Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Hình ảnh L ợm trong cuộc gặp gỡ Hình ảnh L ợm còn sống mãi

Hình ảnh L ợm trong cuộc gặp gỡ Hình ảnh L ợm còn sống mãi

Tải bản đầy đủ - 106trang

?Dụa vào chú thích sgk hãy trình bày nét chính về tác giả và tác phẩm
? Hoàn cảnh sáng tác bài thơ?
- Kiểm tra một số chú thích khó Hoạt động 2: Hớng dẫn tìm hiểu nội
dung văn bản.
? Hình ảnh Lợm trong 5 khổ thơ đầu đ- ợc miêu tả ntn?
- Trang phục?
-Dáng điệu?
- Cử chỉ ? - Lời nói?
?Qua đó em thấy hình ảnh Lợm hiện lên ntn?
? Tác giả đã sử dụng các biện pháp nghệ thuật gì?
?Khi nghe tin Lợm hy sinh, tình cảm của nhà thơ thể hiện ntn?

2. Chú thích:


Tác giả: Tố Hữu- tên khai sinh Nguyễn Kim Thành: sinh 1920-quê
thừa thiên Huế-nhà cách mạng nhà thơ lớn của cách mạng Niệt Nam
Bài thơ Lợm sáng tác 1949 trong thời kì kháng chiến chống thực dân Pháp

II. Hiểu văn bản:


1. Hình ảnh L ợm trong cuộc gặp gỡ


tình cờ:
Trang phụ:Caí xắc xinh xinh-ca lô ®éi lƯch
-Trang phơc cđa c¸c chiÕn sü vƯ qc thêi kháng chiến chống Pháp
Dáng điệu: Dáng loắt choắt,nhỏ bé nhng nhanh nhẹn và tinh nghịchcái
chân thoăn thoắt,đầu nghênh nghênh Cử chỉ:Rất nhanh nhẹnnh con chim
chích,hồn nhiên,yêu đời huýt sáo,cời míp mí
Lời nói: tự nhiên ,chân thật cháu đi liên lạc vui lắm chú à, ở đồn mang cá
thích hơn ở nhà -Chú bé liên lạc ,hồn nhiên ,vui t-
ơi,say mê tham gia công tác kháng chiến thật đáng mến thật đáng yêu
- Nhiều từ láy,so sánh,nhịp điệu nhanh 2. Hình ảnh l
ợm trong chuyến liên
lạc cuối cùng:
-Lợm hy sinh tác giả thốt lên đau đớn: Ra thế
Lợm ơi - Câu thơ gãy đôi diễn tả sự đau xót
đột ngột nh một tiếng nấc nghẹn ngào của nhà thơ
- HS thuật lại: Lợm dũng cảm nhanh
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
? Nhà thơ thuật lại sự hy sinh của Lợm ntn?
?Nhà thơ cảm nhận về sự hy sinh của Lợm ntn?
? Vì sao sau câu thơ Lợm ơi còn khôngtác giả lặp lại hai khổ thơ đầu?
? Em có nhận xét ntn về cách gọi Lợm của tác giả?
? Tìm một số câu thơ có cách ngắt đặc biệt?giá trị nghệ thuật?
? Em cảm nhận đợc những ý nghĩa nội dung sâu sắc nào từ bài thơ Lợm.
- Nêu nét đặc sắc nghệ thuật của bài thơ

3. Hình ảnh L ợm còn sống mãi


:
- Câu hỏi đau xót ngỡ ngàng-lập lại hai khổ thơ đầu để trả lời cho câu hỏi
trên Lợm còn sống mãi trong lòng nhà thơ và sống mãi với quê hơng đất nớc
- Gọi nhân vật bằng nhiều từ khác nhau: Chú bé,cháu,lợm,chú đồng chí
nhỏ-Thể hiện sắc thái tình cảm - 3 câu thơ có cấu tạo đặc biệt :
+ Ra thế Lợm ơi một câu thơ đợc trình bày 2
dòng + Thôi rồi,Lợm ơi
+Lợm ơi,còn không ? - Tác dụng: bộc lộ cảm xúc nghẹn
ngào đau xót nh tiÕng nÊc në 4. Tæng kÕt :
Néi dung: - Khắc hoạ hình ảnh cao đẹp của một
em bé liên lạc - Biểu hiện tình cảm mến thơng và cảm
phục của tác giả - Ước vọng hoà bình cho trẻ em
NghƯ tht: - KÕt hỵp u tè kĨ chun víi miêu tả
và biểu cảm -Thể thơ 4 tiếng,gieo vần cuối câu
- Dùng nhiều từ láy - Cấu trúc đặc biệt -Gợi hình và biểu
cảm
Ghi nhớ sgk
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
ớng dẫn học bài : - Học thuộc lòng bài thơ
- Nắm vững nội dung nghệ thuật. - Soạn bài: Ma
- GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 10-2-2007
Tiết 100 : Văn bản: MƯA Hớng dẫn đọc thêm Trần Đăng Khoa

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp HS


-Cảm nhận đợc søc sèng, sù phong phó ,sinh ®éng cđa bøc tranh thiên nhiên và t thế của con ngời đợc miêu tả trong bài thơ
-Nắm đợc nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả thiên nhiên của bài thơ, đặc biệt là phép nhân hoá

B. Tài liệu-thiết bị dạy học:


- SGK,SGV,sách tham khảo ngữ văn 6 - Giáo án
- Bnảg phụ

C. Hoạt động dạy học: 1. Ôn định lớp:


2. Bài cũ : Đọc thuộc lòng bài Lợm-nêu nội dung, ý nghĩa của bài thơ 3. Bài mới: GV giới thiệu vào bài:
Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt
Hoạt ®éng 1.Híng dÉn ®äc, t×m hiĨu
chó chÝch -GV híng dÉn đọc
-GVđọc mẫu -Gọi HS đọc
-Tìm bố cục của bài thơ? A .2 phần C. 4 phần

I. Đọc- hiểu chú thich 1. Đọc


Bố cục: 2 phần +Phần 1: Từ câu đầu đến đầu tròn trọc
lóc - Quang cảnh lúc sắp ma
Ngữ văn 6 Nguyễn Thị Minh Hồng Năm häc 2006-2007

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hình ảnh L ợm trong cuộc gặp gỡ Hình ảnh L ợm còn sống mãi

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×