Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức. III - Phơng pháp

Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức. III - Phơng pháp

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
lun gâ bµn phÝm b»ng Typing test tiÕp
I - Mơc tiªu 1. KiÕn thøc
- Biết cách khởi động Fre Typing Test.
- Biết đợc ý nghĩa, công dụng của các trò chơi Clouds và Wordtris.

2. Kỹ năng


- Thành thạo thao tác gõ phím nhanh, thuộc bàn phím.

3. Thái độ


- Tự giác, tập trung, ham học hỏi.

II. Phơng tiện dạy học 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm.


2. Học sinh: Kiến thức. III - Phơng pháp


- Thực hành trực tiếp trên máy tính.
IV - Tiến trình bài giảng
A - ổn định 1
B - Kiểm tra bài cũ 5
? Cách khởi động Free Typing Test. ? Cách lựa chọn trò chơi ABC.
TL: - Cách khỏi động: Nháy đúp chuột vào biểu tợng có trên màn hình hoặc vào từ Start Program Typing Test.
- Cách lựa chọn: Gõ tên ngời dùng Chọn Warm up game Chọn trò chơi thích hợp.
C - bài mới 35
HĐ của GV HĐ của HS
Ghi bảng
GV : Giới thiệu trò chơi HS: Nghe và
quan sát. 1. Trò chơi Clouds đám mây
- Trên màn hình xuất hiện các đám mây, chúng chuyển động từ phải sang
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thóy
Tr Tr
êng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
100
2008 - 2009 2008 - 2009
Clouds.
- Hớng dẫn hoạt động của trò chơi và các thao tác
chơi.
? Theo em muốn quay lại đám mây đã qua ta sử
dụng phím nào?
GV: Giới thiệu các chữ TA có trong trò chơi.
GV: Giới thiệu cách vào trò chơi.
- Chỉ dẫn cách chơi. HS: Quan sát
và ghi chép.
HS : Trả lời.
HS : Ghi chép. trái. Có 1 đám mây đóng khung, đó là
vị trí làm việc hiện thời.
- Khi có chữ xuất hiện tại vị trí đám mây đóng khung, ta gõ chữ, nếu gõ
chữ đúng thì đám mây biến mất và ta đợc điểm.
- Khi gõ sai chữ trong đám mây, muốn quay lại đám mây ta dùng phím
Backspace.
- Score: Điểm của trò chơi, Missed: Số từ bị bỏ qua.
2. Trò chơi Wordtris gõ từ nhanh - Gõ đúng từ xuất hiện trên thanh gỗ,
gõ xong ấn phím Space.
- Nếu gõ đúng thanh gỗ biết mất, nếu gõ sai hoặc chậm thanh gỗ rơi xuống.
D - Củng cố 3
- Nhắc lại các thao tác, cách vào và cách chơi hai trò chơi.
E - Hớng dẫn về nhà 1 V. Rút kinh nghiệm
...................................................................................................................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................
Ngày soạn: 2292008
Ngày giảng: 7B: 610
7C: 1110
TiÕt 11
lun gâ bµn phÝm b»ng Typing test tiÕp
I - Mục tiêu
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thóy
Tr Tr
êng THCS H¶i êng THCS H¶i
Trung Trung
101
2008 - 2009 2008 - 2009

1. KiÕn thøc


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Học sinh: Kiến thức. III - Phơng pháp

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×