Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Mục tiêu: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Mục tiêu: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:

Tải bản đầy đủ - 146trang

lời. - GV: Nêu kết luận và nhấn mạnh đặc
điểm nôgn sản tươi, dễ bò biến đổi về chất lượng - phải chế biến.
VD: Mía - đường Rau quả - đóng hộp, v.v…
- GV: Nhấn mạnh từng cách chế biến . - HS: trả lời câu hỏi SGK49.
Phương pháp chế biến: - Sấy khô: Một số loại rau quả, củ
được sấy khô bằng các thiết bò đơn giản.
- Chế biến thành bột mòn tinh bột VD: Khoai, sắn, hạt….
- Muối chua: Làm cho sản phẩm lên men nhờ hoạt động của vi sinh vật.
- Đóng hộp: Cho sản phẩm vào trong hộp Lọ thuỷ tinh đậy kín, làm chín

III. Cđng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
? Có những phơng pháp thu hoạch nông sản nào ? ? Em hãy nêu các phơng pháp chế biến nông sản ?
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết học sau.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
51
Ngày soạn:
Ngày thực hiện: Tieỏt 21: LUÂN CANH - XEN CANH TĂNG VỤ

I. Mơc tiªu:


- Hiểu được thế nào là luân canh, xen canh, tăng vụ trong sản xuất trồng trọt. - Hiểu được tác động của các phương pháp canh tác.

II. Mục tiêu:


+ Thầy: - Phoựng to H33SGK.
- Phoựng to hỡnh chụp một số khu ruộng, đồi trồng xen canh. + Trß:
- Đọc bài trong SGK, thu nhập các tài liệu coự lieõn quan ủeỏn luaõn canh, xen canh.

III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:


? Tại sao phải thu hoạch đúng lúc, nhanh gọn và cẩn thận ?
? Bảo quản nông sản nhằm mục đích gì và bằng phơng pháp nào ? 2. Dạy bài mới:
Hoaùt ủoọng1: Tìm hiểu các khái niệm luân canh, xen canh, tăng vuù.
GV: Nêu câu hỏi. ? Có những phơng pháp canh tác nào thờng
dùng ? HS: Có những biện pháp luân canh sau:
- Luân canh - Xen canh
- Tăng vụ HS: Luaõn canh: Laứ caựch gieo trong
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
52
? Nh thế nào gọi là luân canh ? Em hãy nêu ví dụ.
GV: Dặt câu hỏi sau đó giải thích thêm: Ở đòa phương em đang trồng loại lúa gì?
Sau khi gặt lúa sẽ trồng tiếp cây gì? Thu hoạch sẽ trồng cây gì nữa? - Đó là hình
thức luân canh. ? Nh thÕ nµo gäi lµ xen canh ?
? Em hãy lấy vị về biện pháp xen canh ?
? Nh thế nào gọi là biện pháp tăng vụ ? Em h·y lÊy vÝ dơ ?
GV: NhË xÐt vµ kÕt ln luân khác nhau trên cùng một diện
tích. VD: Năm 1 trồng ngô hay đậu, năm
2 trồng khoai lang - lúa hè thu - lúa mùa xuân.
HS: Xen canh: Trên cùng một diện tích, trồng hai loại màu khác cùng
một lúc hoặc cách nhau một thời gian không lâu để tận dụng diện tích, chất
dinh dưỡng, ánh sáng… VD: Trông ngô xen đậu tương trong
vụ đông xuân. HS: Tăng vụ là tăng số vụ gieo trồng
trong năm trên một diện tích. VD: Trước đây trồng một vụ, nay
trồng 2, 3 vụ.
Hoạt động2: Tìm hiểu về tác dụng của luân canh, xen canh vaứ taờng vuù:
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
53
- GV: Taực duùng cuỷa các phơng pháp canh taực?
GV: Yêu cầu học sinh laứm bài tập trong SGK 51.
GV: Nhấn mạnh ý chính về tác dụng của luân canh, xen canh và tăng vụ.
- Luân canh: làm cho đất tăng độ phì nhiêu, điều hoà dinh dưỡng, giảm sâu
bệnh. - Xen canh: Sử dụng hợp lý đất đai, ánh
sáng, giảm sâu bệnh. - Tăng vụ: Góp phần tăng thêm sản
phẩm thu hoạch. HS: Làm bài tập trong SGK 51.
HS: Chó ý l¾ng nghe.

III. Cđng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Mục tiêu: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×