Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò:

Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò:

Tải bản đầy đủ - 146trang

Ngµy thùc hiƯn:
TiÕt 37: Sản xuất thức ăn vật nuôi I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Nêu đợc căn cứ để phân loại và tên các loại thức ăn vật nuôi .
- Trình bày đợc cách sản xuất thức ăn giàu Protein, Gluxit và thức ăn thô xanh. - Nêu đợc tên và cách làm đơn giản nhất để sản xuất thức ăn vật nuôi ở gia đình và
địa phơng.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Phóng to hình 68 sgk. - Bảng 1 sgk.
Trò: - Đọc trớc bài 40 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Tại sao phải chế biến và dự trữ thức ăn vật nuôi ?
? Em hãy kể tên một số phơng pháp chế biến thức ăn vật nuôi ?
2. Dạy bài mới: Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Tìm hiểu cách phân loại thức ăn vật nuôi
GV: Nêu câu hỏi. ? Hãy kể tên một số loại thức ăn của gia
súc, gia cầm mà em biết ? ? Cho gà, lợn ăn thức ăn chế biến từ ngô,
gạo chủ yếu cung cấp chất dinh dỡng có tên gọi là gì ?
? Thức ăn vật nuôi nh cỏ, thân cây, rơm.. cung cấp chất dinh dỡng có tên là gì ?
HS: Kể tên một số loại thức ăn của gia súc, gia cầm.
HS: Gluxit.
HS: Chất xơ
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
104
? Thức ăn vật nuôi gồm có mấy loại ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Thức ăn vật nuôi đợc chia làm 3 loại:
- Thức ăn giàu Protein. - Thức ăn giàu Gluxit.
- Thức ăn giàu chất xơ.
Hoạt động 2: Tìm hiểu một số phơng pháp sản xuất thức ăn giàu Protein.
GV: Cho học sinh quan sát hình 68 sgk và nêu câu hỏi.
? Trong hình 68 có mấy phơng pháp chế biến thức ăn giàu Protein ?
? Em hãy lấy ví dụ về các phơng pháp sản xuất thức ăn giàu Protein ?
Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh lµm bµi tËp ë mơc II.
GV: NhËn xÐt vµ kÕt luận. HS: Quan sát hình 68 sgk.
HS: Gồm có nuôi, đánh bắt thuỷ sản, trồng xen và tăng vụ.
HS: Thảo luận và lấy ví dụ theo yêu cầu.
HS: Hoàn thành bài tập theo sự hớng dẫn của giáo viên.
Hoạt động 3: Tìm hiểu một số phơng pháp sản xuất thức ăn giàu Gluxit và thức ăn thô
GV: Nêu câu hỏi. ? Hãy kể tên thức ăn giàu Gluxit ?
? Làm thế nào để có nhiều ngô, khoai, sắn? ?Hãy kể tên thức ăn thô xanh mà em biết ?
GV:Yêu cầu häc sinh lµm bµi tËp ë mơc III sgk.
GV: NhËn xét và kết luận. HS: Lúa, ngô, khoai, sắn
HS: Tăng vụ, tăng diện tích trồng.
HS: Kể tên các loại thức ăn thô, xanh. HS: Hoàn thành bài tập theo yêu cầu.
HS: Ghi kết luận vào vở.

IV. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
105
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc chuẩn bị cho tiết 38.
Ngày thực hiện: Tiết 38:
Thực hành: Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt và
Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men

I. Mơc tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Củng cố - Dặn dò:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×