Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Tài liệu-thiết bị dạy học: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Tài liệu-thiết bị dạy học: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tải bản đầy đủ - 106trang

ớng dẫn học bài : - Học thuộc lòng bài thơ
- Nắm vững nội dung nghệ thuật. - Soạn bài: Ma
- GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 10-2-2007
Tiết 100 : Văn bản: MƯA Hớng dẫn đọc thêm Trần Đăng Khoa

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS


-Cảm nhận đợc sức sống, sự phong phú ,sinh động của bức tranh thiên nhiên và t thế của con ngời đợc miêu tả trong bài thơ
-Nắm đợc nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của bài thơ, đặc biệt là phép nhân hoá

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Giáo án
- Bnảg phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Đọc thuộc lòng bài Lợm-nêu nội dung, ý nghĩa của bài thơ 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:
Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1.Hớng dẫn đọc, tìm hiểu
chú chích -GV hớng dẫn đọc
-GVđọc mẫu -Gọi HS đọc
-Tìm bố cục của bài thơ? A .2 phần C. 4 phần

I. Đọc- hiểu chú thich 1. Đọc


Bố cục: 2 phần +Phần 1: Từ câu đầu đến đầu tròn trọc
lóc - Quang cảnh lúc sắp ma
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
-Dựa vào chú thíchsgk hãy nêu những nét chính về tác giả và tác
phẩm?
Hoạt động 2. Hớng dẫn HS tìm hiểu bài thơ
-Chia lớp làm 3 nhóm -Các nhóm thảo luận
-Đại diện nhóm trình bày -Nhận xét
-GVbổ sung, kÕt ln
?Em h·y nhËn xÐt vỊ sè ch÷ trong từng câu thơ và nhịp điệu của bài thơ?
?Trình tự miêu tả trong bài thơ?
? Bức tranh cơn ma rào đợc miêu tả ntn?
?Nghệ thuật đặc sắc của bài thơ?
? Hình ảnh con ngời đợc miêu tả ntn? +Phần 2: từu chớp - ngang trời đến cây

II. Hiểu văn bản:


1. Tìm hiểu chung về bài thơ


-Thể thơ tự do với những câu thơ ngắn từ1- 4 chữ -nhịp điệu nhanh dồn
dập của cơn ma rào mùa hè -Miêu tả theo trình tự thời gian và qua
trạng thái, hoạt động của các loài vật

2. Nghệ thuật miêu tả thiên nhiên:


- Bức tranh cơn ma rào đợc miêu tả qua hàng loạt hình ảnh, chi tiết về hình
dáng động tác hoạt động của cảnh vật,loài vật trớc và trong cơn ma; cùng
với sự tởng tợng liên tởng phong phú mạnh mẽ của tác giả.
- Phép nhân hoá : VD: Cỏ gà rung tai-Nghe-Bụi tre-Tần
ngần-gỡ tóc. Ông trời - mặc áo giáp đen- ra trận

3. Tìm hiểu hình ảnh con ng ời ở


đoạn cuối bài thơ: - Ngời cha đi cày về hiện lên nổi bật
với dáng vẻ lớn lao,vững vàng
-Ân dụ khoa trơng: đội sấm ,đội chớp ,đội cả trời ma-tầm vóc lớn lao
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
? Nghệ thuật?
? Gía trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ?

4. Tổng kết:


- Nội dung - NghƯ tht - Ghi nhí sgk

D. H ớng dẫn học bài


:
- HS đọc kĩ bài thơ học tập cách miêu tả - Soạn bài hoán dụ theo hớng dẫn sgk
Ngày 11-2-2007 Tiết 101 :
hoán dụ

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS


- Nắm đợc khái niệm hoán dụ,các kiểu hoán dụ - Bớc đầu biết phân tích tác dụng của hoán dụ

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Thế nào là ẩn dụ? Nêu các kiểu ẩn dụ? 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Hớng dẫn HS tìm hiểu
khái niệm hoán dụ - HS đọc đoạn thơ đã cho
? Các từ in đậm chỉ ai?
?Giải thích mối quan hệ giữa các sự vật ?

1. Tìm hiểu ví dụ:


- Aó nâu: ngời nông dân - Aó xanh: ngời công nhân
- Nông thôn: ngời sống ở nông thôn - Thị thành: ngời sống ở thị thành
- Dựa vào quan hệ đặc điểm tính chất- Ngời nông dân thờng mặc áo
nâu,ngời công nhân thờng mặc áo xanh khi làm việc
-Dựa vào quan hệ giũa vật chứa đựng nông thôn, thành thị với vật bị chứa
đựng những ngời sống ở nông thôn và thành thị
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
Hoạt động 2: Tìm hiểu các kiểu hoán dụ
- HS đọc các đoạn trích ? Tìm hiểu nghĩa của các từ ngữ in
đậm? - Bàn tay gợi cho em liên tởng đến sự
vật nào? - Đó là mối quan hệ gì?
- Một và ba gợi cho em liên tởng đến cái gì?
- Mối quan hệ giũa chúng nh thé nào? - Đổ máu gợi cho em liên tởng đến
điều gì? - Mèi quan hƯ víi chóng nh thÕ nµo?
? Qua sù phân tích trên em thấy có các kiểu hoán dụ nào?
Hoạt động 3: Hớng dẫn HS làm bài
tập - Cách dùng nh vậy ngắn gọn tăng tính

2. Bài học sgk:


II. Các kiểu hoán dụ: 1. Tìm hiểu ví dụ:


a. Bàn tay-bộ phận của con ngời đợc dùng thay cho ngời lao động
Quan hệ: bộ phận toàn thể b. Một, ba-số lợng cụ thể đợc dùng
thay cho số ít và số nhiều Quan hệ: cụ thể- trừu tợng
c. Đổ máu: dấu hiƯu cđa chiÕn tranh Quan hƯ :dÊu hiƯu cđa sù vật- sự vật

2. Bài học:


Ghi nhớsgk: III. Luyện tập:
Gợi ý giải bài tập:
1 a. Làng xóm-ngời nông dân.Quan hệ: vật chứa đựng-vật bị chứa đựng b. Mời năm-thời gian trớc mắt Quan hệ: cái cụ thể- cái trừu tợng
Trăm năm thời gian lâu dài c. Aó chàm- ngời viƯt b¾c : dÊu hiƯu sự vật với sự vật
d. Trái đất nhân loại : Vật chứa dựng- vật bị chứa đựng 2 So sánh hoán dụ-ẩn dụ:
ẩn dụ Hoán dụ
Giống Gọi tên sự vật, hiện tợng này bằng Tên sự vật hiện tợng khác
Khác Dạ vào quan hệ tơng đồngcụ thể
- Hình thức - Cách thức thực hiện
- Phẩm chất - Cảm giác
Dựa vào quan hệ tơng cận cụ thể - Bộ phận- toàn thể
- Vật chứa đựng-vật bị chứa đựng - Dấu hiệu của sự vật-sự vật
- Cụ thể- trừu tợng
Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
ớng dẫn học bài:
- Nắm vững nội dung bài học - Soạn bài Cô Tô
- GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 12-2-2007 Tiết 102 :
TậP LàM THƠ BốN CHữ

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS


- Bớc đầu nắm đợc đặc điểm thơ bốn chữ - Nhận diện thể thơ này khi học và đọc thơ ca
- Tù đó HS có thể sáng tác đợc những bài ngắn,phản ánh những ý tởng bớc đầu của mình.Nhận ra đợc vần chân và vần lng trong các câu gieo vần liền,vần
cách trong các câu B. Tài liệu-thiết bị dạy học:
- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Bảng phụ
-Phiếu học tập

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : ? Kiểm tra việc chuẩn bị bài ở nhà của HS ? 3. Bµi míi: GV giíi thiƯu vµo bài:
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1 : Kiểm tra sự chuẩn bị
bài của HS -Ngoài bài thơ lợm , em còn biết thêm
bài thơ ,đoạn thơ 4 chữ nào khác? - Hãy nêu lên và chỉ ra những chữ
cùng vần với nhau trong bài thơ đó?
Bài tập 1 :
- Ngoài bài thơ Lợm , có thể kể thêm các bài thơ, đoạn thơ sau :
+ Bài 10 quả trứng tròn của Phạm Hổ Mời quả trứng tròn
Mẹ gà ấp ủ Mời chú gà con
Hôm nay ra đủ
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- Hãy chỉ ra đâu là vần chân và đâu là vần lng trong đoạn thơ sau ?
- Hãy chỉ ra đâu là vần liền đâu là vần cách trong hai đoạn thơ sau?
- Đoạn thơ sau trích trong bài Chị em của Lu Trọng L ; một bạn chép sai hai
chũ có vần , hãy chỉ ra 2 chữ đó và thay vào bằng 2 chữ sông, cạnh sao
cho phù hợp ? Hoạt động 2 : tập làm thơ 4 chữ
-HS trình bày bài đoạn thơ 4 chữ đã chuẩn bị ở nhà
- Chỉ ra nội dung ,đặc điểm vần ,nhịp của bài đoạn thơ đó.
- Cả lớp nhận xét những điểm đợc và cha đợc
- Cả lớp góp ý , cá nhân sữa chữa bài làm của mình
- Cả lớp cùng GV đánh giá, nhận xét Lòng trắng lòng đỏ
Thành mỏ thành chân Cái mỏ tí hon
Cái chân bé xíu .......................
+ Đoạn thơ của Huy Cận: Hai hàng cây xanh
Đâm chồi hy vọng Ôi duyên tốt lành
En ngàn đa võng Hơng đồng lên hanh
- Vần chân là vần đợc gieo vào cuối dòng thơ , vần lng là vần đợc gieo ở
giữa dòng thơ Mây lng chừng
hàng Về ngang lng
núi Ngàn cây nghiêm
trang Mơ màng theo
bụi - Vần liền là vần đợc gieo liên tiếp ở
các dòng thơ ; vần cách là vần không gieo liên tiếp mà thờng cách ra một
dòng thơ. +Đoạn thơ 1 : Vần cách
+ Đoạn thơ 2 : Vần liền
- Sởi thay bằng cạnh - Đò thay bằng sông
Gợi ý : Bài thơ
: Từ không đến mời
Bài học về những con số Số không tròn trĩnh
Bong bóng xà phòng Vỡ tan biến mất ;
Mặt trời chỉ một Chiếu sáng đời đời
Chim có hai cánh Bay cùng muôn nơi
Tam đảo khuya rồi Ba hòn núi đẹp
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Hoạt động 3 : Hớng dẫn làm bài tập ở
nhà - Tập làm một bài thơ 4 chữ với độ dài
không quá mời câu ,đề tà tả một con vật nuôi trong nhà em ?
- Nhận xét vần nhịp trong bài thơ của mình
- Soạn bài mới: Cô Tô Đây bốn phơng trời
Ngày 14-2-2007 Tiết 103 :
CÔ TÔ
Nguyễn Tuân A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS
- Cảm nhận đợc vẻ đẹp sinh động ,trong sáng của những bức tranh thiên nhiên và đời sống con ngời ở đảo Cô Tô đợc miêu tả trong bài văn
- Thấy đợc nghệ thuật miêu tả và tài năng sử dụng ngôn ngữdiêu luyện của tác giả

B. Tài liệu-thiết bị d¹y häc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tài liệu-thiết bị dạy học: H ớng dẫn học bài Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Tài liệu-thiết bị dạy học: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×