Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Mã Lương sử dụng cây bút thần + Vẽ chim - cất tiếng hót

Mã Lương sử dụng cây bút thần + Vẽ chim - cất tiếng hót

Tải bản đầy đủ - 85trang

H. Những điều ấy có quan hệ với nhau ra sao? HS thảo luận nhóm - đại diện nêu
GV cho HS nhắc lại những điều giúp Mã Lương vẽ giỏi. Liên hệ thực tế
chỉ cộng với sự thông minh và khiếu vẽ sẵn có. - Nguyên nhân thần kì: Mã Lương được thần cho
cây bút bằng vàng, để vẽ được vật có khả năng như thật – tơ đậm, thần kì hố tài vẽ của Mã
Lương, là sự ban thưởng xứng đáng cho người say mê, có tâm, có tài, có chí, khổ cơng học tập.
- Những ngun nhân trên có quan hệ chặt chẽ với nhau: thần cho Mã Lương cây bút chứ khơng
phải vật gì khác và cũng chỉ có Mã Lương chứ khơng phải ai khác cũng được thần cho cây bút
thần .
4. Hướng dẫn về nhà - Nắm vững bàihọc
- Chuẩn bị phần còn lại
--------------------------------------------------------------------------- Ngày soạn 26102006
Tiết 31: CÂY BÚT THẦN A. Mục tiêu cần đạt: HS cần
- Hiểu rõ nội dung, ý nghĩa của truyện cây bút thần và một số chi tiết nghệ thuật đặc sắc của truyện.
- Kể lại được truyện này. B. Chuẩn bi: tranh minh hoạ, bảng phụ
C. Hoạt động dạy học 1. Bài cũ: Những nguyên nhân nào giúp Mã Lương vẽ giỏi?
2. Giới thiệu bài mới Ở tiết trước các em đã được tìm hiểu về nhân vật Mã Lương và những nguyên nhân
giúp Mã Lương vẽ giỏi. Sau khi có được cậy bút thần, Mã Lương đã sử dụng nó như thế nào, tiết học hơm nay chúng ta sẽ tìm hiểu.
3. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
H. Mã Lương đã dùng cây bút thần để làm gì? GV treo tranh minh hoạ
H. Mã Lương đã vẽ gì cho những người nghèo khổ?
H. Em có nhận xét gìd về những đồ vật ấy? H,. Theo em tại sao Mã Lương không vẽ cho họ
lúa gạo, áo quần, vàng bạc mà lại chỉ vẽ những dụng cụ bình thường đó?
HS suy nghĩ trả lời GV liên hệ đọc bài ca dao:
“Bàn tay ta làm nên tất cả…….thành cơm”
H. Bức tranh trang 81 minh hoạ cho chi tiết nào? Miêu tả bình và đặt tên?
H. Mã Lương đã vẽ những gì cho tên địa chủ,
3. Mã Lương sử dụng cây bút thần + Vẽ chim - cất tiếng hót
+ Vẽ cá - vẫy đi trườn xuống sông + Vẽ cho những người nghèo khổ
- cày, đèn, cuốc, thùng… - công cụ lao động, đồ dùng bình thường.
= Điều này có ý nghĩa rất sâu sắc, Mã Lương đã khơng vẽ của cải vật chất có sẵn để hưởng thụ
mà chỉ vẽ các phương tiện cần thiết cho cuộc sống để người dân sản xuất, lao động, tạo ra gạo
thóc, nhà cửa và các của cải khác. Của cải do con người hưởng thụ phải do chính con người làm ra.
Các đồ vật Mã Lương vẽ là những đồ vật hữu ích cho mọi nhà.
+ Chống lại tên địa chủ và tên vua tham lam độc ác
Địa chủ: - Khơng vẽ bất cứ thứ gì
Hä vµ tên : Cù Thị Cẩm 42
nh vua? H. Ti sao Mã Lương khơng vẽ bất cứ thứ gì…?
H. Qua việc vẽ cho địa chủ và vua, em thấy Mã Lương là người như thế nào?
H. Theo em để tiêu diệt kẻ ác cần phải có những điều kiện gì?
H. Hãy đánh giá ngòi bút thần của Mã Lương qua những gì mà em đã vẽ?
HS thảo luận - trả lời
Chi tiết ML vẽ cò trắng nhưng sơ ý 1 giọt mực rơi vào đúng mắt cò khiến cò từ trong tranh xoè
cánh bay đi là một chi tiết nghệ thuật đặc sắc. giàu ý nghĩa , em thử phân tích?
H. Truyện này được xây dựng theo trí tưởng tượng rất phong phú và độc đáo của nhân dân.
Theo em những chi tiết nào trong truyện là lí thú và độc đáo hơn cả?
H. Hãy nêu ý nghĩa của truyện?
Ghi nhớ : HS đọc SGK
- Vẽ mũi tên và chiếc cung để tiêu diệt hắn và thốt thân
Vua: - Vẽ cóc ghẻ - Vẽ gà trụi lông - ngược ý vua
- Vẽ sóng biển - chơn vùi vua - Căm ghét tên địa chủ và tên vua tham lam độc
ác. - khảng khái, dũng cảm, mưu trí, thơng minh và
cây bút thần - Ngòi bút thần đã trải qua nhiều tình huống thử
thách, từ thấp đến cao, từ chổ khơng vẽ gì cho tên địa chủ đến chỗ vẽ ngược hẳn ý muốn của
vua từ chỗ trừng trị kẻ ác để thoát thân đến chổ chủ động diệt kẻ ác lớn nhất để trừ hoạ cho mọi
người. Mã Lương như người được trao sứ mệnh vung bút thần để tiêu diệt kẻ ác,thực hiệncơng lí
-Trước hết đây là một chi tiết nghệ thuật đầy dụng ý. Noá như một nhịp cầu nghệ thuạt nối
liền 2 cuộc đấu, đưa mạch truyện pt hợp lí và tự nhiên.
- Chứng tỏ tài năng siêu phàm của ML-vẽ tranh thành thật.
- ML là hoạ sĩ của người dân nên ưa những con vật gần gũi thân thuộc với cuộc sống của họ…..
HS trả lời

4. Ý nghĩa của truyện - Thể hiện quan niệm của nhân dân về cơng lí xã


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mã Lương sử dụng cây bút thần + Vẽ chim - cất tiếng hót

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×