Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

Ngµy thùc hiƯn:
TiÕt 40: Nuôi dỡng và chăm sóc các loại vật nuôi I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Kể tên đợc những đặc điểm thể hiện sự sinh trởng phát triển cha hoàn thiện của vật
nuôi. - Nêu biện pháp nuôi dỡng chăm sóc vật nuôi non hợp lý để vật nuôi khoẻ mạnh
chóng lớn. - Xác định đợc mục đích, kĩ thuật chăn nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản để
đạt hiệu quả chăn nuôi tốt nhất.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Sơ đồ 12 sgk. - Tranh vẽ về vật nuôi.
Trò: - Đọc trớc bài 45 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Chuồng nuôi có vai trò nh thế nào trong chăn nuôi ?
? Vệ sinh trong chăn nuôi phải đạt những yêu cầu nào ? 2. Dạy bài mới.
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách chăn nuôi vật nuôi non.
GV: Cho học sinh quan sát hình 72 sgk. ? Vì sao nói vật nuôi non khả năng thích
nghi với môi trờng sống còn rất yếu kém? ? Với vật nuôi non nhiệt độ chuồng nuôi
phải thế nào ? ? Thức ăn của gia súc non mới sinh là gì ?
? Vì sao phải tập cho gia súc non ăn thức HS: Quan sát hình 72 sgk.
HS: Điều kiện thân nhiệt kém, khả năng
miễn dịch yếu, khả năng ăn uống kém.
HS: Phải phù hợp từng vật nuôi.
HS: Là sữa mẹ. Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
116
ăn thêm ? GV: Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập
trong sgk.
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Bổ sung thêm chất dinh dỡng.
HS: Hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
HS: Ghi nhận xét.
Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chăn nuôi vật nuôi đực giống.
GV: Nêu câu hỏi. ? Mọi ngời nuôi gà trống cùng với đàn gà
mái nhằm mục đích gì ? ? Tìm những ví dụ minh hoạ vật nuôi con
giống bố ? GV: Cho học sinh quan sát sơ đồ 12 sgk.
? Chăm sóc vật nuôi đực giống phải làm những công việc gì ?
? Nuôi dỡng vật nuôi đực giống phải làm những công việc gì ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Để đạp mái, trứng đẻ ra mới nở thành
con. HS: Lấy ví dụ.
HS: Quan sát sơ đồ 12 sgk. HS: Vận động, tắm, chải, kiểm tra sức khoẻ
và tinh dịch
HS: Thức ăn phải đủ chất dinh dỡng.
HS: Ghi nhận xét.
Hoạt động 3: Tìm hiểu cách chăn nuôi vật nuôi cái sinh sản.
? Nuôi vật nuôi cái sin sản nhằm mục đích gì ?
? Khi gia súc mẹ đang mang thai phải cho
ăn đủ chất dinh dỡng nhằm mục đích gì ? GV: Cho học sinh quan sát hình 13 và hoàn
thành bài tập trong sgk. GV: Nhận xét kết quả và kết luận.
HS: Để đẻ nhiều con, nhiều trứng
HS: Để nuôi thai, nuôi cơ thể, chuẩn bị sữa
HS: Quan sát hình 13 và hoàn thành bài tập
trong sgk theo yêu cầu. HS: Ghi kết luận.

IV. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×