Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
H ớng dẫn học bài Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp: Tài liệu-thiết bị dạy học: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

H ớng dẫn học bài Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp: Tài liệu-thiết bị dạy học: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

Tải bản đầy đủ - 106trang

D. H íng dÉn häc bµi


:
- TiÕp tơc lun nãi các bài tập 1,2,3 ở nhà - Ôn tập tốt để chuẩn bị kiểm tra văn
- Soạn bài: lợm - GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 7-2-2007 Tiết 97
:
KIểM TRA VĂN

A.Mục tiêu cần đạt:


- Nhận thức của HS về các văn bản tự sự văn xuôi và thơ hiện đại đã học - Tích hợp với phần tiếng việt
- Đánh giá những u và hạn chế của HS để có phơng pháp dạy học thích hợp B. Tài liệu-thiết bị dạy học:
- SGK,SGV,Sách tham khảo ngữ văn 6 - Đề ra ,đáp án

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài mới: GV giới thiệu vào bài.


Hoạt động 1: GV nhắc nhở HS về ý thức làm bài ,cách thức làm bài Hoạt động 2: GV Phát đề cho HS làm

I. Đề ra:


PHầN I: TRắC NGHIệM
Trả lời các câu hỏi bằng cách khoanh tròn vào chữ cái ở đầu câu trả lời đúng nhất trong 4 câu trả lời
1. Ba truyện Bài học đờng đời đầu tiên, Bức tranh của em gái tôi ,Buổi học cuối cùng có gì gièng nhau vỊ ng«i kĨ,thø tù kĨ?
A. Ng«i thø ba, thø tù kĨ thêi gian B. Ng«i thø nhÊt, thø tù kĨ sù viƯc
C. Ng«i thø nhÊt, thø tù kĨ thêi gian vµ sù viƯc D. Ngôi thứ ba, nhân hoá
2. Bài học đờng đời đầu tiên của Dế Mèn là gì? A. Không bao giờ nên bắt nạt ngời yếu kém hơn mình để ân hận suốt
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
Vận dụng các phép tu từ đã học,viết một đoạn văn ngắn tả cảnh đẹp của quê hơng em?

II. Đáp án-biểu điểm: Phần I. Trắc nghiệm 2.5 điểm


- Trả lời đúng mỗi câu đợc 0,5 điểm
Câu 1
2 3
4 5
Đáp án C
D C
C D
Phần II. Tự luận 6,5 điểm - Về nội dung: Tả một cảnh đẹp quê hơng :dòng sông,con đờng,cánh đồng,đồi
núi ,khu di tích Thể hiện lòng yêu mến tự hào về cảnh đẹp quê hơng
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
Hoạt động 3: Dặn dò: - Lập dàn ý cho đề bài văn tả cảnh ở nhà
Ngày 8-2-2007 Tiết: 98
TRả BàI VĂN Tả CảNH- BàI VIếT ở NHà
A. Mục tiêu cần đạt: - Giúp học sinh nhận rõ u, nhợc điểm trong bài viết của mình, sửa chữa cũng cố
thêm một lần nữa lý thuyết văn miêu tả. - Luyện kỹ năng nhận xét, sữa chữa bài làm của mình và của bạn.
- Giáo dục ý thức trình bày bài văn rõ ràng sạch đẹp B. Tài liệu-thiết bị dạy học:
- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Giáo án ,đáp án,bảng phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : GV kiểm tra sự chuẩn bị lập dàn ý đề bài của học sinh ? 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:
Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Hớng dẫn học sinh xác định yêu cầu đề và lập dàn ý cho đề
bài - HS đọc lại đề ra
- yêu cầu của đề +Thể thức trình bày
+Nội dung trọng tâm +Hãy lập dàn ý cho đề bài văn trên
I. Đề ra: Em hãy viết th cho bạn ở miền xa,tả lại khu phố hay thôn
xóm,bản làng nơi mình ở vào một ngày mùa đông giá lạnh
1. Yêu cầu của đề : - Thể thức trình bày: văn viết th
- Nội dung trọng tâm : tả cảnh thôn xóm vào một ngày đông giá lạnh
Dàn ý: A. Mở bài: - Địa điểm, ngày, tháng,
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
Hoạt động 2: Nhận xét kết quả bài làm của HS
- GV nêu mặt u điểm trong bài làm của HS ?
- GV nêu mặt hạn chế trong bµi lµm cđa HS?
- GV chän mét bµi u vµ một bài khá nhận xét tit mỉ ?
- Nêu kết quả đạt đợc ? năm
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- GV đọc một bài khá một bài yếu? - HS nhận xét ?
- GV nêu gơng khuyến khích những sáng tạo mới của HS .
- GV hớng dẫn HS cha lỗi. +Khá
Ngày 8-2-2007 Tiết 99:
lợm
A. Mục tiêu cần đạt:Giúp HS - Cảm nhận đợc vẻ đẹp hồn nhiên vui tơi trong sáng của hình ảnh Lợm,ý nghĩa
cao cả trong sự hi sinh của nhân vật - Nắm đợc thể thơ 4 chữ nghệ thuật tả và kể trong bài thơ có yếu tố tự sự

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Giáo án
- Bnảg phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Đọc thuộc lòng bài thơ đêm nay Bác không ngủ?nêu nội dung ý nghĩa của bài thơ?

3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:


Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần đạt
Hoạt động 1: Hớng dẫn đọc tìm hiểu chú thích
- GV hớng dẫn cách đọc - GV đọc mẫu
- Gọi HS đọc - Bài thơ có thể chia làm mấy phÇn?
A. 2 phÇn B. 3 phÇn C. 4 phÇn D. 5 phần

I. Đọc-hiểu chú thích: 1. Đọc:


Bố cục: 3 phần +Đoạn 1: Từ đầu đến cháu đi xa dần
- Hình ảnh lợm trong cuộc gặp gỡ tình cờ của hai chú cháu
+Đoạn 2 : Từ cháu đi đờng cháu đến
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
?Dụa vào chú thích sgk hãy trình bày nét chính về tác giả và tác phẩm
? Hoàn cảnh sáng tác bài thơ?
- Kiểm tra một số chú thích khó Hoạt động 2: Hớng dẫn tìm hiểu nội
dung văn bản.
? Hình ảnh Lợm trong 5 khổ thơ đầu đ- ợc miêu tả ntn?
- Trang phục?
-Dáng điệu?
- Cử chỉ ? - Lời nói?
?Qua đó em thấy hình ảnh Lợm hiện lên ntn?
? Tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật gì?
?Khi nghe tin Lợm hy sinh, tình cảm của nhà thơ thể hiện ntn?

2. Chú thích:


Tác giả: Tố Hữu- tên khai sinh Nguyễn Kim Thành: sinh 1920-quê
thừa thiên Huế-nhà cách mạng nhà thơ lớn của cách mạng Niệt Nam
Bài thơ Lợm sáng tác 1949 trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp

II. Hiểu văn bản:


1. Hình ảnh L ợm trong cuộc gặp gỡ


tình cờ:
Trang phụ:Caí xắc xinh xinh-ca lô đội lệch
-Trang phục của các chiến sỹ vệ quốc thời kháng chiến chống Pháp
Dáng điệu: Dáng loắt choắt,nhỏ bé nhng nhanh nhẹn và tinh nghịchcái
chân thoăn thoắt,đầu nghênh nghênh Cử chỉ:Rất nhanh nhẹnnh con chim
chích,hồn nhiên,yêu đời huýt sáo,cời míp mí
Lời nói: tự nhiên ,chân thật cháu đi liên lạc vui lắm chú à, ở đồn mang cá
thích hơn ở nhà -Chú bé liên lạc ,hồn nhiên ,vui t-
ơi,say mê tham gia công tác kháng chiến thật đáng mến thật đáng yêu
- Nhiều từ láy,so sánh,nhịp điệu nhanh 2. Hình ảnh l
ợm trong chuyến liên
lạc cuối cùng:
-Lợm hy sinh tác giả thốt lên đau đớn: Ra thế
Lợm ơi - Câu thơ gãy đôi diễn tả sự đau xót
đột ngột nh một tiếng nấc nghẹn ngào của nhà thơ
- HS thuật lại: Lợm dũng cảm nhanh
Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
? Nhà thơ thuật lại sự hy sinh của Lợm ntn?
?Nhà thơ cảm nhận về sự hy sinh của Lợm ntn?
? Vì sao sau câu thơ Lợm ơi còn khôngtác giả lặp lại hai khổ thơ đầu?
? Em có nhận xét ntn về cách gọi Lợm của tác giả?
? Tìm một số câu thơ có cách ngắt đặc biệt?giá trị nghệ thuật?
? Em cảm nhận đợc những ý nghĩa nội dung sâu sắc nào từ bài thơ Lợm.
- Nêu nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ

3. Hình ảnh L ợm còn sống mãi


:
- Câu hỏi đau xót ngỡ ngàng-lập lại hai khổ thơ đầu để trả lời cho câu hỏi
trên Lợm còn sống mãi trong lòng nhà thơ và sống mãi với quê hơng đất nớc
- Gọi nhân vật bằng nhiều từ khác nhau: Chú bé,cháu,lợm,chú đồng chí
nhỏ-Thể hiện sắc thái tình cảm - 3 câu thơ có cấu tạo đặc biệt :
+ Ra thế Lợm ơi một câu thơ đợc trình bày 2
dòng + Thôi rồi,Lợm ơi
+Lợm ơi,còn không ? - Tác dụng: bộc lộ cảm xúc nghẹn
ngào đau xót nh tiếng nấc nở 4. Tổng kết :
Nội dung: - Khắc hoạ hình ảnh cao đẹp của một
em bé liên lạc - Biểu hiện tình cảm mến thơng và cảm
phục của tác giả - Ước vọng hoà bình cho trẻ em
Nghệ thuật: - Kết hợp yếu tố kể chuyện với miêu tả
và biểu cảm -Thể thơ 4 tiếng,gieo vần cuối câu
- Dùng nhiều từ láy - Cấu trúc đặc biệt -Gợi hình và biểu
cảm
Ghi nhớ sgk
Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
ớng dẫn học bài : - Học thuộc lòng bài thơ
- Nắm vững nội dung nghệ thuật. - Soạn bài: Ma
- GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 10-2-2007
Tiết 100 : Văn bản: MƯA Hớng dẫn đọc thêm Trần Đăng Khoa

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS


-Cảm nhận đợc sức sống, sự phong phú ,sinh động của bức tranh thiên nhiên và t thế của con ngời đợc miêu tả trong bài thơ
-Nắm đợc nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của bài thơ, đặc biệt là phép nhân hoá

B. Tài liệu-thiết bị d¹y häc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

H ớng dẫn học bài Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp: Tài liệu-thiết bị dạy học: Mục tiêu cần đạt: Giúp HS

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×