Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố dặn dò:

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố dặn dò:

Tải bản đầy đủ - 146trang

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Nêu đợc tầm quan trọng của chuồng nuôi trong việc bảo vệ sức khoẻ và góp phần
nâng cao năng suất chăn nuôi. - Giải thích đợc nội dung 5 tiêu chuẩn chuồng nuôi hợp vệ sinh.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Sơ đồ 10 sgk. - Hình vẽ 70, 71.
Trò: - Đọc trớc bài 44 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu chuồng nuôi.
GV: Nêu câu hỏi. ? Chuồng nuôi giúp vật nuôi tránh đợc các
yếu tố thời tiết tác động vào n thế nào ? ? Chăn nuôi số lợng nhiều chuồng nuôi có
vai trò nh thế nào ? GV: Yêu cầu học sinh làm bài tập trong
sgk. Từ đó giáo viên cho học sinh rút ra kết luận
về tầm quan trọng của chuồng nuôi. GV: Cho học sinh đọc sơ đồ 10 sgk.
? Làm thế nào để nhiệt độ chuồng nuôi phù hợp yêu cầu sinh lí của con vật ?
? Làm thế nào để chuồng nuôi đảm bảo ánh sáng, ít khí độc ?
GV: Yêu cầu học sinh hoàn thành bài tập điền chỗ khuyết trong sgk.
HS: Tránh ma, nắng, gió rét...
HS: Có thể sử dụng máy móc cho ăn, làm vệ sinh....
HS: Hoàn thành bài tập Đáp án: D
HS: Đọc sơ đồ hình 10 sgk. HS: Cho mát lúc trời nắng, giữ ấm khi trời
lạnh. HS: Phải có hớng về phía Nam hoặc Đông
Bắc. HS: Hoàn thành bài tập.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
114
GV: Nhận xét và kết luận về tiêu chuẩn chuồng nuôi.
HS: Ghi kết luận.
Hoạt động 2: Tìm hiểu vệ sinh phòng bệnh.
GV: Nêu câu hỏi. ? Em hiểu thế nào là phòng bệnh ?
? Tại sao phòng bệnh hơn chữa bệnh ? ? Vệ sinh môi trờng sống vật nuôi phải làm
những nội dung KT nào ?
? Vệ sinh thân thể vật nuôi phải làm những công việc gì ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Làm các biện pháp nuôi dỡng, chăm
sóc để vật nuôi khoẻ mạnh.
HS: Thảo luận và trả lời. HS: Cần làm các công việc sau:
- Vệ sinh môi trờng sống vật nuôi. - Vệ sinh thân thể vật nuôi.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Ghi nhận xét vào vở.

IV. Củng cố dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Đặt câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để hệ thống lại kiến thức bài học.
GV: Hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi ở cuối bài học. GV: Dặn học sinh về nhà đọc trớc bài 45 sgk.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
115
Ngày thực hiÖn:
TiÕt 40: Nuôi dỡng và chăm sóc các loại vật nuôi I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Kể tên đợc những đặc điểm thể hiện sự sinh trởng phát triển cha hoàn thiện của vật
nuôi. - Nêu biện pháp nuôi dỡng chăm sóc vật nuôi non hợp lý để vật nuôi khoẻ mạnh
chóng lớn. - Xác định đợc mục đích, kĩ thuật chăn nuôi đực giống và vật nuôi cái sinh sản để
đạt hiệu quả chăn nuôi tốt nhất.

II. Chuẩn bị:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố dặn dò:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×