Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Tổng kết bài học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tổng kết bài học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

? Loại hình gà sản xuất thịt phải có thể hình nh thế nào ?
GV: Cho học sinh quan sát hình 56, hình
57, hình 58 sgk và mô hình. GV: Hớng dẫn học sinh quan sát.
HS: Cần phải có thể hình ngắn.
HS: Quan sát và ghi vào báo cáo thực hành.
Hoạt động 3: Đo một số chiều đo để chọn gà mái.
GV: Hớng dẫn học sinh đo một số chiều: - Đo khoảng cách giữa hai xơng háng.
- Đo khoảng cách giữa xơng lỡi hái và xơng háng của gà mái.
Sau khi tiến hành do bằng tay, giáo viên h- ớng dẫn học sinh chuyển sang đơn vị đo là
cm. GV: Hớng dẫn học sinh ghi kết quả vào
báo cáo thực hành . HS: Các nhóm học sinh dùng tay để đo một
số chiều đo của gà dời sự hớng dẫn của
giáo viên.
HS: Chuyển kích thớc đo đợc bằng tay sang đơn vị là cm.
HS: Ghi kết quả vào báo cáo thực hành .

IV. Tổng kết bài học:


GV: Yêu cầu các nhóm nạp báo cáo thực hành. GV: Nhận xét chung về giờ học thực hành.
GV: Dặn học sinh về chuẩn bị trớc cho bài 36 sgk. Ngày thực hiện:
Tiết 31:
Thực hành:
Nhận biết một số giống lợn qua quan sát ngoại hình và đo kích thớc các chiều.

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Phân biệt đợc một số giống lợn qua quan sát ngoại hình.
- Biết đợc phơng pháp đo một số chiều đo của lợn. - Có ý thức học tập say sa, quan s¸t tØ mØ trong viƯc nhËn biÕt các loại giống lợn
nuôi. Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
88

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Mô hình một số giống lợn. - Tranh vẽ các loại giống lợn.
Trò: - Đọc trớc bài 36 sgk. - Báo cáo thực hành.
- Thớc đo chiều dài.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt đoọng 1: Chuẩn bị và nêu mục tiêu bài học.
GV: Nêu mục tiêu bài học. GV: Chia nhóm thực hành, mỗi nhóm từ 5
đến 7 học sinh.
GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh. GV: Nêu nội qui thực hành.
HS: Chú ý lắng nghe. HS: Ngồi theo nhóm thực hành
HS: Chú ý theo dõi.
Hoạt động 2: Quan sát đặc điểm ngoại hình.
GV: Cho học sinh quan sát hình 61 sgk và mô hình một số giống lỵn.
GV: Híng dÉn häc sinh quan s¸t ngoại hình của một số giống lợn.
Sau đó giáo viên yêu cầu học sinh ghi các đặc điểm của các giống lợn vào báo cáo
thực hành.
GV: Nêu ra một số đặc điểm cơ bản của một số giống lợn.
HS: Quan sát hình 61 sgk và mô hình một số giống lợn.
HS: Tiến hành quan sát ngoại hình của một sè gièng lỵn theo thø tù sau:
- Quan sát hình dạng chung, hình dáng, đặc điểm.
- Quat sát màu sắc của lông, da. - Quan sát để tìm các đặc điểm nổi bật
đặc thù của mỗi giống. HS: Ghi kết quả vào báo cáo thực hành .
HS: So sánh kết quả quan sát và số liệu giáo viên đa ra.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
89
Hoạt động 3: Đo một số chiều đo của lợn.
GV: Phát cho mỗi nhóm một mô hình giống lợn.
GV: Hớng dẫn học sinh thực hiện đo theo các bớc:
- Đo chiều dài thân. - Đo chu vi lồng ngực.
Sau đó giáo viên tiến hành làm thao tác mẫu.
GV: Yêu cầu học sinh nhắc lại cách tiến hành đo các chiều đo.
GV: Cho học sinh tiến hành đo các chiều đo của lợn.
GV: Đi đến các nhóm để uốn nắn và nhắc nhở.
HS: Nhận mô hình giống lợn.
HS: Quan sát giáo viên làm thao tác mẫu.
HS: Nhắc lại cách tiến hành đo các chiều đo.
- Đo chiều dài thân. - Đo chu vi lồng ngực.
HS: Tiến hành đo các chiều đo của lợn và ghi kết quả vào báo cáo thực hành.

IV. Tổng kết bµi häc:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng kết bài học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×