Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

- Ưu: + Đơn giản, dễ thực hiện. + Có hiệu quả khi sâu, bệnh
mới phát sinh. - Nhược:+ Hiệu quả thấp nhất là khi
sâu, bệnh phát sinh nhiều. + Tốn công.
- Ưu: + Diệt sâu, bệnh nhanh. + Ít tốn công
-Nhược:+ Dễ gây độc cho người, cây trồng, vật nuôi.
+ Làm ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí.
+ Giết chết các loại sinh vật khác ở ruộng.
• Giúp HS hiểu được ưu và nhược
điểm. •
Giúp HS hiểu được khái niệm và tác dụng của biện pháp này, …
tăng sức chống chòu sâu, bệnh cho cây. Biện pháp thủ công:
- Dùng tay bắt sâu , ngắt bỏ những cành lá bò bệnh.
- Dùng vợt, bẩy đèn, bã độc để diệt sâu hại.
Biện pháp hoá học: - Sử dụng các loại thuốc hoá học để trừ
sâu, bệnh. Biện pháp sinh học:
- Sử dụng 1 số loại sinh vật như: nấm ong mắt đỏ, bọ rùa, chim, ếch, các chế
phẩm sinh học để diệt sâu hại.
Biện pháp kiểm dòch thực vật. - Kiểm tra, xử lý những sản phẩm nông
lâm nghiệp khi xuất, nhập khẩu…

III. Cđng cè - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết học sau.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
32
Ngày soạn: Ngày thực hiện:
Tieỏt 13: Thực hành: NHAN BIẾT MỘT SỐ LOẠI THUỐC VÀ NHÃN HIỆU CỦA THUỐC TRỪ SÂU,BỆNH HẠI
I. Mơc tiªu: -Biết đựơc một số loại thuốc ở dạng bột, bột thấm nước, hạt và sữa.
-Đọc được nhãn hiệu của thuốc độ độïc của thuốc, tên thuốc…. -Có ý thức bảo đảm an toàn khi sử dụng và bảo vệ môi trường.

II. Chn bÞ:


1,Nội dung. -Đọc bài trong SGK để nắm đựoc yêu cầu và các làm cụ thể để soạn giảng cho HS.
2, Đồ dùng. -Các mẫu thuốc trừ sâu, bệnh ở dạng hạt, bột hoà tan trong nước, bột thấm nước,
sữa. -Tranh vẽ về độ đôïc của thuốc và nhãn hiệu của thuốc.

III. C¸c hoạt động dạy học:


1, Baứi cuừ. ? Em hẫy nêu những nguyên tắc trong phòng trừ sâu, bệnh hại ?
? Sử dụng thuốc hoá học trừ sâu bệnh hại bằng cách nào ? Cần đảm bảo các yêu cầu gì ?
2, Bài mới.
Hoạt động 1 : Giới thiệu bài thực hành.
-GV phân chia nhóm và nơi thực hành. -Nêu mục tiêu của bài và yêu cầu cần đạt: nhận biết được các dạng thuốc và đọc
được nhãn hiệu của thuốc.
Hoạt ủoọng 2: Toồ chửực baứi thửùc haứnh.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
33
-GV kiểm tra sự chuẩn bò của HS: tranh vẽ, kí hiệu của thuốc…. -Phân công và giao nhiệmvụ cho các nhóm: phân biẹt được các dạng thuốc và đọc
nhãn hiệu của thuốc.
Hoạt động 3: Thực hiện quy trình thực hành.
+Bước 1: Nhận biết các dạng thuốc -Hướng dẫn học sinh quan sát: màu sắc, dạng bột, tinh thể, lỏng…của từng mẫu
thuốc rồi ghi vào vở BT. + Bước 2: Đọc nhãn hiệu và phân biêït độ độc của thuốc trừ sâu, bệnh.
-Cách đọc tên thuốc: GV hướng dẫn HS đọc tên một loại thuốc đã ghi trong SGK và đối chiếu với hình vẽ trên bảng.
-Gọi vài HS nhắc lại cách đọc tên thuốc và giải thích các kí hiệu ghi trong tên thuốc.
-Phân biệt độ độc của thuốc theo kí hiệu và biểu tượng.
Hoạt động 4 :Đánh giá kết quả.
-HS thu dọn vật liệu, tranh ảnh, vệ sinh nơi thực hành. -Nộp phiếu thực hành.
- GV nhận xét sự chuẩn bò, quá trình thực hành và kết quả thực hàh của các nhóm,nêu lên ưu, nhược điểm.
Sau đó cho điểm 1, 2 nhóm. GV: DỈn häc sinh chn bị cho tiết học sau.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
34
Ngày soạn: Ngày thùc hiƯn:
Tiết 14 : LÀM ĐẤT VÀ BÓN PHÂN LÓT

I. Mơc tiªu:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×