Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

Ngày thực hiện:
Tiết 48:
C
hăm sóc, quản lí và phòng, trị bệnh
cho động vật thuỷ sản

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Biết đợc kĩ thuật chăm sóc tôm, cá.
- Biết cách quản lí ao nuôi. - Biết đợc phơng pháp phòng và trị bệnh cho tôm, cá.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Hình 84 và hình 85 sgk. - Su tầm một số loại thuốc phòng trị bênh cho tôm, cá.
Trò: - Đọc trớc bài 55 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cò: ? Em h·y so s¸nh sù gièng nhau và khác nhau giữa thức ăn nhân tạo và thức ăn tự
nhiên cảu động vật thuỷ sản? 2. Dạy bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu biên pháp kĩ thuật nuôi dỡng tôm, cá.
GV: Nêu câu hỏi: ? Cho tôm, cá ăn đủ chất dinh dỡng nhằm
mục đích gì ?
? Tại sao phải cho tôm, cá ăn vào lúc 7 - 8 giờ sáng ?
? Tại sao lại bón phân tập trung vào tháng 8 đến tháng 11 ?
? Tại sao lại hạn chế bón phân và thức ăn trong táng 4 đến tháng 6 ?
HS: Để đẩy nhanh tốc độ tăng trởng.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Không làm ô nhiễm môi trờng.
HS: Thức ăn phân huỷ nhanh, gây ô nhiễm môi trờng.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
138
? Cho phân xanh xuống ao nhằm mục đích gì ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Phát triển thức ăn tự nhiên.
HS: Ghi kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu các biện pháp quản lí trong nuôi động vật thuỷ sản.
? Em hãy nêu tên các công việc phải làm để kiểm tra ao nuôi tôm, cá ?
? Làm thế nào để kiểm tra chiều dài của cá?
? Kiểm tra khối lợng tôm, cá bằng cách nào ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Gồm các công việc sau:
- Kiểm tra đăng, cống. - Kiểm tra màu nớc, thức ăn.
- Xử lí cá nổi đầu và bệnh tôm, cá. HS: Lấy thớc lá đo chiều dài từ mút đầu
đến cuối cùng của đuôi cá. HS: Bắt cá lên cân, ghi chép theo dõi.
HS: Ghi kết luận vào vở.
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số phơng pháp phòng và trị bênh cho tôm, cá.
? Tại sao trong nuôi tôm, cá phòng bệnh phải đặt lên hàng đầu ?
? Biện pháp phòng trị bệnh gồm những yêu cầu kĩ thuËt nµo ?
GV: NhËn xÐt vµ cho häc sinh khác bổ sung nếu cần.
? Mục đích cảu việc chữa bênh cho tôm, cá là gì ?
? Em h·y kĨ tªn mét sè thc thêng dïng HS: Khi tôm, cá bị mắc bệnh việc chữa trị
rất khó khăn.
HS: Gồm có các biện pháp sau: - Thiết kế ao hợp lí.
- Tẩy dọn ao bằng vôi bột trớc khi thả tôm, cá.
- Thờng xuyên kiểm tra môi trờng n- ớc.
- Dùng thuốc phòng trớc mùa tôm cá mắc bệnh
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Dùng thuốc thảo mộc hoặc thuốc tân
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
139
để chữa bênh cho tôm, cá ? Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh quan sát
hình 85 sgk và hoàn thành bài tập điền chỗ
trống theo yêu cầu.
GV: Nhận xét kết quả của học sinh. dợc.
HS: Quan sát hình 85 sgk và hoàn thành bài tập điền chỗ trống theo yêu cầu.
- Hoá chất: Vôi, thuốc tím. - Thuốc tân dợc: Ampicilin, Sunfamin
- Thuốc thảo mộc: Tỏi, cây duốc cá. IV. Củng cố - Dặn dò:
GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiết 49.
Ngày thực hiện:
Tiết 49:
T
hu hoạch, bảo quản và chế biến
sản phẩm thuỷ sản

I. Mơc tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×