Tải bản đầy đủ - 106 (trang)
Bµi cđ: H íng dÉn häc bµi

Bµi cđ: H íng dÉn häc bµi

Tải bản đầy đủ - 106trang

IV. H íng dÉn häc bµi


- Lµm bµi tËp ë nhà 3, 4 - Soạn bài mới: Quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
- GV hớng dẫn soạn cụ thể
Ngày 20- 1- 2007
Ngữ văn TiÕt 79 Quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
A.
Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh
- Thấy đợc vai trò và tác dụng của quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.
- Bớc đầu hình thành cho HS kỷ năng quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét khi miêu tả
- Nhận diện và vận dụng đợc những thao tác cơ bản bên trong đọc và viết bài văn miêu tả
B.
Tài liệu và ph ơng tiện:
- SGK, SGV, SBT, STK Ngữ văn 6 - Bảng phụ- phiếu học tập
C.
Hoạt động dạy học: 1. ổn định lớp

2. Bài củ:


?.Thế nào là văn miêu tả? Khi miêu tả năng lực gì của ngời viÕt béc lé râ nhÊt? ?.NÕu t¶ quang c¶nh mïa xuân thì em sẽ miêu tả mùa xuân với những điểm
nào?
3. Bài mới
: GV giới thiệu vào bài
Ngữ văn 6 NguyÔn Thị Minh Hồng Năm học 2006-2007
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hång Năm học 2006-2007
- HS đọc kĩ 3 đoạn văn ở SGK - Chia thành 3 nhóm tìm hiểu 3 câu
hỏi a,b,c sgk ?.Các đoạn văn trên miêu tả gì?
?.Những từ ngữ, hình ảnh nổi bật đẻ tả đặc điểm của nhân vật ,cảnh vật
?Những hình ảnh so sánh liên tởng trong các đoạn văn và tác dụng của
chúng
-Tác dụng của so sánh?Nhận xét? I
. Quan sát, t ởng t
ợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả
1. Đọc kĩ các đoạn văn 2. Tìm hiểu đoạn văn:
a.Đoạn 1: Miêu tả Dế Choắt:gầy gò,ốm yếu
+Đoạn 2:Miêu tả cảnh sông nớc Cà Mau tự nhiên hoang dã ,phong phú
+Đoạn 3:Tả cảnh mùa xuân sống động
b.Những từ ngữ,hình ảnh nổi bật +Đoạn 1:Dế Choắt:gầy gò ,dài lêu
nghêu, cánh ngắn củn hở cả sờn,càng bè bè,râu ria cụt ngủn,mặt mũi ngẩn
ngẩn ngơ +Đoan 2:Kênh rạch chi chít.trời
xanh,nớc xanh,sắc xanh cây lá,sông Năm Căn rộng mênh mông cá bơi
hàng đàn,rừng đớc cao ngất +Đoạn 3:Căy gạo sừng sững có nhiều
hoa,nõn lóng lánh có nhiều loại chim trêu đùaNgày hội mùa xuân
c.Các hình ảnh so sánh +Đ1:Dế Choắt-gã nghiện thuốc phiện
cánh ngắn-nh ngời cởi trần mạc gi +Đ2:Cá nớc bơi-ngời bơi ếch
Rừng đớc-trờng thành vô tận +Đ3:Cây gạo-tháp đèn khổng lồ
Hoa-ngọn lửa hồng Nõn-ánh nến trong xanh
-Tạo nên sự sinh động giàu hình t- ợng,mang lại cho ngời đọc nhiều liên
tởng thú vị
?Tìm ra những chữ bị lợc bỏ? -Bỏ những chữ ấy thực chất là bỏ đi
những gì của đoạn văn miêu tả
-GVchốt nội dung bài học -HS đọc ghi nhớ sgk
D : Hớng dẫn học bài ở nhà -Nắm vững nội dung bài
-Chuẩn bị bài luyện tập -GV hớng dẫn soạn cụ thể
-Chia nhóm thực hiện các bài tập +Nhóm 1:bài 1
+Nhóm 2:bài2 +Nhóm 3:bài3
+Nhóm 4:bài4
Ngày 20- 1- 2007
Ngữ văn 6 Ngun ThÞ Minh Hồng Năm học 2006-2007
Ngữ văn Tiết 80 Quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả

A. Mục tiêu cần đạt: Giúp học sinh


- Thấy đợc vai trò và tác dụng của quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả.
- Bớc đầu hình thành cho HS kỷ năng quan sát, tởng tợng, so sánh và nhận xét khi miêu tả
- Nhận diện và vận dụng đợc những thao tác cơ bản bên trong đọc và viết bài văn miêu tả
B.
Tài liệu và ph ơng tiện:
- SGK, SGV, SBT, STK Ngữ văn 6 - Bảng phụ- phiếu học tập
C.
Hoạt động dạy học:
1. ổn định lớp
2.
Bài củ:
?Muốn miêu tả ngời ta cần có những thao tác nào 3.Bài mới:GV giới thiệu vào bài
Hoạt động của GV và HS Kiến thức cần đạt
-GV hớng dẫn HS thực hiện phần luyện tập
-GV chia líp thµnh 4 nhãm-thùc hiƯn 4 bµi tËp ë sgk
+Nhãm1 :bài1 +Nhóm 2:bài2
+Nhóm3:bai3 +Nhóm 4:bài4
-HS nhóm thảo luận -Đại diện nhóm lên trình bày
-Nhận xét -GV chốt nội dung trên bảng phụ
-HS ghi vào vở
?Những hình ảnh tiêu biểu và đặc sắc

II. Luyện tập Bai 1:a.HS điền theo thứ tự sau:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bµi cđ: H íng dÉn häc bµi

Tải bản đầy đủ ngay(106 tr)

×