Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ - 146trang

Ngµy thùc hiƯn:
Tiết 6: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT. I. Mơc tiªu:
Sau khi học xong bài này học sinh phải: - Bieỏt được các loại phân bón thường dùng và tacd dụng của phân bón đối với đất,
cây trồng. - Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụthân, cành, lá, cây hoang daùi ủeồ laứm phaõn
boựn.

II. Chuẩn bị:


Thầy: - Sơ đồ 2 và hình 6 sgk Trò: - Đọc trớc nội dung bài 7 sgk.

III. Các hoạt động dạy học:


1. Kiểm tra bµi cò: ?
Tại sao phải sử dụng đất một các hợp lí? Nêu các biện pháp sử dụng đất và mục đích?
? Tại sao phải bảo vệ và cải tạo đất trồng?Nêu cấc biên. Pháp cải tạo đất và muùc ủớch.Aựp duùng cho loaùi ủaỏt naứo?
2. Dạy bài mới:
Hoaùt động 1: Giới thiệu bài học.
- Có câu “Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống”. Câu tục ngữ này phần nào nói lên tấm quan trọng của phân bón trong trồng trọt. Bài häcï này giúp ta hiểu phân
bón có tác dụng gì cho sản xuất nông nghiệp.
Hoạt động 2: Tìm hiểu khái niệm về phân bón.
GV: Yêu cầu HS đọc SGK rồi nêu câu Phân boựn laứ gỡ?
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
14
hoỷi ủeồ HS traỷ lụứi. ?Phân bón là gì?
-Có những nhóm phân bón nào? -Trong nhóm phân hữu cơ gồm có những
loại nào?Nêu nguồn gốc của 6 loại phân hữu cơ SGK?
-trong nhóm phân hoá học có những loại phân nào?
Phân đa nguyên tố và phân vi lượng là loại phân như thế nào? Có loại phân:
đạm, lân, kali có chứa nguyên tố nào? Làm bài tập SGK Xếp các loại phân cho
đúng cột -Phân bón là “thức ăn” do con người
bổ sung cho cây trồng. -Phân bón được chia làm 3 nhóm.
+Phân hoá học: 6 loại sgk +Phân hữu cơ: 5 loại sgk
+Phân vi sinh :2 loạisgk Bài tập.
+ Phân hữu cơ: a, b, e, g, k, l, m. +Phân hoá học :c, d, h, n.
+Phân vi sinh: i
Hoạt động 3: Tìm hiểu tác dụng của phân bón.
- Phân bón có ảnh hưởng thế nào đến đất, năng suất cây trồng và chất lượng
nông sản? Dựa vào hình vẽ 617.
?Bón phân không hợp lí như: quá liều lượng, sai chủng loai, không cân đối
giữa các loại phân thì năng suất cây trồng như thế nào?
? Em h·y lÊy vÝ dơ để nêu lên tác hại của việc bón phân không hỵp lÝ ?
Tác dụng của phân bón: -Phân bón làm tăng độ phì nhiêu của đất,
làm tăng năng suất cây trồng và chất lượng nông sản.
HS:Bón phân quá liều lượng, sai chủng loại, không cân đối giữa các loại phân
thì năng suất cây trồng không những không tăng mà còn giảm.
HS lÊy vÝ dơ : Bón quá nhiều đạm, cây lúa
dễ bò lốp, đổ, cho nhiều hạt lép nên năng Gi¸o viên:
Nguyễn Thế Cờng
15
GV: Nhận xét và kết luận. suaỏt thaỏp.

III. Củng cố - Dặn dò:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chuẩn bị: Các hoạt động dạy học:

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×