Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Các hoạt động dạy học

Củng cố - Dặn dò: Các hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ - 146trang

- GV: Tiến hành cày bừa đất bằng công cụ gì? Phải đảm bảo những yêu cầu kó
thuật nào? - HS: cày bừa đất bằng cày cải tiến sức
kéo là trâu, bò và máy cày. - GV: Bừa đất có tác dụng gì?
- HS: Thảo luận trả lời? - GV: Lên luống nhằm mục đích gì?
- HS: Thảo luận trả lời? - GV: Lên luống áp dụng cho cây nào?
- GV: Cây lúa có cần lên luống không? Tiến hành, lên luống theo quy trình
nào? SGK38 thoáng khí và vùi lấp cỏ dại.
- Bừa và đập đất: làm đất nhỏ, thu gom cỏ dại, trộn đều phân, san phẳng mặt
ruộng. - Len luống để dễ chăm sóc, chống ngập
úng và tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển.
- Lên luống áp dụng cho cây: khoai, rau, đỗ, ngô,…
Hoạt động 4: Tìm hiểu kó thuật bón lót.
- GV: Cho HS nhắc lại khái niệm bón lót.
- GV: giải thích ý nghóa của các bước tiến hành bón lót.
- GV: hãy nêu cách bón lót phổ biến mà em biết?
- Dùng phân hữu cơ và phân lân để bón lót.
- Phổ biến là cách bón: rải, theo hàng, theo hoỏc.

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết học sau.
Ngày soạn: Ngày thực hiện:
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
36
Tieỏt 15: GIEO TRỒNG CÂY NÔNG NGHIỆP I. Mơc tiªu:
- Hiểu được khái niệm về thời vụ và những căn cứ để xác đònh thời vụ gieo trồng. Các vụ gieo trồng chính ở nước ta.
- Hiểu được mục đích của việc kiểm tra, xử lý hạt giống trước khi gieo trồng. Các phửụng phaựp xửỷ lớ haùt gioỏng.
- Biết đợc các phơng pháp gieo trồng cây nông nghiệp và cách ứng dụng các phơng pháp
này.

II.Chuẩn bị:


Phoựng to hỡnh 27, 28 SGK vaứ sưu tầm thêm các tranh vẽ khác về phương pháp gieo trong.

III. Các hoạt động dạy học


1. Kiểm tra bài cũ: ? Em hãy nêu các công việc làm đất và tác dụng của từng công việc ?
? Em hãy nêu quy trình bón phân lót ? 2.Baứi mụựi:
Hoaùt ủoọng 1: Giới thiệu bài học.
Gieo trồng cây là những vấn đề kó thuật rất phong phú, đan dạng nhưng phải thực hiện đúng các yêu cầu kó thuật tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng, phát
triển tốt. Bài học này giúp chúng ta có những hiểu biết về các yêu cầu kó thuật và cơ sở khoa học của các biện pháp kó thuật.
Hoạt động 2: Tìm hiểu về thời vụ gieo trồng.
- GV: Em hãy cho biết các cây trồng lúa, ngô, rau… Ở đòa phương em
thường gieo trồng vào thời gian nào trong năm?
- HS: thảo luận, trả lời câu hỏi của GV. 1, 2 HS đọc đoạn đầu SGK
- GV: Giải thích “ khoảng thời gian”. Thời vụ gieo trồng:
- Mỗi loại cây đều đựoc gieo trồng vào một khoảng thời gian nhất đònh. Thời
gian đó được gọi là “thời vụ” 1. Căn cứ để xác đònh thời vụ gieo
trồng: - Khí hậu quyết ủũnh.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
37
Thụứi gian keựo daứi chửự khoõng boự hẹp ở một thời điểm.
- GV: Mỗi loại cây trồng có thời vụ gieo trồng thích hợp.
- Căn cứ vào những yếu tố nào để xác đònh thời vụ gieo trồng.3 yếu tố?
+ Khí hậu: Nhiệt độ, độ ẩm Vd: Lúa giai đoạn mạ: 25 – 30
C Cam: 25- 29
C. Cà chua: 20- 25
C Hoa hồng: 18- 25
C. + Loại cây trồng: Mỗi loại có đặc điểm
sinh học và yêu cầu ngoại cảnh khác nhau - thời gian gieo trồng khác nhau.
+ Sâu bệnh: tránh được những đợt sâu bệnh phát sinh nhiều, gây hại cho cây.
- GV: Trong naêm có những vụ gieo trồng nào?
- HS: a, Vụ đông xuân: từ tháng 11- 4. VD: Lúa, ngô, đỗ, lạc, rau, khoai, cây
ăn quả, cây công nghiệp. b, vụ hè thu : từ tháng 4- 7.
VD: lúa, ngô, khoai. - Loại cây trồng.
- Tình hình phát sinh sâu, bệnh có ở đòa phương.
2. Các vụ gieo trồng trong năm: a, Vụ Đông – Xuân: từ tháng 11- T4.
VD: khoai, ngô, lúa, đậu, rau, cây ăn quả, cây công nghiệp.
b, Vụ hè thu: Từ tháng 4- T7. VD: Lúa, ngô, khoai.
c, Vụ mùa: Từ T6- T11
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
38
c, Vuù muứa: tửứ thaựng 6- 11. VD: Lúa, rau.
f, Vụ đông: từ tháng 9- 12. VD: Ngô, đậu tương, khoai, rau
VD: Lúa, rau. Xử lý hạt giống:
Hoạt động 3: Kiểm tra xử lý hạt giống.
- GV: Kiểm tra hạt giống để làm gì? - HS: Trả lời.
-GV: Kiểm tra hạt giống theo tiêu chí nào?
- HS: Thảo luận trả lời. - GV: Xử lý hạt giống nhằm mục đích gì
- HS: Thảo luận trả lời. - GV: Xử lý hạt gống bằng những
phương pháp nào? -HS: Thảo luận, trả lời.
1, 2 HS đọc phần trong SGK.Minh hoạ bằng 2 vd SGK
-GV: Xử lý hạt giống bằng cần đạt những yêu cầu kó thuật nào?
1, Kiểm tra: Để đảm bảo hạt giống có chất lượng tốt, đủ tiêu chuẩn đem gieo.
-Hạt giống phải đạt 5 tiêu chí trong SGKtrừ tiêu chí 6.
2, Xử lí: Có tác dụng vừa kích thích hạt nảy mầm nhanh, vừa diệt sâu, bệnh có
ở hạt. a, Xử lý bằng nhiệt độ:
Ngâm hạt trong nước ấm: VD: lúa ở T
= 54 C; t = 10’
Ngô T = 40
C; t = 10’ Hành tây: T
= 50 C; t =25’T
Cải bắp: T = 50
C; t = 15’. Caø chua: T
= 50 C; t = 25’
Cà các loại T = 50
C; t = 30’ b,
Xử lý các chấtSGK Hoạt động 4: Tìm hiểu nội dung cuỷa phửụng phaựp gieo trong
GV: Nêu câu hỏi. ? Khi gieo trồng cần đạt được những yêu HS: Thảo luaọn vaứ traỷ lụứi.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
39
cau kú thuaọt naứo?
? Maọt ủoọ gieo trong laứ gỡ?
? Có mấy phơng pháp gieo trồng ?
? Các phơng pháp trên áp dụng cho các loại cây trồng nào ?
? Ngoài 2 phơng pháp gieo trồng nói trên
còn có phơng pháp gieo trồng nào khác ?
GV: Nhận xét và kết luận. Yeõu cau kú thuật:
- Thời vụ. - Mật độ.
- Khoảng cách - Độ nông sâu.
HS: Mật độ gieo trồng là số lượng cây
hoặc số nhóm số hạt giống gieo trồng trên một đơn vò diện tích đất nhất đònh.
HS: Cã 2 ph¬ng pháp gieo trồng chủ yếu đó là:
- Gieo bằng hạt - Trồng bằng cây con
HS: Thảo luận và trả lời.
HS: Kể tên một số phơng pháp gieo trồng khác nh: Trång b»ng cđ, Trång b»ng
cµnh…

III. Cđng cè - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Các hoạt động dạy học

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×