Tải bản đầy đủ - 126 (trang)
Kỹ năng Thái độ Giáo viên : Giáo trình, Phòng máy. Quan hệ giữa các đối tợng hình học HS nghiên cứu thêm SGK Một số lệnh hay dùng

Kỹ năng Thái độ Giáo viên : Giáo trình, Phòng máy. Quan hệ giữa các đối tợng hình học HS nghiên cứu thêm SGK Một số lệnh hay dùng

Tải bản đầy đủ - 126trang

2008 - 2009 2008 - 2009

2. Kỹ năng


- Thực hiện thành thạo tất cả các thao tác với Geogebra.

3. Thái độ


- Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, hăng say học hỏi. Thêm yêu thích môn học.
II - Phơng tiện dạy học

1. Giáo viên : Giáo trình, Phòng máy.


2. Học sinh: Nghiên cứu trớc bài học ở nhà. III - Phơng pháp


- Thuyết trình và thực hành trên máy. IV - Tiến trình bài giảng

A. ổn định 1 B. Kiểm ra bài cũ 5? Em hãy nêu cách khởi động phần mềm và các thành phần chính của màn hình làm việc với phần mềm Geogebra.
ĐA: - Nháy đúp chuột trên biểu tợng của phần mềm. - Thanh bảng chọn.
- Thanh công cụ. - Khu vực trung tâm.

C. Bài mới 35


Hoạt động của GV HĐ của HS
Ghi bảng
GV: Em hãy kể tên các quan hệ giữa các đối t-
ợng hình học đã học trong môm toán Hình.
GV: Treo bảng phụ giới thiệu một số quan hệ và
cách thiết lập trong phần mềm.
GV: Giới thiệu các lƯnh th- êng dïng trong Geogebra.
GV: Giíi thiƯu thao t¸c di chuyển nhãn của đối
tợng. GV: Giới thiệu thao tác
làm ẩn 1 đối tợng hình. HS: Suy nghĩ
trả lời.
HS: Quan sát, chú ý lắng
nghe và ghi chép.
HS: Chú ý lắng nghe và
ghi chép.
HS: Chú ý quan sát.

4. Quan hệ giữa các đối tợng hình học HS nghiên cứu thêm SGK


5. Một số lệnh hay dùng


a Dịch chuyển nhãn của đối tợng - Dùng công cụ chọn và thực hiện
thao tác kéo thả chuột xung quanh đối tợng đến vị trí mới.
b Làm ẩn một đối tợng hình học - Nháy chuột phải lên đối tợng và
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS H¶i
Trung Trung
66
2008 - 2009 2008 - 2009
GV: Giíi thiƯu thao tác làm ẩnhiện nhãn 1 đối
tợng hình.
GV: Giới thiệu thao tác xoá 1 đối tợng hình.
GV: Giới thiệu thao tác đổi tên, nhãn đối tợng
hình. GV: Giới thiệu thao tác
phóng to, thu nhỏ đối t- ợng hình.
GV: Giới thiệu thao tác di chuyển đối tợng hình.
GV: Yêu cầu học sinh lần lợt làm lại tất cả các
thau tác đã học. GV: Yêu cầu học sinh
làm các bài tập SGK trang 125.
GV: Chú ý đi xung quanh hớng dẫn HS các
thao tác khó. - Kiểm tra việc thực
hành của học sinh. Sửa sai và cho điểm.
HS: Chú ý quan sát.
HS: Chú ý quan sát.
HS: Quan sát và ghi chép.
HS: Quan sát và ghi chép.
HS: Quan sát và ghi chép.
HS: Thực hiện lại các
thao tác.
HS: Làm bài tập thực hành.
chọn Show Object. c Làm ẩnhiện nhãn của đối tợng
- Nháy chuột phải lên đối tợng và chọn Show label.
d Xoá một đối tợng C1 : Nháy chọn đối tợng và nhấn
phím Delete. C2: Nháy chuột phải lên đối tợng
và chọn Delete. e Thay đổi tên, nhãn của đối tợng
- Nháy chuột phải lên đối tợng và chọn Rename. Gõ tên mới -
Apply. g Phóng to, thu nhỏ các đối tợng
trên màn hình - Nháy chuột phải lên đối tợng và
chọn Room. h Di chuyển toàn bộ các đối tợng
hình học trên màn hình - Giữ Ctrl + Chuột trái và thao tác
kéo thả chuột. 6. Bài tập thực hành
Trang 125 SGK
D - Củng cố 3
- Giáo viên nhắc lại tất cả các thao tác với phần mềm Geogebra. - Nhận xét giờ học, ý thức làm bài và kết quả bài lµm cđa HS.
E - Híng dÉn häc ë nhµ 1
- Hớng dẫn HS về nhà ôn tập và đọc trớc bài thực hành 10. V - Những lu ý khi sử dụng giáo án
Giáo viên: Giáo viên:
Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy
Tr Tr
ờng THCS Hải ờng THCS Hải
Trung Trung
67
2008 - 2009 2008 - 2009
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Ngày soạn: Ngày giảng: 7B:
7C:
Tiết 62-63
Bài thực hành số 10
bài thực hành tổng hợp
I - Mục tiêu 1. Kiến thức
- Củng cố lại cho HS cách lập trang tính, định dạng, sử dụng công thức, các hàm và trình bày trang in.
- Sử dơng nót lƯnh Print Preview ®Ĩ xem tríc khi in.

2. Kỹ năng


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kỹ năng Thái độ Giáo viên : Giáo trình, Phòng máy. Quan hệ giữa các đối tợng hình học HS nghiên cứu thêm SGK Một số lệnh hay dùng

Tải bản đầy đủ ngay(126 tr)

×