Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009
- BiÕt c¸ch di chun trên trang tính.

2. Kỹ năng


- Thành thạo các thao tác.

3. Thái độ


- Tập trung cao độ, nghiêm túc trong giờ học.

II. Phơng tiện dạy học 1. Giáo viên: Giáo trình, bảng phụ, máy tính.


2. Học sinh: Kiến thức, sách, vở.
III Phơng pháp
-
Thuyết trình, giảng giải, vấn đáp.
IV Tiến trình bài giảng A ổn định
B Kiểm tra bài cũ
Kiểm tra sự phơng tiện dạy học của học sinh.
C Bài mới
HĐ của GV HĐ của HS
Ghi bảng
GV: Sử dụng máy chiếu giới thiệu màn hình làm việc của
chơng trình bảng tính.
IV.
Chỉ ra các thành phần chính trên màn
hình làm việc: thanh công thức, các bảng
chọn, trang tính, ô tính
HS : Quan sát và ghi chép.
HS : Ghi chép. 3. Màn hình làm việc của ch
- ơng trình bảng tính.
- Giống giao diện của Word, ngoài ra còn có thêm:
- Thanh công thức : Nhập, hiển
thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.
- Bảng chọn Data: Các lệnh để xử lí dữ liệu.
- Trang tính: Các cột và hàng làm nhiệm vụ chính của bảng
tính.
+ Ô tính: Vùng giao nhau giữa cột và hàng.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
88
2008 - 2009 2008 - 2009
GV: Giới thiệu và hớng dẫn học sinh các cách nhập và sửa
sữ liệu trên trang tính.
GV: Giới thiệu 2 cách di chuyển trên trang tính.
- Hớng dẫn học sinh thực hành các thao tác trên máy tính.
HS : Nghe, quan sát hớng
dẫn và ghi chép.
HS : Thực hành thao tác trên
máy tính.
HS : Quan sát và ghi chép.
- Thực hành trên máy tính.
4. Nhập dữ liệu vào trang tính a Nhập và sửa dữ liệu
-
Nhập: Nháy chuột chọn ô và
nhập dữ liệu vào từ bàn phím. -
Sửa: Nháy đúp chuột vào ô
cần sửa hoặc chọn ô cần sửa ấn F
2
và thực hiện thao tác sửa nh với Word.
b Di chuyển trên trang tính - Sử dụng các phím mũi tên trên
bàn phím.
- Sử dụng chuột và các thanh cuốn.
c Gõ chữ Việt trên trang tính
- Giống nh quy tắc gõ trong Word.
D Củng cố
- Nhắc lại các thành phần trên màn hình làm việc của Excel.
E Hớng dẫn về nhà
- Học lý thuyết, phơng tiện dạy học trớc cho bài thực hành.

IV. Rút kinh nghiệm Ngày soạn: 308


Ngày dạy: 7 B: 89 7 C: 139
TiÕt 3 – 4: Bài thực hành 1
làm quen với chơng trình bảng tính excel
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Biết khởi động và thoạt khỏi Excel. - Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel.
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
89
2008 - 2009 2008 - 2009

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×