơng pháp

Kiến thức Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức. III - Phơng pháp

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009

1. KiÕn thøc


- BiÕt cách khởi động và ra khỏi phần mềm Fre Typing Test. - Biết đợc ý nghĩa, công dụng của các trò chơi trong Fre Typing Test.

2. Kỹ năng


- Biết sử dụng chơng trình phần mềm. - Biết cách lựa chọn chơng trình phù hợp từ dễ đến khó.

3. Thái độ


- Hình thành tính kiên nhẫn, chịu khó ở các em.

II. Phơng tiện dạy học 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm.


2. Học sinh: Kiến thức. III - Phơng pháp


- Thực hành trực tiếp trên máy tính.
IV - Tiến trình bài giảng A - ổn định 1
B - Kiểm tra bài cũ 3
? Các cách khởi động và thoát khỏi Free Typing Test. TL: - Khởi động: Nháy đúp chuột vào biểu tợng trên màn hình.
- Thoát: nội dung nh Sgk.
C - bài mới 37
HĐ của GV HĐ của HS
Ghi bảng
GV: Yêu cầu học sinh bật máy tính sau đó khởi động
phần mềm Free Typing Test bằng 2 cách.
- Khi xuất hiện màn hình đăng nhập hớng dẫn học
sinh nhập tên của mình vào và các thao tác tiếp
HS: Thực hiện theo yêu cầu
của giáo viên.
HS: Nhập tên đăng nhập.
1. Trò chơi Bubbles - Nhập tên của mình vào ô
I am a new user tên không có dấu.
- Nháy Next, chọn Warm up Games
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS H¶i
Trung Trung
102
2008 - 2009 2008 - 2009
theo. - GV: Gọi học sinh nhắc
lại cách chơi trò chơi.
GV: Lu ý cho học sinh.
GV: yêu cầu học sinh vào trò chơi và nhắc lại cách
chơi.
GV: Hớng dẫn một số thao tác cần thiết khi cho các
em chơi.
GV: Hớng dẫn học sinh c¸ch chän kiĨu hiƯn d·y ký tù trong
mơc With Keys.
GV: Cho hs thực hành. HS : Trả lời.
- Ghi chép.
HS : Thực hiện thao tác và trả lời.
HS: Quan sát và ghi chép.
HS : Thực hiện.
HS : Thực hành. chọn trò chơi Bubbles.
Chú ý: Cố gắng gõ hết những bong bóng có
màu sắc chuyển động nhanh. Nếu bỏ qua 6 bong bóng thì trò chơi kết thúc
và xem kết quả.
2. Trò chơi bảng chữ cái ABC - Gõ các kí tự xuất hiện trong vòng
cung, bắt đầu từ kí tự có màu sáng.
Chú ý: Phân biệt chữ hoa và chữ th- ờng.
- Chơi sau 5 phút trò chơi kết thúc và xem diểm tại mục Score.
D - Củng cố 3
- Nhắc lại cách chơi 2 trò chơi.
E - Hớng dẫn về nhà 1 V- Rút kinh nghiệm
.........................................................................................................................................
Ngày soạn: 2392008
Ngày giảng: 7B: 610
7C: 1110
Tiết 12
luyện gõ bàn phím bằng Typing test tiếp
I - Mục tiêu
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải êng THCS H¶i
Trung Trung
103
2008 - 2009 2008 - 2009

1. KiÕn thøc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kiến thức Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức. III - Phơng pháp

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×