Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi hoùc.

Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi hoùc.

Tải bản đầy đủ - 146trang

- Tốn công - Phân bón dễ bị chuyển thành chất khó tan do tiếp xúc nhiều với đất.
Ngày soạn: Ngµy thùc hiƯn:
Tiết 10: SẢN XUẤT VÀ BẢO QUẢN GIỐNG CÂY TRỒNG. I. Mơc tiªu:
Sau khi häc xong bài này học sinh phải: - Bieỏt ủửụùc quy trỡnh sản xuất giống cây trồng, cach bảo quản hạt giống.
- Có ý thức bảo vệ các giống cây trồng nhất là các giống quý, đặc sản.

II. Chn bÞ:


-Phóng to sơ đồ 3, hình 15,16,17 SGK và sưu tầm thêm tranh ảnh khác về sản xuất giống cây trồng.
-Nghiên cứu SGK. -Đọc thêm giáo trình giống cây trồng. NXB Nông Nghiệp, Haứ Noọi, 1997.

III. Các hoạt động dạy học Hoaùt ủoọng 1 : Giới thiệu bài học.


- Ở bài học trước chúng ta đã biết giống cây trồng là yếu tố quan trọng quyết đònh năng suất và chất lượng nông sản.
- Muốn có nhiều hạt giống, cây giống tốt phục vụ sản xuất đại trà chúng ta phải biết quy trình sản xuất giống và làm tốt công tác bảo quản giống cây trồng.
Hoạt động 2: Giới thiệu quy trình sản xuất giống cây trồng
-Hạt giống thế nào là được phục tráng? phục hồi
Sản xuất giống cây trồng bằng hạt:
-Năm 1; gieo haùt gioỏng can choùn haùt cuỷa
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cêng
25
-Quy trình sản xuất giống bằng hạt được tiến hành trong mấy năm, nội dung của
công việc năm thứ nhất, thứ 2…là gì? -GV: giải thích giống siêu nguyên
chủng, giống nguyên chủng. -Cho HS lên bảng nói lại nội dung quy
trình sản xuất giống dựa vào sơ đồ 3 sgk.
-Thế nào là giâm cành…. -Chiết cành là gì?
-Ghép mắt là gì? cây có đặc tính tốt.
-Năm 2 : Gieo haït giống của cây tốt thành dòng riêng.
+ Lấy hạt của các cây dòng tốt hợp lại thành giống siêu nguyên chủng.
-Năm 3 : Từ giống siêu nguyên chủng nhân thành giống nguyên chủng.
-Năm 4 : Từ giống nguyên hvủng nhân thành giống sản xuất đại trà.
p dụng cho: cây ngũ cốc, cây họ đậu, 1 số cây lấy hạt khác vd : cải, bông….
Sản xuất giống cây trồng bằng nhân giống vô tính.
-Giâm cành. - Chiết cành cây
-Ghép mắt chồi
Hoạt động 3: Giới thiệu điều kiện và phương pháp bảo quản hạt giống cây trồng.
-Nguyên nhân hạt giống bò hao hụt về số lượng, chất lượng là gì?
-Tại sao hạt đem bảo quản phải khô? -Tại sao hạt giống đem bảo quản phải
sạch, không lẫn tạp chất… -Số lượng hạt giống ít cất giữ ở đâu?
-hạt giống phải đạt chuẩn: khô, mẩy, không lẫn tạp chất, tỉ lệ hạt lép thấp,
không bò sâu, bệnh… -Nơi cất giữu bảo quản phải đảm bảo
nhiệt độ, độ ẩm thấp, kín để khoõng bũ chim, hcuoõt, coõn truứng xaõm nhaọp.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cêng
26
-Trong quá trình bảo quản, thường xuyên kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm, sâu, mọt để có
biện pháp sử lí kòp thời. + Có thể bảo quản hạt giống trong chum,
vại….kho cao ráo sạch sẽ. + Hạt giống cũng có thể được bảo quản
trong các kho lạnh có thiết bò ủieu khieồn tửù ủoọng

III. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học Hoaùt ủoọng 1 : Giụựi thieọu baứi hoùc.

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×