Tải bản đầy đủ - 146 (trang)
Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: - Nghieõn cửựu SGK.

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: - Nghieõn cửựu SGK.

Tải bản đầy đủ - 146trang

GV: Phân tích cho häc sinh hiểu như SGK25.
- Bón vôi. Mụch đích.
-Tăng bề dày đất trồng. -Hạn chế đường nước chảy, chống sói mòn,
rửa trôi. -Tăng độ che phủ của đất. Hạn chế xói mòn,
rửa trôi. -Không xới đất phền ở dưới, hoà tan chất
phèn trong nước, tạo môi trương` yếm khí làm hợp chất chứa S- H2SO4, xổ phèn.
-Tăng độ PH. p dụng cho đất.
-Đất có tầng đất canh tác mỏng, nghèo dinh dưỡng.
-Đất dốc đồi núi -Dốc, đất để cải tạo.
- Đất phèn. -Đất chua.

III. Củng cố - Dặn dò:


GV: Gọi 2 học sinh đọc phần ghi nhớ trong sgk. GV: Nêu câu hỏi yêu cầu học sinh trả lời để củng cố bài.
GV: Dặn học sinh về nhà trả lời câu hỏi ở cuối bài học và đọc trớc bài 4 sgk. Ngày thùc hiƯn:
Tiết 4: Thùc hµnh: XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CƠ GIỚI CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHAP ẹễN GIAN Vê tay
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
9
I. Mục tiêu - Xác đònh được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp vê tay.
- Rèn luyện kỹ năng quan sát, thực hành. - Có ý thức lao động cẩn thận, chính xác.

II. Chn bÞ: - Nghiên cứu SGK.


- GV làm thử vài lần cho quen các thao tác. - Chuẩn bò một số ống hút nước đề phòng trường hụùp HS khoõng mang hoaởc bũ rụi
maỏt. III. Các hoạt ®éng d¹y häc:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài học - Yêu cầu HS phải biết xác đònh thành phần cơ giới của đất bằng cách vê tay. Về
trật tự, vệ sinh: phải gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, không làm mất trật tự làm ảnh hưởng đến giờ học của các lớp bên cạnh.
- Nêu nội quy, quy tắc an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Nhắc HS khi thực hành phải thẩn cận, không để đất và nước vương ra bàn ghế, sách vở, quần áo.
- Giới thiệu quy trình, sau đó gọi 1, 2 HS nhắc lại. Hoạt động 2: Tổ chức thực hành
- Kiểm tra dụng cụ và mẫu đất của học sinh. - Phân công công việc cho HS.
Hoạt động 3: Thực hiện quy trình Bước 1: GV thao tác mẫu, HS quan sát
Gi¸o viªn:
Ngun ThÕ Cêng
10
Bước 2: HS thao tác, GV quan sát, nhắc nhở HS cẩn thận khi cho nước vào đất Bước 2 trong quá trình thực hành – SGK
Hoạt động 4: Đánh giá kết quả. HS thu dọn dụng cụ, mẫu đất, dọn vệ sinh nơi mình thực hành.
HS tự đánh giá, xếp loại mẫu đất của mình thuộc loại đất nào? Đất cát, đất thòt, đất sét
GV đánh giá kết quả thực hành của HS và đánh giá, nhận xét giờ học về: + Chuẩn bò của HS Tốt, đạt, chưa đạt
+ Thực hiện quy trình Đúng, chưa đúng + Về an toàn lao động, vệ sinh môi trường Tốt, đạt, chưa đạt yêu cầu
+ Đánh giá cho điểm thực hành. Hoạt động 5: Hướng dẫn HS chuẩn bò bài sau.
Đọc trước bài 5 và chuẩn bò dụng cụ mẫu đất thực hành. Ôn lại phần II bài 3: ẹoọ chua, kiem cuỷa ủaỏt.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
11
Ngày thực hiƯn:
Tiết 5: Thùc hµnh: XÁC ĐỊNH ĐỘ PH CỦA ĐẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SO MÀU.
I. Mơc tiªu - Xác đònh được độ PH của đất trồng bằng phương pháp so màu.
- Có kỹ năng quan sát, thực hành, và ý thức lao động chính xác, cẩn thận. II. Chn bÞ:
- Nghiên cứu SGK - GV làm thử vài lần cho quen thao tác.
- Mẫu đất HS tự chuẩn bò. - GV chuẩn bò cho mỗi bàn một lọ chỉ thò màu tổng hợp, 1 thang màu chuẩn, 1
thỡa nhoỷ maứu traộng. III. Các hoạt động dạy học:
Hoaùt động 1: Giới thiệu và thực hành - HS: phải biết cách xác đònh PH của đất bằng phương pháp so màu đơn giản.
- Về trật tự, an toàn khi vệ sinh: gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ, không làm mất trật tự, ảnh hưởng đến giờ học của lớp khác.
- Sau khi làm xong gói gọn mẫu đất để vào nơi quy đònh. Cuối giờ học trực nhật sạch sẽ, thu dọn và đổ vào hố rác.
- Giới thiệu quy trình thực hành trong SGK sau đó gọi 1, 2 HS nhắc lại. Hoạt động 2: Tổ chức thực hành, kiểm tra dụng cụ mẫu đất của HS.
- Kiểm tra dụng cụ và mẫu đất của học sinh. - Phaõn coõng coõng vieọc cho HS.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
12
Hoaùt ủoọng 3: Thực hiện quy trình. - Bước 1: GV thao tác mẫu 1 lần, HS quan sát.
- Bước 2: HS thao tác, GV quan sát và nhắc nhở HS cho các chỉ thò màu tổng hợp vào đất đúng như quy trình. Bước 2 – SGK. Chờ đủ 1 phút, sau đó tiến hành so
màu ngay Bước 3 SGK. Hoạt động 4: Đánh giá kết quả
- HS thu dọn dụng cụ, mẫu đất, dọn vệ sinh khu vực thực hành. HS tự đánh giá kết quả thực hành của mình xem đất thuộc loại nào? Chua, kiềm hay trung tính
- GV: đánh giá cho điểm. - GV: Đánh giá, nhận xét giờ thực hành về:
+ Sự chuẩn bò của HS + Thực hiện quá trình
+ An toàn lao động và vệ sinh môi trường + Kết quả thực hành
Hoạt động 5: Hướng dẫn HS chuẩn bò bài sau - Đọc trước bài 7 SGK
- Tìm hiểu các biện pháp sử duùng và bảo quản các loại phân bón ở ủũa phửụng.
Giáo viên:
Nguyễn Thế Cờng
13
Ngày thực hiện:
Tieỏt 6: TÁC DỤNG CỦA PHÂN BÓN TRONG TRỒNG TRỌT. I. Mục tiêu:
Sau khi học xong bài này học sinh ph¶i: - Biết được các loại phân bón thường dùng và tacd dụng của phân bón đối với đất,
cây trồng. - Có ý thức tận dụng các sản phẩm phụthân, cành, lá, cây hoang dại để làm phân
bón.

II. Chn bÞ:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Củng cố - Dặn dò: Chuẩn bị: - Nghieõn cửựu SGK.

Tải bản đầy đủ ngay(146 tr)

×