Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

để chữa bênh cho tôm, cá ? Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh quan sát
hình 85 sgk và hoàn thành bài tập điền chỗ
trống theo yêu cầu.
GV: Nhận xét kết quả của học sinh. dợc.
HS: Quan sát hình 85 sgk và hoàn thành bài tập điền chỗ trống theo yêu cầu.
- Hoá chất: Vôi, thuốc tím. - Thuốc tân dợc: Ampicilin, Sunfamin
- Thuốc thảo mộc: Tỏi, cây duốc cá. IV. Củng cố - Dặn dò:
GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiết 49.
Ngày thực hiện:
Tiết 49:
T
hu hoạch, bảo quản và chế biến
sản phẩm thuỷ sản

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Biết đợc các phơng pháp thu hoạch, bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản.
- Nêu đợc vai trò, u nhợc điểm của 2 phơng pháp chế biến sản phẩm thuỷ sản? .

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Sơ đồ 5 sgk. - Mẫu bầu bằng ni lông.
Trò: - Đọc trớc bài 23 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy trình bày tóm tắt biện pháp chăm sóc tôm, cá ?
? Những công việc của quản lí ao nuôi cá?
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
140
2. Dạy bài mới: Hoạtt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu các biện pháp thu hoạch sản phẩm thuỷ sản
GV: Nêu câu hỏi. ? Ngời ta thờng tát ao nuôi cá vào mùa
nào ?
? Có mấy phơng pháp thu hoạch tôm, cá?
? Hãy trình bày phơng pháp đánh tỉa thả bù ?
? Hãy trình bày phơng pháp thu hoạch toàn
bộ ? ? Trong các phơng pháp trên phơng pháp
thu hoạch nào tôt hơn ? Từ các câu trả lời của học sinh, giáo viên
nhận xét và kết luận. HS: Vào mùa khô.
HS: Có 2 phơng pháp: - Đánh tỉa thả bù.
- Thu hoạch toàn bộ. HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Tát cạn ao thu hoạch triệt ấchnr phẩm.
HS: Trả lời.
HS: Ghi kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các phơng pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản.
? Bảo quản sản phẩm thuỷ sản nhằm mục đích gì ?
GV: Cho học sinh quan sát hình 68 sgk
? Gồm có mấy phơng pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản ?
? Trong 3 phơng pháp trên phơng pháp nào là phổ biến nhất? Vì sao ?
? Tại sao muốn bảo quản sản phẩm thuỷ sản lâu hơn thì phải tăn tỉ lệ muối ?
HS: Giữ đợc chất lợng sản phẩm đến khi chế biến để tiêu dùng.
HS: Quan sát hình 68 sgk.
HS: Gồm có 3 phơng pháp: - Ướp muối
- Làm khô - Làm lạnh
HS: Phơng pháp làm khô. Vì đễ thực hiện và không gây tốn kém.
HS: Muối giúp cho tôm các tơi và không bị
nhiễm bệnh. Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
141
GV: Nhận xét và kết luận về các phơng pháp bảo quản sản phẩm thuỷ sản.
HS: Ghi kết luận vào vở.
Hoạt động 3: Tìm hiểu các phơng pháp chế biến sản phẩm thuỷ sản.
GV: Nêu câu hỏi. ? Hãy kể tên các sản phẩm thuỷ sản mà em
biết ?
? Công nghệ chế biến mắm tôm, nớc mắm và chế biến các hộp có gì khác nhau?
? Có mấy phơng pháp chế biến sản phẩm thuỷ sản ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Cá hộp, nớc mắm
HS: Mắm tôm, nớc mắm đợc chế biến bằng phơng pháp thủ công.
HS: Có 2 phơng pháp: - Phơng pháp thủ công.
- Phơng pháp công nghiệp. HS: Ghi kết luận vào vở.

IV. Củng cố - Dặn dß:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×