Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Luyện tập Bài 1: Tìm động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới

Luyện tập Bài 1: Tìm động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới

Tải bản đầy đủ - 85trang

H. Ý nghĩa khái quát của động từ vừa tìm được là gì?
H. Động từ có đặc điểm gì khác danh từ? GV: ví dụ: khơng thể nói, viết: hãy nhà, sẽ đất,
đang cây, vẫn tay…
Động từ: kết hợp được với các từ: sẽ, vẫn, đang, hãy, chớ ,đừng
VD: hãy học, vẫn làm, sẽ đi Học tập là nhiệm vụ hàng đầu của HS - không
thể thêm từ sẽ, đang, hãy.
H. Qua tìm hiểu em hãy cho biết khái niệm của động từ, động từ thường kết hợp những từ nào,
chức vụ?
H. Xếp các động từ sau vào bảng phân loại ở bên dưới: buồn, chạy, cười, dám, đau, đi, đọc, đứng,
gãy, ghét, hỏi, ngồi, nhức ,nứt, toan, vui, u
H. Tìm thêm những từ có đặc điểm tương tự động từ thuộc mỗi nhóm trên Qua tìm hiểu em
rút ra nội dng cần ghi nhớ là gì?
HS đọc ghi nhớ -chỉ hành động, trạng thái của sự vật
+Động từ: Kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, đừng , chớ. Thường làm vị ngữ trong câu.
+Danh từ: không kết hợp với các từ đã, sẽ, đang, cũng, vẫn, hãy ,chớ. Thường làm chủ ngữ trong
câu.
- Làm vị ngữ phải có từ là đứng trước - Ví dụ: Em là học sinh
 không thể kết hợp với các từ : những, các -số từ, lượng từ

Khi động từ làm chủ ngữ thì nó mất khả năng kết hợp với các từ sẽ, đang, hãy
đừng, chớ
Ghi nhớ SGK II. Các loại động từ chính
a. Động từ đòi hỏi động từ khác đi kèm phía sau Dám, toan, đừng ,định
Trả lời câu hỏi: Làm sao., thế nào b. Động từ khơng đòi hỏi động từ khác đi kèm
phía sau Đi, chạy, cười, đọc, hỏi -hành động
trả lời câu hỏi làm gì? Động từ chỉ hành động trạng thái: buồn, gãy, ghét,
đau, nhức, nứt, vui Trả lời câu hỏi làm thế nào?
Động từ
Ghi nhớ SGK

III. Luyện tập Bài 1: Tìm động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới


Động từ ấy thuộc những loại nào? HS tìm nhanh giữa các nhóm + Động từ chỉ tình thái: mặc, có may, may, thấy, bảo ,giơ
+ Động từ chỉ hành động trạng thái: tức, tức tối, chay, khen, đợi Bài 2: Đọc chuyện vui và cho biết câu chuyện buồn cười ở chổ nào? Thói quen dùng
từ
-
Đối lập về nghĩa giữa hai động từ: đưa và cầm - cho thấy sự tham lam và keo kiệt của anh nhà giàu
-
Bài 3: Làm ở nhà Bài 4: GV cũng cố. Đặt câu với mỗi động từ sau và cho biết tối thiểu để câu có
nghĩa, mỗi đọng từ cần bao nhiêu từ ngữ đứng sau Đứng, ngủ , ngồi Em bé ngủ
Xây, phá, xem Bn Nam thớch xem phim
Họ và tên : Cï ThÞ CÈm 77
Cho, biếu, tặng Em biếu bà em tấm vải 3. Hướng dẫn học ở nhà
- Hệ thống lại kiến thức bài học - Học bài cũ, làm bài tập còn lại
- Đọc, chuẩn bị trước bài mới
---------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn 17122006
Tiết 61: CỤM ĐỘNG TỪ

A. Mục tiêu bài học


Giúp HS nắm vững: khái niệm và cấu tạo của cụm động từ Rèn kĩ Nang nhận biết và vận dungj cụm động từ khi nói khi nói, viết
Tích hợp với văn bản Mẹ hiền dạy con và kể chuyện tưởng tượng sáng tạo

B. Chuẩn bị: Bảng phụ C. Hoạt động dạy học


1. Bài cũ: Nêu khái niệm động từ và khả năng kết hợp cụm động từ? Nhóm động từ nào đòi hỏi phải có động từ khác đi kèm phía sau:
A. Định , toan, dám ,đừng C. Chạy, đi, cười, đọc B. Buồn, đau, ghét, nhớ D. Thêu, may, đan, khâu
2. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
GV gọi HS đọc ví dụ SGK H. Các từ ngữ được in đậm trong câu sau bổ
sung ý nghĩa cho những từ nào?
H. Thử lược bỏ các từ ngữ in đậm nói trên rồi rút ra nhận xét về vai trò của chúng?
H. Tìm một cụm động từ, đặt câu với cụm động từ ấy rồi rút ra nhận xét về hoạt động trong câu
của cụm động từ so với một động từ?
H. Từ sự phân tích các ví dụ trên em hãy cho biết thế nào là cụm động từ?
I. Cụm động từ là gì? HS đọc
- Đã nhiều nơi: đi Cũng những câu đố oái oăm để hỏi mọi người: ra
+Nếu lược bỏ thì các từ bổ nghĩa trên trở nên chơ vơ khơng có chổ bám víu, trở nên thừa, hơn nữa
câu trở nên tối nghĩa hoặc vô nghĩa + Động từ : cắt, chạy, nhảy
+ Cụm động từ: Đang cắt cỏ ngoài đồng
Hãy chạy nhanh lên Chớ nhảy qua hào
Đặt câu: Nga đang cắt cỏ ngoài đồng CN VN
Anh ơi hãy chạy nhanh lên CN VN
Con chớ nhảy qua hào CN VN
Nhận xét: Động từ làm vị ngữ trong câu Cụm động từ: cũng làm vị ngữ trong câu
- Cụm động từ hoạt động trong câu như một động từ.
= Là tổ hợp từ do động từ và một số từ ngữ phụ thuộc đi kèm, tạo thành cụm động từ mới trọn
nghĩa -Cụm động từ hoạt động trong câu giống như một
động từ có thể làm vị ngữ Khi làm CN thì mất
Hä và tên : Cù Thị Cẩm 78

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Luyện tập Bài 1: Tìm động từ trong truyện Lợn cưới, áo mới

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×