Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Dặn dò: Đáp án và hớng dẫn chấm chi tiết: Câu

Dặn dò: Đáp án và hớng dẫn chấm chi tiết: Câu

Tải bản đầy đủ - 146trang

GV: Đặt câu hỏi. ? Trồng trọt có vai trò nh thế nào trong đời
sống ? ? Em hãy nêu vai trò của giống và đất trong
trồng trọt ? ? Quy trình sản xuất trồng trọt gồm những
khâu nào ?
GV: Nhận xét và kết luận. Sau đó giáo viên hệ thống lại kiến thức
bằng sơ đồ. HS: Thảo luận và trả lời
HS: Trả lời
HS: Gồm các bớc sau: - Làm đất và bón phân lót.
- Gieo trồng. - Chăm sóc.
- Thu hoạch, bảo quản và chế biến.
Hoạt động 2: Hớng dẫn trả lời câu hỏi.
GV: Nêu 13 câu hỏi trong phần ôn tập và yêu cầu học sinh lần lợt trả lời các câu hỏi
vào vở bài tập.
GV: Hớng dẫn học sinh trả lời câu hỏi ở phần ôn tập.
GV: Gọi học sinh lần lợt trả lời các câu hỏi và cho học sinh khác nhận xét.
GV: Nhận xét các câu trả lời và có thể cho điểm.
HS: Trả lời các câu hỏi vào vở bài tập.
HS: Trả lời câu hỏi theo hớng dẫn của giáo viên.
HS: Đứng tại vị trí trả lời câu hỏi và nhận xét câu trả lời của bạn.

IV. Dặn dò:


GV: Hớng dẫn học sinh về ôn tập phần trồng trọt. GV: Dặn học sinh chuẩn bị cho tiết kiểm tra học kì I.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
44
Ngày soạn:
Ngày thực hiện: Tiết 18:
Kiểm tra học kì
i
I . Mục tiêu.
- Qua bài kiểm tra để nắm bắt chất lợng học sinh và phân loại học sinh. Từ đó để có biện pháp lấp những chỗ hổng kiến thức cho học sinh.
- Thông qua bài kiểm tra giúp học sinh có khã năng vận dụng những kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra để sau đó vận dụng vào thực tế.
- Có tính tự giác trong làm bài.
II . Đề kiểm tra: Câu 12 điểm: Tại sao phải tiến hành kiểm tra, xử lí hạt giống trớc khi gieo trồng cây
nông nghiệp ? Có mấy phơng pháp xử lí ?
Câu 2 2 điểm: Em hãy nêu vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế ở nớc ta ? Câu 3 4điểm: Trình bày khái niệm về sâu, bệnh hại cây trồng và các biện pháp phòng
trừ.
Câu 4 2 điểm: Em hãy nêu tác hại của thuốc hoá học trừ sâu, bệnh hại đối với môi tr- ờng, con ngời và các sinh vật khác.

III. Đáp án và hớng dẫn chấm chi tiết: Câu


Nội dung Điểm
Câu 1
Câu 2
Học sinh trình bày đợc: - Xử lí hạt giống có tác dụng vừa kích thích hạt nảy mầm nhanh vừa
diệt trừ sâu, bệnh hại có ở hạt. - Có 2 phơng pháp để xử lí hạt giống:
+ Xử lí bằng nhiệt độ + Xử lí bằng hoá chất.
Học sinh trình bày đợc: - Cung cấp thực phẩm cho con ngời.
1 điểm
1điểm
0.5điểm Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
45
Câu 3
Câu 4
- Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nguyên liệu cho nhà máy chế biến.
- Cung cấp nguyên liệu cho xuất khẩu.
Học sinh trình bày đợc: - Sâu hại cây trồng là những côn trùng có hại cho cây trồng.
- Bệnh cây là trạng thái không bình thờng về chức năng sinh lý, cấu tạo và hình thái của cây dới tác động của vi sinh vật gây bệnh và
điều kiện sống không thuận lợi . - Có năm biện pháp để phòng trù sâu, bệnh hại là:
+ Biện pháp canh tác và sử dụng giống chống sâu, bệnh hại. + Biện pháp thủ công.
+ Biện ph¸p ho¸ häc. + BiƯn ph¸p sinh häc.
+ BiƯn ph¸p kiểm tra thực vật. Tác hại của thuốc trừ sâu, bệnh:
- Dễ gây độc cho con ngời - Gây độc cho cây trồng, vật nuôi.
- Làm ô nhiễm môi trờng đất, nớc và không khí, - Làm chết các sinh vật khác ở ruộng.
0.5điểm 0.5điểm
0.5điểm
1điểm
1điểm 1điểm
1điểm
0.5điểm 0.5điểm
0.5điểm 0.5điểm
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
46
Ngày soạn:
Ngày thực hiện: Tieỏt 19: CAC BIEN PHAP CHĂM SÓC CÂY TRỒNG

I. Mơc tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Dặn dò: Đáp án và hớng dẫn chấm chi tiết: Câu

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×