Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

-Trong quá trình bảo quản, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có
biện pháp sử lí kòp thời. + Có thể bảo quản hạt giống trong chum,
vại….kho cao ráo sạch sẽ. + Hạt giống cũng có thể được bảo quản
trong các kho lạnh có thiết bò ủieu khieồn tửù ủoọng

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
?Sản xuất giống cây bằng hạt đợc tiến hành theo trình tự nào ? ?Thế nào là giâm cành, chiết cành, ghép mắt ?
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và chuẩn bị cho tiết học sau.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
27
Ngày soạn: Ngµy thùc hiƯn:
Tiết 11 : SÂU BỆNH HẠI CÂY TRỒNG.
I. Mơc tiªu: Sau khi häc xong bài này học sinh phải:
- Bieỏựt ủửùoc taực haùi của sâu bệnh. Hiểu được khái niệm về côn trùng, bệnh cây.Biết các dấu hiệu của cây không bò sâu, bênh phá hại.

II. Chn bÞ:


-Phóng to các hình 18, 19, 20 SGK và sưu tầm các tranh ảnh khác có liên quan đến bài học.
- Sưu tầm mẫu sâu, bệnh sống, ép, ngâm phoocmon - Mẫu cây trồng bò saõu beọnh phaự haùi.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ?Sản xuất giống cây trồng bằng hạt đợc tiến hành theo trình tự nào?
?Em hãy nêu những điều kiện cần thiết để bảo quản tốt hạt giống? 2.Bài mới:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài học
S©u, bƯnh cã ảnh hởng xấu đến đời sống cây trồng. Khi bị sâu, bệnh phá hại, cây trồng sinh trởng, phát triển kém, năng suất và chất lợng nông sản giảm, thậm chí không
có thu hoạch, để hiểu rõ hơn về vấn đề này hôm nay chúng ta đi tìm hiểu nội dung bài
sâu, bệnh hại cây trồng.
Hoaùt ủoọng 2: Tỡm hieồu ve taực haùi cuỷa saõu, beọnh.
GV: Nêu câu hỏi - Sâu, bệnh có ảnh hưởng như thế nào
Tác hại của sâu bệnh: - Sâu, bệnh ảnh hưởng xấu ủeỏn sinh
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
28
ủeỏn ủụứi soỏng caõu trồng? trưởng, phát triển của cây trồng và làm
giảm năng suất, chất lượng nông sản.
Hoạt động 3: Khái niệm về coõn truứng vaứ beọnh caõy.
GV: Nêu câu hỏi
- Coõn truứng là gì? - Biến thái của côn trùng là gì?
- Vòng đời là gì?
- Sự khác nhau giữa biến thái hoàn toàn và biến thái không hoàn toàn?
- Bệnh cây do nguyên nhân nào gây ra?
- Nếu thiếu nước thiếu chất dinh dưỡng cây trồng sẽ như thế nào?
Khái niệm về bệnh cây và côn trùng: 1. Khái niệm về côn trùng:
- Cơ thể có 3 phần: đầu, mình, bụng. Ngực mang 3 đôi chân và thường có 2
đôi cánh, đầu có 1 đôi râu. - Côn trùng có 2 kiểu biến thái: hoàn
toàn và không hoàn toàn. + Biến thái hoàn toàn: có 4 giai đoạn.
Sâu trưởng thành, nhộng, sâu non, trứng. + Biến thái không hoàn toàn: có 3 giai
đoạn. Sâu trưởng thành, sâu non, nhộng, …
2. Khái niệm về bệnh cây: - Bệnh cây là trạng thái không bình
thường của cây do vi sinh vật vi khuẩn, vi rút, nấm, … gây hại hoặc điều kiện
sống bất lợi gây nên.
Hoạt động 4: Giới thiệu một số dấu hiệu của cây khi bò sâu, bệnh phá hại.
- Ở những cây bò sâu, bệnh phá hại ta 3. Một số dấu hiệu khi cây trồng bò saõu
beọnh phaự haùi: Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
29
thửụứng gaởp nhửừng daỏu hiệu gì? - Hình thái: c, d, e, g
- Màu sắc: d, … - Trạng thái: a, …
+ Cấu tạo hình thái: Biến dạng lá, quả, gãy cành, thối củ, thân cành sần sùi, …
+ Màu sắc: Trên lá, quả có đốt đen, nâu, vàng, …
+ Trạng thái: cây bò heựo ruừ.

III. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×