Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Cụm động từ là gì? HS đọc

Cụm động từ là gì? HS đọc

Tải bản đầy đủ - 85trang

Cho, biếu, tặng Em biếu bà em tấm vải 3. Hướng dẫn học ở nhà
- Hệ thống lại kiến thức bài học - Học bài cũ, làm bài tập còn lại
- Đọc, chuẩn bị trước bài mới
---------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn 17122006
Tiết 61: CỤM ĐỘNG TỪ

A. Mục tiêu bài học


Giúp HS nắm vững: khái niệm và cấu tạo của cụm động từ Rèn kĩ Nang nhận biết và vận dungj cụm động từ khi nói khi nói, viết
Tích hợp với văn bản Mẹ hiền dạy con và kể chuyện tưởng tượng sáng tạo

B. Chuẩn bị: Bảng phụ C. Hoạt động dạy học


1. Bài cũ: Nêu khái niệm động từ và khả năng kết hợp cụm động từ? Nhóm động từ nào đòi hỏi phải có động từ khác đi kèm phía sau:
A. Định , toan, dám ,đừng C. Chạy, đi, cười, đọc B. Buồn, đau, ghét, nhớ D. Thêu, may, đan, khâu
2. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
GV gọi HS đọc ví dụ SGK H. Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ
sung ý nghĩa cho những từ nào?
H. Thử lược bỏ các từ ngữ in đậm nói trên rồi rút ra nhận xét về vai trò của chúng?
H. Tìm một cụm động từ, đặt câu với cụm động từ ấy rồi rút ra nhận xét về hoạt động trong câu
của cụm động từ so với một động từ?
H. Từ sự phân tích các ví dụ trên em hãy cho biết thế nào là cụm động từ?
I. Cụm động từ là gì? HS đọc
- Đã nhiều nơi: đi Cũng những câu đố oái oăm để hỏi mọi người: ra
+Nếu lược bỏ thì các từ bổ nghĩa trên trở nên chơ vơ khơng có chổ bám víu, trở nên thừa, hơn nữa
câu trở nên tối nghĩa hoặc vô nghĩa + Động từ : cắt, chạy, nhảy
+ Cụm động từ: Đang cắt cỏ ngoài đồng
Hãy chạy nhanh lên Chớ nhảy qua hào
Đặt câu: Nga đang cắt cỏ ngoài đồng CN VN
Anh ơi hãy chạy nhanh lên CN VN
Con chớ nhảy qua hào CN VN
Nhận xét: Động từ làm vị ngữ trong câu Cụm động từ: cũng làm vị ngữ trong câu
- Cụm động từ hoạt động trong câu như một động từ.
= Là tổ hợp từ do động từ và một số từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành cụm động từ mới trọn
nghĩa -Cụm động từ hoạt động trong câu giống như một
động từ có thể làm vị ng Khi lm CN thỡ mt
Họ và tên : Cù ThÞ CÈm 78
2 HS đọc ghi nhớ SGK H. Vẽ mơ hình cấu tạo của các cụm động từ
trong câu đã dẫn ở phần I?
phần phụ trước
phần trung tâm
phần phụ sau
t T
S cũng, còn, đã
đang, chưa, chẳng
tìm được thấy
ngay câu trả lời
GV: gọi 2 HS đọc phần ghi nhớ khả năng kèm theo các phụ ngữ trước.
Ghi nhớ :SGK II. Cấu tạo của cụm động từ
Mơ hình của cụm động từ gồm 3 phần a. Các phụ ngữ ở phần trước bỏ sung cho động từ
các ỹ nghĩa: quan hệ, thời gian, sự tiếp diễn tương tự, sự khuyến khích hoặc ngăn cản hđ, sự khẳng
định hoặc phủ định hđ. b. Phần trung tâm bao giờ cũng là động từ
c. Các phụ ngữ ở phần sau bổ sung cho động từ các chi tiết về đối tượng hướng, địa điểm, thời
gian, mục đích, nguyên nhân , phương tiện và cách thức hoạt động.
Ghi nhớ: SGK
III.Luyện tập Bài 1, 2: HS tìm cụm động từ
a.
Còn đang đùa nghịch ở sau nhà
PT TT PS
b.
Yêu thương Mị Nương hết mực
TT PS - Muốn kén cho con, một người chồng thật xứng đáng
PT TT PS c. Đành tìm cách; giữ sứ thần ở cơng quán
PT TT PT PS - Để có thì giờ
PT TT PS - Đi hỏi ý kiến em bé thông minh nọ
TT PS Bài 3: Nêu ý nghĩa của các phụ ngữ được in đậm trong đoạn dưới đây
- Phụ ngữ chưa đứng trước các động từ: biết, trả lời mang ý nghĩa phủ định tương đối - Phụ ngữ không đứng trước các động từ: biết, đáp mang ý nghĩa phủ định tuyệt đối
= Cả 2 phụ ngữ đều cho thấy sự thơng minh, nhanh trí của em bé, cha chưa kịp nghĩ câu trả lời thì con đã đáp lại bằng một câu mà chính viên quan cũng không thể trả lời
được. Bài 4: Treo biển có ngụ ý khuyên răn người ta cần giữ vững chủ kiến của bản thân mặc
dù vẫn cần lắng nghe ý kiến của người khác
• Các cụm động từ
-Có ngụ ý khuyên răn người ta -Cần giữ vững quan điểm, chủ kiến của bản thân
-Vẫn cần lắng nghe ý kiến của mọi người
3. Hướng dẫn học ở nhà - Nắm vững khái niệm và mơ hình cấu tạo của cụm động từ
- Làm bài tập trong SBT - Soạn trước bài mới
-------------------------------------------------------------------- Ngày soạn 20122006
Tiết 62: MẸ HIỀN DẠY CON
Hä và tên : Cù Thị Cẩm 79
A. Mc tiờu bi học Giúp HS hiểu thái độ, tính cách, phương pháp dạy con tở thành bậc vĩ nhân của bà mẹ
thầy Mạnh Tử -Hiểu cách viết truyện gần với cách viết kí, viết sử ở thời trung đại
-Tích hợp với TV ở tính từ và cụm tính từ với TLV ở kĩ năng viết bài văn kể chuyện sáng tạo.

B. Chuẩn bị: tranh minh hoạ ; bảng phụ C. Hoạt động dạy học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Cụm động từ là gì? HS đọc

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×