Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

Ngày thực hiện:
Tiết 25: Thực hành:
gieo hạt và cấy cây vào bầu đất

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Chọn đợc vỏ bầu có kích cở và chất liệu phù hợp cây giống sẽ gieo cấy
- Tạo đợc túi bầu đúng qui cách để chuẩn bị cho việc gieo cấy. - Có kỹ năng tạo túi bầu và ơm, cấy cây rừng.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Phóng to hình 40 sgk. - Các túi bầu đã làm hoàn thiện.
Trò: - Túi bầu, cây giống, phân chuồng.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Em cho biết cách kích thích hạt giống cây rừng bằng đốt và tác động bằng lực ?
? Hãy nêu thời vụ và qui trình gieo hạt cây rừng ở nớc ta? 2. Dạy bài mới:
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Chuẩn bị và nêu qui trình thực hành.
GV: Nêu mục tiêu bài thực hành. GV: Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
? Qui trình gieo hạt vào bầu đất gồm mấy
bớc? ? Qui trình cấy cây non vào bầu đất gồm
mấy bớc ? GV: Nhận xét và nhắc nhở những chỗ khó
HS: Chú ý lắng nghe.
HS: Gồm có 4 bớc.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Quan sát giáo viên làm thao tác mẫu.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
61
thực hiện. Sau đó giáo viên làm thao tác mẫu.
Hoạt động 2: Tổ chức thực hành.
GV: Giao nhiệm vụ cho các nhóm. GV: Yêu cầu học sinh tiến hành làm thực
hành theo yêu cầu.
GV: Đi đến các nhóm để hớng dẫn, uốn nắn những chỗ học sinh cha thực hiện tốt.
HS: Nhận nhiệm vụ đợc giao. HS: Làm thực hành theo qui trình.
HS: Sửa sai nếu cần.
Hoạt động 3: Tổng kết bài học.
GV: Yêu cầu học sinh nạp sản phẩm và báo cáo thực hành. GV: Cho học sinh làm vệ sinh nơi làm thực hành.
GV: Tổ chức cho các nhóm tự nhận xét kết quả thực hành của các nhóm khác dựa trên mục tiêu bài học.
GV: Nhận xét chung về giờ học. GV: Dặn học sinh đọc trớc bài 26 sgk.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
62
Ngày soạn: Ngày thực hiện:
Tiết 26:
trồng cây rừng

I. Mục tiêu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Xác định đợc thời vụ trồng cây lâm nghiệp.
- Trình bày đợc quy trình quy trồng cây lâm nghiệp.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Hình 41, 42, 43 sgk. - Bảng 65 sgk
Trò: - Đọc trớc bài 26+bài 27 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
Hoạt động 1: Xác định thời vụ trồng rừng.
GV: Nêu câu hái. ? ë níc ta thêng gieo trång rõng vµo thời
gia nào? ? Theo em cơ sở nào là quan trọng để xác
định thời vụ ? ? Vì sao thêi vô gieo trồng rừng ở mỗi
vùng lại khác nhau ? GV: Nhận xét và kết luận.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: - Khí hậu - Thời tiết
HS: Vì khí hậu, thời tiết khác nhau.
Hoạt động 2: Tìm hiểu kĩ thuật làm đất.
GV: Yêu cầu học sinh quan sát bảng 65 sgk.
? Ngời ta thờng đào hố trồng cây rừng có kích thớc nh thế nào ?
? Em hãy nêu qui trình đào hố tròng cây HS: Quan sát bảng 65 sgk.
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Thực hiện theo các bớc sau: Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
63
rừng ?
GV: Nhận xét và kết luận. - Vạc cỏ và đào hố.
- Trộn phân với đất màu. - Lấp lớp đất trộn với phân bón xuống
dới hố. - Lấy đất màu xung quanh, làm sạch
cỏ, lấp tiếp cho đầy hố.
Hoạt động 3: Tìm hiểu kĩ thuật trồng rừng bằng cây con.
GV: Cho học sinh quan sát hình 42 sgk. ? Trồng cây có bầu, ngời ta thực hiện theo
qui trình nh thế nào? ? Vì sao cần phải rạch bỏ vỏ bầu ?
? Vì sao khi trồng cây rừng chúng ta phải nén đất 2 lần?
? Vì sao đất ở mặt hố phải cao hơn mặt đất?
GV: Cho học sinh quan sát hình 43 sgk và hàon thành bài tập theo yêu cầu:
? Ngoài 2 cách trồng cây rừng bằng cây con có bầu và cây con rễ trần ngời ta còn
có cách gieo trồng ngào khác không ?
GV: Nhận xét và kết luận. HS: Quan sát hình 42 sgk.
HS: Thực hiƯn theo qui tr×nh gåm 6 bíc nh
h×nh vÏ .
HS: Để rễ cây phát triển thuận lợi. HS: Đảm bảo chặt gốc cây.
HS: Khi tới nớc hay ma, đất lún xuống là bằng mặt đất.
HS: Quan sát hình 43 và làm bài tập. - Hình 43a Tạo lỗ trong hố đất
- Hình 43c- đặt cây vào lỗ trong hố - Hình 43e- Lấp đất kín gốc cây.
- Hình 43d- Nén đất - Hình 43b Vun gốc.
HS: Còn cách gieo hạt trực tiếp vào hố.

III. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×