Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Tả các loại chuột - Tả các loại chuột, làng chuột nói chung. Làng chuột Những bài học của truyện - Truyện phê phán những ý tưởng vu vơ khơng thực

Tả các loại chuột - Tả các loại chuột, làng chuột nói chung. Làng chuột Những bài học của truyện - Truyện phê phán những ý tưởng vu vơ khơng thực

Tải bản đầy đủ - 85trang

nhớ là gì? H. Bức tranh sgk minh hoạ cho chi tiết nào?
Em hãy miêu tả và bình về bức tranh đó?
HD đọc: giọng trang nghiêm, hài hước. HS tìm hiểu chú thích sgk
H. Chuyện có thể chia làm mấy phần, nêu nội dung từng phần?
H. Lí do để họp làng chuột lần thứ 1? H. Cảnh họp làng chuột lúc đầu diễn ra như
thế nào? H. Thái độ của làng chuột lúc cử người đi đeo
nhạc cho mèo?
H. Không khí lúc này ra sao? H. Hai cảnh họp làng chuột như thế nào?
H. Những đối lập đó chứng tỏ hội đồng chuột như thế nào?
H. Em có nhận xét gì về tả các lồi chuột?
H. Phải chăng mỗi loại chuột ứng với 1 loại người trong xã hội?
H. Ai có quyền xướng việc và sai khiến?
H. Truyện đã đưa ra những bài học gì? Ghi nhớ: SGK
HS thảo luận đưa ra ý kiến - gv bổ sung, kết luận Văn bản: ĐEO NHẠC CHO MÈO
. Đọc - hiểu chú thích HS thực hiện
Bố cục: 3 phần + Từ đầu - mèo rồi: lí do họp làng chuột
+ Tiếp - ưng thuận: cảnh họp làng, sáng kiến deo nhạc
+còn lại: cảnh thể hiện sàng kiến và kết quả II. Tìm hiểu văn bản
1. Cảnh họp làng chuột Chống kẻ thù truyện kiếp là mèo
+ Lúc đầu: làng hội đủ cả, chuột nơ nức đến họp. Ơng Cống đưa ra sáng kiến…-cả làng hoan nghênh
+ Lúc cử người đeo nhạc cho mèo - Cả hội đồng im phăng phắc, không ai dám nhận
nhiệm vụ mạo hiểm , chết người - Khơng khí nặng nề, sợ hãi bao trùm, không ai dám
nhận, đùn đẩy, né tránh, bắt ép người dưới. = Đối lập
- Hèn nhát có sáng kiến hăng hái nhưng viễn vông.

2. Tả các loại chuột - Tả các loại chuột, làng chuột nói chung. Làng chuột


được gọi là làng dài răng tả rất trúng về mặt sinh học cũng như bản chất gặm nhấm, lục lọi của chuột.
- Khi đồng thanh ưng thuận thì cả làng dẫu mõm, quật đi.
- Lúc sợ hãi thì im phăng phắc, khơng một cái tai nhúc nhích, 1 cái răng nào nhe.
- Tả vai nào ra vai nấy bằng cách gọi từng loài chuột theo tên gọi dân gian của chúng kết hợp với những
câu ví của dân gian, lối chơi chữ ông Cống , ông Đồ. - Từng loại chuột ứng với từng hạng người bịám chỉ.
Cuộc họp làng chuột chẳng khác gì cuộc họp việc làng ở nơng thơn VN thời phong kiến
- Ơng Cống có vai vế, tai to mặt lớn, có quyền lực. - Đầy tớ của làng anh Chù

3. Những bài học của truyện - Truyện phê phán những ý tưởng vu vơ không thực


tế. Sáng kiến viễn vơng dù có vẽ hay ho và được đồng thanh ưng thuận thì rốt cuộc cũng khơng giải
quyết được việc gì. - Bài học của truyện nhắc nhở chúng ta tính thực
tiễn., tính khả thi trong mọi dự định và kế hoạch về điều cụ thể nào đó.
Hä và tên : Cù Thị Cẩm 55
HS thc hin phn ghi nhớ - Phê phán những đại diện chớp bu của xã hội cũ,
những kẻ đạo đức giả, đùn đẩy và bắt ép việc nguy hiểm khó khăn cho kẻ dưới.
Ghi nhớ : HS đọc sgk
Bài tập trắc nghiệm Lời khun chính từ truyện ngụ ngơn Đeo nhạc cho mèo?
A. Không được hèn nhát; B. Không được viễn vông;
C. Không được thiếu trách nhiệm với cộng đồng; D. Phải cân nhắc tới những điều kiện và khả thi khi triển khai một cơng việc nào đó.
3. Hướng dẫn về nhà - Nắm vững những bài học rút ra từ 2 truyện ngụ ngôn đã học.
- Chuẩn bị bài Danh từ Tiếp
--------------------------------------------------------------------- Ngày soạn 14112006
Tiết 41: DANH TỪ A. Mục tiêu bài học
HS cần nắm vững: -Đặc điểm của nhóm danh từ chung và danh từ riêng
- Cách viết hoa danh từ riêng B. Chuẩn bị: bảng phụ
C. Hoạt đông dạy học 1. Bài cũ: Thế nào là danh từ?
Chức vụ ngữ pháp của danh từ trong câu? 2. Giới thiệu bài
Ở tiết trước các em đã nắm được sự phân loại về danh từ đơn vị, hom nay chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về danh từ chỉ sự vật.
3. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
GV treo bảng phụ ghi sẵn ví dụ ở sgk, bảng phân loại.
HS phân loại danh từ chung và danh từ riêng
H. Em có nhận xét gì về cách viết các danh từ riêng trong câu trên?
H. Thế nào là danh từ chung? H. Thế nào là danh từ riêng?
H. Em hãy nhắc lại qui tắc viết hoa đã học? cho ví dụ minh hoạ?
H. Qui tắc viết hoa tên người , tên địa lí Việt Nam?
H. Qui tắc viết hoa tên người, tên địa lí nước ngồi?

I. Danh từ chung và danh từ riêng HS đọc ví dụ


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tả các loại chuột - Tả các loại chuột, làng chuột nói chung. Làng chuột Những bài học của truyện - Truyện phê phán những ý tưởng vu vơ khơng thực

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×