Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Ý nghĩa của truyện - Thể hiện quan niệm của nhân dân về cơng lí xã

Ý nghĩa của truyện - Thể hiện quan niệm của nhân dân về cơng lí xã

Tải bản đầy đủ - 85trang

nhà vua? H. Tại sao Mã Lương không vẽ bất cứ thứ gì…?
H. Qua việc vẽ cho địa chủ và vua, em thấy Mã Lương là người như thế nào?
H. Theo em để tiêu diệt kẻ ác cần phải có những điều kiện gì?
H. Hãy đánh giá ngòi bút thần của Mã Lương qua những gì mà em đã vẽ?
HS thảo luận - trả lời
Chi tiết ML vẽ cò trắng nhưng sơ ý 1 giọt mực rơi vào đúng mắt cò khiến cò từ trong tranh xoè
cánh bay đi là một chi tiết nghệ thuật đặc sắc. giàu ý nghĩa , em thử phân tích?
H. Truyện này được xây dựng theo trí tưởng tượng rất phong phú và độc đáo của nhân dân.
Theo em những chi tiết nào trong truyện là lí thú và độc đáo hơn cả?
H. Hãy nêu ý nghĩa của truyện?
Ghi nhớ : HS đọc SGK
- Vẽ mũi tên và chiếc cung để tiêu diệt hắn và thốt thân
Vua: - Vẽ cóc ghẻ - Vẽ gà trụi lơng - ngược ý vua
- Vẽ sóng biển - chôn vùi vua - Căm ghét tên địa chủ và tên vua tham lam độc
ác. - khảng khái, dũng cảm, mưu trí, thơng minh và
cây bút thần - Ngòi bút thần đã trải qua nhiều tình huống thử
thách, từ thấp đến cao, từ chổ khơng vẽ gì cho tên địa chủ đến chỗ vẽ ngược hẳn ý muốn của
vua từ chỗ trừng trị kẻ ác để thoát thân đến chổ chủ động diệt kẻ ác lớn nhất để trừ hoạ cho mọi
người. Mã Lương như người được trao sứ mệnh vung bút thần để tiêu diệt kẻ ác,thực hiệncông lí
-Trước hết đây là một chi tiết nghệ thuật đầy dụng ý. Noá như một nhịp cầu nghệ thuạt nối
liền 2 cuộc đấu, đưa mạch truyện pt hợp lí và tự nhiên.
- Chứng tỏ tài năng siêu phàm của ML-vẽ tranh thành thật.
- ML là hoạ sĩ của người dân nên ưa những con vật gần gũi thân thuộc với cuộc sống của họ…..
HS trả lời

4. Ý nghĩa của truyện - Thể hiện quan niệm của nhân dân về công lí xã


hội: những người chăm chỉ, tốt bụng, thơng inh được nhận phần thưởng xứng đáng, kẻ độc ác
tham lam bị trừng trị. - Khẳng định tài năng phải phuc vụ nhân dân….
- Khẳng định nghệ thuật chân chính….. - Thể hiện mơ ước và niềm tin……
Bài tập trắc ngiệm Mã Lương dùng cây bút thần vào việc gì?
A. Thỗ mãn khát vọng của cá nhân; B. Phục vụ lũ người tham lam, độc ác;
C. Trả thù cá nhân đối với vua, bọn quan lại, địa chủ; D. Làm điều thiện để thể hiện ước mơ cơng lí cho người nghèo khổ
Bài tập về nhà So sánh 2 nhân vật Em bé thông minh và nhân vật Mã Lương để thấy rõ sự giống và
khác về phẩm chất, tính cách giữa hai nhân vật. 4. Hướng dẫn về nhà
- Học kĩ bài, nắm vững nội dung bài học - Chun b bi Danh t
Họ và tên : Cù Thị CÈm 43
---------------------------------------------------------------- Ngày soạn 27102006
Tiết 32: DANH TỪ A. Mục tiêu cần đạt: HS cần hiểu được:
- Đặc điểm của danh từ - Các nhóm danh từ chỉ đơn vị và chỉ sự vạt

B Chuẩn bị: bảng phụ C. Hoạt động dạy học


1. Bài cũ: Gọi HS nêu 1 số từ loại đã học ở bậc tiểu học. GV chuyển tiếp giới thiệu bài mới
2. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
GV treo bảng phụ ghi sẵn ví dụ ở sgk H. Hãy xác định danh từ trong cụm danh từ in
đậm ở ví dụ trên? H. Trước danh từ con trâu có từ nào?
ba là từ loại gì? H. Sau danh từ con trâu có từ nào?
Từ ấy là từ loại gì? H. Có thể thay từ ấy bằng những từ nào?
H. Em hãy tìm các danh từ khác trong câu trên? H. Danh từ là gì?
H. Danh từ có khả năng kết hợp với những từ nào?
HS đặt câu với những danh từ tìm được.
H. Danh từ thường giữ chức vụ gì? Khi làm vị ngữ danh từ cần có từ gì đứng trước?
Bài tập nhanh: GV treo bảng phụ Cho đoạn thơ: Nhân dân là bể
Văn nghệ là thuyền Thuyền xơ sóng dậy
Sóng đẩy thuyền lên H. Xác định các câu có cấu trúc C là V? Xác định
các từ loại của các từ làm C và V? HS nhắc lại ghi nhớ
GV treo bảng phụ ghi sẵn ví dụ ở sgk H, Nghĩa của các danh từ in đậm: con , viên,
thúng, tạ có gì khác các danh từ đứng sau? H. Hãy thay thế các danh từ in đậm nói trên bằng
những từ khác? Rút ra nhận xét? - Con , chú , ông thuộc danh từ đơn vị tự nhiên
H. Trường hợp nào đơn vị tính đếm đo lường

I. Đặc điểm của danh từ HS quan sát


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ý nghĩa của truyện - Thể hiện quan niệm của nhân dân về cơng lí xã

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×