Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Chỉ từ là gì? Xét ví dụ: HS đọc Luyện tập GV phân nhóm cho HS làm – sau đó lần lượt trình bày, nhận xét

Chỉ từ là gì? Xét ví dụ: HS đọc Luyện tập GV phân nhóm cho HS làm – sau đó lần lượt trình bày, nhận xét

Tải bản đầy đủ - 85trang

Ngày soạn 11122006 Tiết 57: CHỈ TỪ
A. Mục tiêu cần đạt - Giúp HS nắm: Ý nghĩa và công dụng của chỉ từ, biết cách dùng chỉ từ khi nói, viết
- Tích hợp với phần văn ở các văn bản chuyện dân gian, phần tập làm văn ở kiểu bài kể chuyện tưởng tượng
B. Chuẩn bị: GV tìm những đoạn văn trong các văn bản truyện cổ tích đã học có sử dụng chỉ từ; bảng phụ
C. Hoạt động dạy học 1. Bài cũ: Số từ là gì? Lượng từ là gì? Cho ví dụ?
H. Có bao nhiếu số từ trong đoạn văn sau: Ngày xưa có 2 vợ chồng ông lão đánh cá…lần thứ 3 kéo lưới thì bắt được một con cá bằng vàng?
H. Trong các câu văn sau, câu nào không chứa lượng từ? A. Phú ông gọi 3 cô con gái ra lần lượt hỏi từng người một
B. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời C. Nhiều ngày trôi qua chưa thấy chàng trở về
D. Một trăm ván cơm nếp 2. GV giới thệu bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
GV ghi các bài tập SGK vào bảng phụ H. Các từ in đậm trong những câu sa bổ sung ý
nghĩa cho những từ nào?
H. So sánh các từ và cụm từ sau, từ đó rút ra ý nghĩa các từ in đậm?
GV khía quát: các từ đó, ấy, kia, nọ, này , đấy… thêm vào các danh từ hoặc cụm danh từ được xác
định rõ ràng hơn, cụ thể hơn về vị trí trong không gian hoặc thời gian.
H. Nghĩa của các từ ấy, nọ trong câu sau có điểm nào giống, điểm nào khác với các trường hợp đã
phân tích?
HS đọc câu văn ở bảng phụ GVcho HS tìm một số câu thơ có sử dụng chỉtừ?
H. Từ phân tích ví dụ trên, em hãy cho biết thế nào là chỉ từ?
H. Trong các câu đã dẫn ở phần I chỉ từ đảm nhiệm chức vụ gì?
GV: ví dụ: các cụm danh từ Ông vua nọ, viên quan ấy, làng kia, đêm nọ,
hồi ấy
I. Chỉ từ là gì? Xét ví dụ: HS đọc
Nọ - ông vua Ấy - viên quan
Kia - làng Nọ - nhà
- ông vua - ông vua nọ - viên quan - viên quan ấy
- làng - làng kia - nhà - nhà nọ
= Thêm các từ nọ, ấy, kia làm cho cụmdanh từ trở nên xác định hơn, cụ thể hơn
+ Giống nhau: Cùng xác định vị trí của sự vật dùng để trỏ
+ Khác nhau: ở BT1,2 - định vị trong không gian ở BT 3- định vị trong thời gian
hồi ấy, đêm nọ HS tìm
- là những từ dùng để trỏ vào sự vật nhằm xác định vị trí của sự vật trong không gian, thời gian
Ghi nhớ : Gọi 2 HS đọc to, cả lớp đọc thầm II. Hoạt động của chỉ từ trong câu
+ Các chỉ từ ấy, kia ,nọ đều làm phụ ngữ bổ nghĩa cho danh từ, lập thành cụm danh từ, hoạt động
trong câu như một danh từ
- Viên quan ấy - chủ ngữ - Hi y - trng ng
Họ và tên : Cù ThÞ CÈm 72
H. Tìm chỉ từ trong những câu dưới đây, xác định chức vụ của chúng trong câu?
H. Từ ví dụ trên, em hãy cho biết về chức vụ ngữ pháp trong câu chỉ từ có thể đóng vai trò gì?
HS lấy ví dụ minh hoạ
GV gọi 2 HS đọc to ghi nhớ, cả lớp đọc thầm - Ông vua nọ, nhà nọ, làng kia - bổ ngữ
Ví dụ 2 a. Đó: chủ ngữ
b. Đấy : trạng ngữ - làm phụ ngữ trong cụm danh từ, làm chủ ngữ
và trạng ngữ VD: Hồi ấy, tơi vẫn còn nhớ câu chuyện cảm
động ấy về người bạn ấy Ghi nhớ : SGK

III. Luyện tập GV phân nhóm cho HS làm – sau đó lần lượt trình bày, nhận xét


Bài 1: Tìm chỉ từ trong những câu SGK a. Hai thứ bánh ấy
- Định vị sự vật trong không gian - Làm phụ ngữ của cụm danh từ
- Cụm danh từ làm bổ ngữ trong câu b. Đấy, đây:
- Định vị sự vật trong không gian - Làm chủ ngữ trong câu
c. Nay, ta: - Định vị trong thời gian
- Làm trạng ngữ d. Từ đó : Định vị thời gian, làm trạng ngữ
Bài 2: Thay các cụm từ in đậm dưới đây bằng những chỉ từ thích hợp và giải thích vì sao câu thay như vậy?
a. Đến chân núi Sóc: đến đấy, đến đó b. Làng bị lửa thiêu cháy: làng ấy, làng này, làng đó
Bài 3: Khơng thể thay được , điều này cho thấy chỉ từ có vai trò quan trọng GV ra thêm bài tập
1, Đặt câu có chỉ từ này, kia 2. Đặt 3 câu có chỉ từ trong đó chỉ từ làm củ ngữ, trạng ngữ, phụ ngữ của cụm danh từ
GV: Đó là niềm tự hào của chúng tôi Nay, tôi phải đi rồi TN
Tơi rất thích điều đó phụ ngữ của cụm danh từ 3. Hướng dẫn vềnhà
- Hệ thống nội dụng kiến thức bài học - Học bài cũ - đọc chuẩn bị trước bài mới Luyện tập kể chuyn tng tng
----------------------------------------------------------- Ngày soạn 13122006
Tit 58: LUYN TP K CHUYỆN TƯỞNG TƯỢNG A.Mục tiêu cần đạt: giúp HS
- Tập giải quyết một số đề bài tự sự tưởng tượng ság tạo - Tự làm được cho đề bài tưởng tượng
- Luyện các kĩ năng: tìm hiểu đề, tìm ý tưởng tượng, nhân hố, so sánh…. Trình bày thành một dàn bài hoàn chỉnh.
B. Chuẩn bị: HS nhận đề trước 4 ngày chuẩn bị dàn bài chi tiết C. Hoạt ng dy hc
Họ và tên : Cù Thị Cẩm 73
1. Bài cũ? Trong kể chuyện sang tạo, vai trò của tưởng tượng như thế nào? Kiểm tra sự chuẩn bị bài của HS
2. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
GV chọn đề sau đó hướng dẫn HS luyện tập Đề: Kể chuyện 10 năm sau em trở lại thăm ngôi
trường hiện nay em đang học H. Xác định yêu cầu của đề ra? Thể loại?

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Chỉ từ là gì? Xét ví dụ: HS đọc Luyện tập GV phân nhóm cho HS làm – sau đó lần lượt trình bày, nhận xét

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×