Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:

Tải bản đầy đủ - 146trang

mặn, bốc phèn. - Chống đổ.
Hoạt động2: Tìm hiểu kó thuật tưới tiêu, nước.
- Nước có vai trò gì đối với cây trồng? - GV: cho HS tìm các ví dụ để minh hoạ về
mức độ yêu cầu nước của cây các loại: ở cạn ngô, rau; ở nước lúa….
- Cho HS nêu ví dụ về hệ thống kênh mương ở đòa phương.
- Quan sát hình trong SGK46 làm bài tập bằng cách ghi tên phương pháp tưới ở hình
30 a, b, c, d. - Vì sao phải tiêu nước.
- Tiêu nước bằng các phương pháp nào.? - Cây cần nước để sinh trưởng và phát
triển, do vậy phải tưới nước đầy đủ và kòp thời.
Phương pháp tưới: - tưới thấm.
- Tưới ngập. - Tưới phun mưa.
Tiêu nước: -Thừa nước cây sẽ bò ngập úng và có
thể bò chết. Vì thế phải tiến hành tiêu nước kòp thời, nhanh chóng bằng các
biện pháp thích hợp.
Hoạt động3: Giới thiệu cách bón thúc phân cho cây trồng.
- GV cho HS nhắc lại những kó thuật về cách bón phân cho cây. + Bón phân.
+ Làm cỏ, vun xới vùi phân vào đất.

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết học sau.
Ngày soạn:
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
48
Ngày thực hiện: Tieỏt 20: THU HOAẽCH , BẢO QUẢN VÀ CHẾ BIẾN NÔNG SẢN

I. Mơc tiªu:


- Hiểu được mục đích và yêu cầu của các phương pháp thu hoạch bảo quản, chế biến nông sản.
- Có ý thức tiết kiệm, tránh làm hao hụt, thất thoát trong thu hoaùch.
- Học sinh có ý thức bảo vệ môi trờng trong quá trình thu hoạch và chế biến nông sản. II. Chuẩn bị:
- Phoựng to hỡnh 31, 32 SGK và sưu tầm các tranh vẽ khác về phương pháp thu hoạch bằng thủ công và cơ giới.
- Đọc to SGK và thu thập các tào liệu liên quan, các vd minh hoaù cho baứi hoùc.

III. Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:


? Mục đích của làm cỏ, vun xới là gì ? ? Hãy cho biết u, nhợc điểm của các phơng páhp tới nớc cho cây ?
2. Dạy bài mới
Hoaùt ủoọng1: Tỡm hieồu caựch thu hoạch nông sản.
- GV: Nhấn mạnh để HS nắm vững hai ý cần thiết: yêu cầu và phươngpháp thu
hoạch. - HS: Trả lời câu hỏi của GV về yêu cầu và
phương pháp thu hoạch nông sản. - HS: quan sát hình trong SGK. Trả lời
Yêu cầu: Thu hoạch đúng độ chín, nhanh gọn và cẩn thận.
Phương Pháp thu hoạch : mỗi loại cây trồng có một phương pháp thu
hoạch riêng. VD: + Haựi ủoó, ủaọu, cam quyựt.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
49
ủuựng tên phương pháp thu hoạch . Ghi được các loại cây chính áp dụng theo từng
phương pháp. - GV: So sánh phương pháp thu hoạch thủ
công và phương pháp thu hoạch bằng máy. + Nhổ Su hào, sắn….
+ Đào khoai lang, khoai tây…. + cắt Hoa, lúa, bắp cải…..
Có thể thu hoạch bằng máy. VD: Thu hoạch lúa bằng máy gặt, đập
liên hợp.
Hoạt động2: Tìm hiểu cách bảo quản nông sản.
- GV: Mục đích của việc nông sản là gì? - GV: Cho vd minh hoạ về hai khía cạnh?
Hao hụt về số lượng và thay đổi chất lượng của sản phẩm.
- GV: Ra điều kiện để bảo quản tốt. - HS: Thảo luận và trả lời.
- GV: Nêu rõ đặc điểm của từng phương pháp.
- HS: Nêu các ví dụ minh hoạ ở đòa phương, gia đình và trả lời câu hỏi trong
SGK. Bảo quản lạnh áp dụng với rau, quả, hạt
giống… Mục đích: để hạn chế hao hụt về số
lượng và giảm sút chất lượng của nôgn sản.
Các điều kiện để bảo quản tốt: - Hạt: phải phơi hay sấy khô.
VD: Lúa 12, lac 8-9, đậu 12 Ru quả: sạch sẽ, không dập nát.
- Kho bảo quản: xây dựng nơi cao ráo, thoáng khí, có hệ thống gió và được
khử trùng để trừ mối, mọt, chuột….. Phương pháp bảo quản:
- Bảo quản thông thoán. - Bảo quản nơi kín.
- Bảo quản lạnh.
Hoạt động3: Tìm hiểu cách chế biến nông sản.
- GV: Nêu lên sự cần thiết của việc chế biến nông sản cho HS thảo luận – HS trả
Mục đích: Tăng giá trò của nông sản và keựo daứi thụứi gian baỷo quaỷn.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
50
lụứi. - GV: Nêu kết luận và nhấn mạnh đặc
điểm nôgn sản tươi, dễ bò biến đổi về chất lượng - phải chế biến.
VD: Mía - đường Rau quả - đóng hộp, v.v…
- GV: Nhấn mạnh từng cách chế biến . - HS: trả lời câu hỏi SGK49.
Phương pháp chế biến: - Sấy khô: Một số loại rau quả, củ
được sấy khô bằng các thiết bò đơn giản.
- Chế biến thành bột mòn tinh bột VD: Khoai, sắn, hạt….
- Muối chua: Làm cho sản phẩm lên men nhờ hoạt động của vi sinh vật.
- Đóng hộp: Cho sản phẩm vào trong hộp Lọ thuỷ tinh đậy kín, làm chín

III. Cđng cè - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Các hoạt động dạy học: 1. Kiểm tra bài cũ:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×