Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: Đáp án- biểu điểm : Phần 1: trắc nghiệm : 4 điểm mỗi câu đúng 1 đ Mục tiêu cần đạt: Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: Đáp án- biểu điểm : Phần 1: trắc nghiệm : 4 điểm mỗi câu đúng 1 đ Mục tiêu cần đạt: Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tải bản đầy đủ - 106trang

Hoạt động 3 : Hớng dẫn làm bài tập ở
nhà - Tập làm một bài thơ 4 chữ với độ dài
không quá mời câu ,đề tà tả một con vật nuôi trong nhà em ?
- Nhận xét vần nhịp trong bài thơ của mình
- Soạn bài mới: Cô Tô Đây bốn phơng trời
Ngày 14-2-2007 Tiết 103 :
CÔ TÔ
Nguyễn Tuân A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS
- Cảm nhận đợc vẻ đẹp sinh động ,trong sáng của những bức tranh thiên nhiên và đời sống con ngời ở đảo Cô Tô đợc miêu tả trong bài văn
- Thấy đợc nghệ thuật miêu tả và tài năng sử dụng ngôn ngữdiêu luyện của tác giả

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Giáo án
- Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Phân tích nghệ thuật nhân hoá trong bài Muă của Trần Đăng


Khoa?

3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:


Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1.Hớng dẫn đọc, tìm hiểu
chú chích -GV hớng dẫn đọc
-GVđọc mẫu -Gọi HS đọc
- Tóm tắt -Tìm bố cục của bài thơ- nêu nội dung
chính của mỗi phần ? A. 2 phần C . 4 phÇn
B. 3 phÇn D. 5 phần

I. Đọc- hiểu chú thich 1. Đọc-tóm tắt:


Bố cục: 3 phần - Từ đầu-theo mùa sóng ở đây:Toàn
cảnh Cô Tô với vẻ ®Đp trong s¸ng sau khi trËn b·o ®· ®i qua
- Mặt trời rọi lên-là là nhịp cách:
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
?Dựa vào chú thíchsgk hãy nêu những nét chính về tác giả và tác phẩm
?
Hoạt động 2. Hớng dẫn HS tìm hiểu bài thơ
-Chia lớp làm 3 nhóm -Các nhóm thảo luận
-Đại diện nhóm trình bày -Nhận xét
-GVbổ sung, kết luận
? Vẻ đẹp trong sáng của đảo cô tô đợc miêu tả ntn? Tìm một tính từ khái quát
cảnh toàn đảo?
? Nghệ thuật miêu tả ở đoạn này? cảnh mặt trời mọc trên biển
- Nguyễn Tuân 1910-1987 quê Hà Hội có sở trờng về tuỳ bút-bút kí

b. Tác phẩm :


- Cô Tô phần cuối của bài kí Cô Tô-tác phẩm ghi lại những ấn tợng về thiên
nhiên con ngời lao động ở vùng đảo cô tô mà nhà văn thu nhận đợc trong
chuyến ra thăm đảo II. Hiểu văn bản:

1. Vẻ đẹp trong sáng của đảo Cô Tô sau khi trận bão đi qua:


+ Bầu trời trong trẻo ,sáng sủa trong sáng -đó là quy luật của thiên nhiên
vĩnh hằng +Cây xanh mợt
+Nớc biển lại lam biếc đặm đà hơn + Cát lại vàng giòn hơn
=Hình ảnh miêu tả đợc chọn lọc dể làm nổi rõ cảnh sắc của một vùng biển
và đảo - Miêu tả bao quát ,từ trên cao thu lấy
những hình ảnh chủ yếu đập vào mắt

D. H ớng dẫn học bài:


- HS đọc kĩ văn bản ,chú ý nghệ thuật miêu tả - Chuẩn bị phân tích đoạn 2,3.
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngày 13-2-2007 Tiết 104 :
CÔ TÔ
tiếp theo A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS
- Tìm hiểu cảnh mặt trời mọc ,cảnh sinh hoạt của con ngời - Nghệ thuật miêu tả đặc sắc ,tổng kết ý nghĩa khái quát về nội dung và bài học.

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Giáo án
- Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : GV kiểm tra 15p’ b»ng giÊy 3. Bµi míi: GV giíi thiƯu vµo bài:


Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Tìm hiểu nội dung văn
bản. - Gọi HS đọc đoạn 2
? Tác giả chọn điểm nhìn miêu tả ở đâu?
?Tại sao nhà văn cố rình cảnh mặt trời lên?
?Cảnh mặt trời mọc trên biển đợc tác giả miêu tả ntn?
? Em có nhận xét gì về nghệ thuật miêu tả ,sử dụng ngôn ngữ?

II. Hiểu văn bản: 2. Cảnh mặt trời mọc trên biển:


- Từ trên những hòn đá đầu s ,bên bờ biển sát mép nớc
- Vì tác giả chỉ mới thấy vâng dơng mọc trên đất liền
- Cảnh mặt trời mọc đợc đặt trong một khung cảnh rộng lớn, bao la và hết sức
trong trẻo tinh khôi : sau trận bão ,chân trời ngấn bể sạch nh tấm kính ,mặt
trời tròn trĩnh
- Nghệ thuật so sánh đặc sắc sử dụng ngôn ngữ chính xác ,tinh tế độc đáo
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
? Cảnh sinh hoạt và lao động trên đảo đợc tác giả tập trung vào cảnh nào?
? Tác giả còn miêu tả hình ảnh cụ thể của ai?
? Em có cảm nghĩ gì về cảnh ấy?
Hoạt động 2: Hớng dẫn HS tổng kết. - Nêu nội dung của văn bản?
- Nêu nét nghệ thuật đặc sắc của bài văn?

3. Cảnh sinh hoạt và lao động trên đảo:


- Tập trung vào một địa điểm là quanh cái giếng nớc ngọt ở rìa đảo ,mở rộng
ra đến cảnh đoàn thuyền chuẩn bị ra khơi và những ngời dân chài gánh nớc
ngọt từ giếng xuống thuyền - Hình ảnh chị Châu Hoà Mãn địu con
-cảnh thanh bình - Cảnh tấp nập ngời lên xuống múc nớc
,gánh nớc gợi tởng đến sự đông vui của bến hay chợ trong đất liền
- Cảnh gợi cảm giác đậm đà ,mát mẻ bởi không khí trong lành của biển
III. Tổng kết + Nội dung-ghi nhớ sgk
+Nghệ thuật đặc sắc miêu tả tinh tế,chính xác giàu hình ảnh . Sử dụng
phép tu từ ,so sánh .
IV. Luyện tập : Chia lớp làm 3 nhóm-đại diện mỗi nhóm trình bày. - Cho hs tởng tợng viết một đoạn văn miêu tả cảnh mặt trời mọc trên sông la mà
em quan sát đợc. D. H
ớng dẫn học bài:
- HS thực hiện phần luyện tập ở sgk - ôn tập kĩ lí thuyết tả cảnh để viết bài làm văn số 6.
KIểM TRA 15 PHúT A. đ
ề ra: I. Trắc nghiệm : Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào
chữ cái của câu trả lời đúng nhất : Buổi sáng , đất rừng thật là yên tĩnh. Trời không gió , nhng không khí vẫn mát
lạnh . cái lành lạnh của hơi nớc , sông ngòi ,mơng rãnh ,của đất ẩm và dỡng thảo mộc thở ra từ bình minh. ánh sáng trong vắt hơi gợn một chút óng ánh trên
những đầu hoa tràm rung rung khiến ta nhìn cũng có cảm giác nh là nó bao qua một lớp thuỷ tinh
1. Đoạn văn trên đợc viết theo phơng thức biểu đạt chính nào? A. Biểu cảm C. Tự sự
B. Miêu tả D. Thuyết minh 2. Đoạn văn trên tả cảnh gì?
Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
II. Tự luận : Viết một đoạn văn ngắn nói rõ cảm giác của em khi đọc đoạn văn này?

B. Đáp án- biểu điểm : Phần 1: trắc nghiệm : 4 điểm mỗi câu đúng 1 đ


Câu 1
2 3
4 Đáp án
B C
B C
Phần II. Tự luận : 6 điểm - HS viết đoạn văn nêu đợc cảm xúc thích thú của mình khi đọc đoạn văn trên
- Yêu cầu viết ngắn gọn đúng chính tả đúng ngữ pháp
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngày 30-2-2007 Tiết 105-106 :
VIếT BàI TậP LàM VĂN Tả NGƯờI

A. Mục tiêu cần đạt:


Qua bài viết nhằm đánh giá HS ở các phơng diện: - Biết cách làm văn tả ngời qua thực hành viết
- Trong khi thực hành biết cách vận dụng các kĩ năng và kiến thức về văn miêu tả nói chung và tả ngời nói riêng
- Rèn luyện kĩ năng dùng từ đặt câu viết đúng chính tả ngữ pháp B. Tài liệu-thiết bị dạy học:
- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : GV kiĨm tra sù chn bÞ vë cđa HS ? 3. Bµi míi: GV giíi thiƯu vµo bµi:
Bíc 1 : GV ghi đề lên bảng , HS chép vào vở làm văn I. Đề ra : Tả ngời em yêu nhất trong gia đình
Bớc 2 :- Nêu yêu cầu của đề ra - Theo dõi thái độ làm bài của HS
Bíc 3 : -Thu bµi - KiĨm bµi
- NhËn xÐt thái độ làm bài của HS II. Đáp án : yêu cầu trình bày đợc bố cục 3 phần
1. Mở bài : 1 đ - Giới thiệu ngời mà em yêu quý nhất
2. Thân bài : 7 đ - Tả hình dáng bên ngoài của ngời đó
- Những việc làm của ngời đó + Chăm sóc hàng ngày
Ngữ văn 6 NguyÔn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Ngày 5-3-2007 Tiết 107 :
CáC THàNH PHầN CHíNH CủA CÂU

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS - Nắm đợc khái niệm về thành phần chính của câu


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài: Tài liệu-thiết bị dạy học: Đáp án- biểu điểm : Phần 1: trắc nghiệm : 4 điểm mỗi câu đúng 1 đ Mục tiêu cần đạt: Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×