Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

GV: NhËn xÐt vµ kÕt ln. suất thấp.

III. Cđng cè - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ và phần có thể em cha biết trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
? Phân bón là gì ? ? Em hãy nêu tác dụng của phân bón đối với cây trồng ?
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc trớc bµi 9 sgk.
Ngµy thùc hiƯn:
Tiết 7: CÁCH SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN CÁC LOẠI PHÂN BÓN
THÔNG THƯỜNG.

I. Mơc tiªu:


Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Hieồu ủửụùc các cách bón phân, cách sử dụng và bảo quản các loại phân bón
thường dùng. - Có ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường khi sử dụng phân boựn.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Hình 7, 8, 9, 10 sgk Trò: - Đọc trớc nội dung bài 9 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bài cũ: ? Phân bón là gì ? Có mấy loại phân bón ?
? Bón phân vào đất có tác dụng gì ? 2. Dạy bài mới:
Hoaùt ủoọng 1: Giụựi thieọu baứi hoùc
Giáo viên:
Nguyễn ThÕ Cêng
16
- Học cách sử dụng các loại phân bón sao cho có thể thu được năng suất cây trồng cao, chất lượng nông sản tốt và tiết kiệm được phân bón. Bài học này giúp chúng ta
điều này.
Hoạt động 2: Giới thiệu một số cách bón phân.
- Căn cứ vào thời kỳ bón, người ta chia làm mấy cách bón phân?
- Thế nào là bón lót?
- Thế nào là bón thúc?
- Căn cứ vào hình thức bón, người ta chia làm mấy cách bón phân?
- Là những cách nào? GV thông báo mỗi cách bón đều có ưu
và nhược điểm riêng GV gợi ý cách bón vãi bón trực tiếp
vào đất thì bón được một lượng phân lớn nhưng bò đất giữ chặt, chuyển thành
dạng khó tan, bò nước rửa trôi, gây lãng Bảng phân tích:
Căn cứ vào thời kỳ bón, người ta chia ra 2 cách bón: bón lót và bón thúc.
1. Bón lót: là bón phân vào đất trước khi gieo trồng. Bón lót nhằm cung cấp chất
dinh dưỡng cho cây con ngay khi nó mới mọc, mới bén rễ.
2. Bón thúc: là bón phân trong thời gian sinh trưởng của cây. Bón thúc nhằm đáp
ứng nhu cầu dinh dưỡng của cây trong từng thời kỳ, tạo điều kiện cho cây sinh
trưởng, phát triển tốt. Căn cứ vào hình thức bón, có 4 cách
bón bón theo hàng, theo hốc, bón vãi hoặc phun lên lá
Mỗi cách bón đều có ưu, nhược điểm riêng.
- Bón theo hốc: + Öu : 1,9 + Nhược : 3
- Theo hàng: + Öu : 1,9
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
17
phớ, Cho HS quan sát và đặt tên cách bón.
Tìm ưu, nhược điểm của 4 cách trên. + Nhược : 3
- Bón vaõi: + Öu : 6,9 + Nhược : 4
- Phun lên lá: + Öu :1,2,5 + Nhược : 8
Hoạt động 3: Giới thiệu một số cách sử dụng các loại phân bón thông thường.
- Cho học sinh nêu đặc điểm của từng loại phân để xác đònh ra cách bón.
Cách sử dụng các loại phân bón thông thường?
- Phân hữu cơ: bón lót - Phân đạm, kali và phân hỗn hợp: bón
thúc - Phân lân: Bón lót
Hoạt động 4: Giụựi thieọu caực loaùi phaõn boựn thoõng thửụứng.
GV: Nêu câu hái:
? Nêu cách bảo quản loại phân hoá học. ? Để phân trong chum, vại sành …
thoáng mát để làm gì?
? Vì sao không để lẫn lộn các loại phân với nhau?
?Nêu cách bảo quản loại phân hữu cơ phân chuồng?
Bảo quản các loại phân bón thông thường.
Phân hoá học: - Đựng trong chum, vaïi sành đậy kín
hoặc bao gói bằng bao nilông. - Để ở nơi cao ráo, thoáng mát.
- Không để lẫn lộn các loại phân bón với nhau.
Phân chuồng: - Bảo quản tại chuồng nuôi.
- Lấy ra uỷ thaứnh ủoỏng, duứng buứn, ao traựt
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
18
GV: NhËn xÐt vµ kÕt ln. kín bên ngoài.
HS: Ghi kÕt luận.

III. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Mục tiêu: Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×