Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc khái niệm về thành phần chính của câu H ớng dẫn học bài Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc khái niệm về thành phần chính của câu H ớng dẫn học bài Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tải bản đầy đủ - 106trang

Ngày 5-3-2007 Tiết 107 :
CáC THàNH PHầN CHíNH CủA CÂU

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc khái niệm về thành phần chính của câu


- Có ý thức đặt câu có đầy đủ các thành phần chính B. Tài liệu-thiết bị dạy học:
- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Thế nào là hoán dụ? Có những kiểu hoán dụ nào? 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ của câu
- HS nhắc lại các thành phần câu đã học
- HS đọc VD - Tìm các thành phần của câu trên ?
-Thử lần lợt lợc bỏ từng thành phần câu nói trên rồi rút ra nhận xét?
?Trong câu bên những thành phần nào không bỏ đợc?
- GV : những thành phần bắt buộc

I. Phân biệt thành phần chính với thành phần phụ:


các thành phần câu đã học: trạng ngữ,C,V, bổ ngữ ,định ngữ

1. Tìm hiểu VD: - Chẳng bao lâu tôi đã trở thành


TN CN VN mét...
- Cã thể bỏ trạng ngữ ý nghĩa cơ bản của câu không thay đổi
- Bộ phận C,V là bộ phận không thể thiếu trong câu. Vì lợc bỏ cấu tạo của
câu sẽ không hoàn chỉnh. Khi tách
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
-Em hãy xác định các vị ngữ và cấu tạo của các vị ngữ đó?
- Phân tích cấu tạo của vị ngữ trong những câu sau ?
a . ra đứng cửa hang xem hoàng hôn xuống
b. nằm sát bên bờ sông, ồn ào đông vui tấp nập
c. là ngời bạn thân của ngời nông dân Việt Nam
- Giúp ngời trăm nghìn công việc khác nhau
- Mỗi câu có thể có mấy vị ngữ
- GV chốt nội dung - HS đọc ghi nhớ 2 sgk
Hoạt động 3: Tìm hiểu chủ ngữ và cấu
tạo của chủ ngữ - Đọc các câu vừa phân tích ở phần II.
Cho biết mối quan hệ giữa sự vật nêu ở chủ ngữ với hành động ,đặc điểm ,
trạng thái nêu ở vị ngữ là quan hệ gì ? - CN có thể trả lời những câu hỏi nh
thế nào ? khỏi hoàn cảnh giao tiếp câu sẽ trở nên
-Thành phần trạng ngữ Ghi nhớ sgk

II. Vị ngữ: 1. Đặc điểm của vị ngữ :


- Có thể kết hợp với các phó từ: đã sẽ,đang,sắp,từng,vừa,mới...
- Có thể trả lời các câu hỏi :làm sao? Nh thế nào? làm gì?

2. Cấu tạo của vị ngữ


:
- Vị ngữ do tính từ,cụm tính từ,động từ,cụm động từ,danh từ,cụm danh từ
đảm nhiệm + Vị ngữ thờng là động từ cđt, tính từ
ctt nh ví dụ a, b và câu thứ 2 vd c + Vị ngữ còn có thể là danh từ cdt
nh c©u 1 vd c
- C©u cã thĨ cã mét VN hoặc nhiều hơn
+ Một VN : ngời bạn thân của ngời nông dân Việt Nam cdt
+ Hai VN : Ra đứng cửa hang cđt , xem hoàng hôn xuống cđt
+ Bốn VN : Nằm sát bên bờ sông cđt , ồn ào tt , đông vui tt, tấp nập
tt Ghi nhớ sgk

III. Chủ ngữ :


1. quan hệ chủ ngữ- vị ngữ: - Nêu tên sự vật hiện tợng


- Báo thông báo về hành động trạng thái đặc điểm của sự vật hiện tợng
- Chủ ngữ thờng trả lời cho các câu
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Gợi ý giải bài tập :
1 -Đôi càng tôi mẫm bóng C cơm DT V tÝnh tõ
- Nh÷ng cái vuốt ở chân,ở khoe cứ cứng dần và nhän ho¾t C cơm danh tõ V1 V2 2 cụm danh từ
- Thỉnh thoảng,muốn thử sức lợi hại của những chiếc vuốt,tôi co cẳng lên Cđại từ V1
đạp phanh phách vào các ngọn cỏ. V2 2 cơm ®éng tõ
2 VD: - Em đi học tiếng anh - Em làm gì ? - Bạn em rất chăm chỉ - Bạn em nh thế nào ?
- Bố em là công nhân - Bố em là gì ?

D. H íng dÉn häc bµi


:
- HS häc kÜ lÝ thuyết , hoàn thành bài luyện tập - Chuẩn bị làm thơ 5 chữ để thi đua giữa các tổ ,nhóm
Ngày 9-3-2007
Tiết 108 :
Hoạt động ngữ văn :
THI LàM THơ NĂM CHữ
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : GV kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS ? 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Kiểm tra phần chuẩn bị bài của HS
- HS đọc 3 đoạn thơ sgk - Từ các đoạn thơ trên hãy rút ra các
đặc điểm của thơ 5 chữ vần, cách ngắt nhịp, khổ thơ
- Ngoài các đoạn thơ trên em còn biết bài thơ đoạn thơ 5 chữ nào khác không
nhận xét về đặc ®iĨm cđa chóng ? - Chia 3 nhãm ®äc 3 đoạn thơ
- Nhận xét - GV kết luận chốt nội dung
- HS đọc ghi nhớ sgk - Hãy mô phỏng tập làm thơ 5 chữ theo
vần và nhịp đoạn thơ sau của Trần Hữu Thung
Hoạt động 2 : Thi làm thơ 5 chữ - làm
tại lớp - Ôn lại đặc điểm của thể thơ 5 chữ
khổ, vần ,nhịp đã chuẩn bị ở nhà - Trao đổi theo nhóm về các bài thơ 5
chữ làm ở nhà để xác định bài sẽ giới

1. Đặc điểm của thể thơ 5 chữ : - Thơ 5 chữ là thể thơ mỗi dòng 5 chữ


còn gọi là thơ ngũ ngôn. + Vần không nhất thiết liên tiếp số
câua không hạn định . có khi một khổ thơ có 2 câu , 4 câu hoặc không chia
khổ + Nhịp thờn ngắt 23 hoặc 32
- HS su tầm Ghi nhớ : sgk
-Dựa vào những hiểu biết về thể thơ 5 chữ :
Mặt trời càng lên tỏ .................
Chiền chiện cao tiếng hót thăm lúa- Trần Hữu Thung

2. Thi làm thơ 5 chữ :


a. Thi làm thơ 5 chữ đã đọc. b. Hoạ theo thơ.
c. Làm thơ với vần nối tiếp d. Đọc và bình thơ
Ngữ văn 6 NguyÔn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
D . H íng dÉn häc bµi ë nhµ
:
- VỊ nhà tiếp tục làm thơ 5 chữ về đề tài quê hơng - Soạn bài : Cây Tre Việt Nam
- GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 9-3-2007
Tiết 109:
CÂY TRE VIệT NAM
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Giáo án
- Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc khái niệm về thành phần chính của câu H ớng dẫn học bài Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×