Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Lặp từ 1. Xét ví dụ: a, b Luyên tập Bài 1: Lược bỏ những từ trùng lặp

Lặp từ 1. Xét ví dụ: a, b Luyên tập Bài 1: Lược bỏ những từ trùng lặp

Tải bản đầy đủ - 85trang

B. Chuẩn bị: Bảng phụ C. Hoạt động dạy học


1. Bài cũ: Nghĩa gốc là gì? Nghĩa chuyển là gì? Cho ví dụ. 2. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
Gọi HS đọc ví dụ a, b sgk. H. Hãy gạch dưới những từ giồng nhau ở vídụ a,
b? H. Việc lặp từ tre ở ví dụ a có gì khác việc lặp
từ ở ví dụ b?
H. Chữa lại câu mắc lỗi lặp từ?
HS đọc ví dụ sgk H. Trong câu a từ nào dùng không đúng? Sữa lại
như thế nào?
H. Trong câu b từ nào dùng không đúng? Sữa lại như thế nào?
H. Nguyên nhân mắc lỗi trên là gì?
HS đọc bài tập 1 a. bỏ: bạn, ai, cũng lấy, làm, Lan.
b. bỏ: câu chuyện ấy, thay câu chuyện này bằng chuyện ấy; thay những nhân vật ấy bằng đại từ
thay thế họ, thay những nhân vật bằng những người.
c. bỏ: lớn lên
HS đọc yêu cầu bài 2 Câu a, b, c dùng sai từ nào? Sữa lại?
H. Nguyên nhân mắc lỗi trên là gì?

I. Lặp từ 1. Xét ví dụ: a, b


HS trả lời
a. Tre, giữ, anh hùng b. Truỵện dân gian
- ví dụ a: Điệp từ - biện pháp tu từ - nhấn mạnh ý, tạo nhịp điệu hài hồ như 1 bài thơ cho
văn xi. - ví dụ b: lặp từ - lỗi dùng từ.
= Truyện dân gian VN thường có nhiều chi tiết tưởng tượng kì ảo nên em rất thích đọc loại
truyện này. II. Lẫn lộn các từ gần âm
Câu a: Thăm quan -Tham quan: xem thấy tận mắt để mở rộng tầm
hiểu biết hoặc học tập kinh nghiệm. Câu b: nhấp nháy
- Mấp máy: cữ động khẽ và liên tiếp. = Chưa hiểu hết nghĩa của từ

III. Luyên tập Bài 1: Lược bỏ những từ trùng lặp


a. Bạn Lan là 1 lớp trưởng gương mẫu nên cả lớp đều rất quí mến.
b. Sau khi nghe cơ giáo kể, chúng tơi ai cũng thích những câu chuyện ấy vì họ đều là những
người có phẩm chất tốt đẹp. c. Qua trình vượt núi cao cũng là quá trình con
người trưởng thành. Bài 2
HS đọc phát hiện lỗi
a. Linh động - sinh động b. Bàng quang - bàng quan
bàng quan: đứng ngồi cuộc mà nhìn, coi là khơng có quan hệ đến mình.
c. Thủ tục - hủ tục hủ tục: phong tục đã lỗi thời.
Ngun nhân: nhớ khơng chính xác hình thức ngữ âm.
3. Hướng dẫn về nhà Học kĩ bài - nắm một số lỗi dùng từ.
--------------------------------------------------------------- Ngàu soạn: 15 10 2006
Hä và tên : Cù Thị Cẩm 35
Tit 24: Tr bi tập làm văn số 1 A. Mục tiêu tiết trả bài
Qua giờ trả bài giúp HS: -Thấy đươch ưu, nhược điểm trong bài viết của mình cũng như cả lớp và có ý thức sữa
chữa trong những bài viết sau. -Cũng cố một bước về cách làm bài văn tự sự, cách xây dựng nhân vật sự việc, cách kể,
chủ đề của chuyện. 0Góp phần đánh giá kết quả học tập của các em.
-Tích hợp với một số vă bản mà các em đã học. B. Chuẩn bị: bài của HS
C. Hoạt động dạy học 1, Bài cũ: Thế nào là văn tự sự? Cách làm bài văn tự sự?
2. Bài mới Bước 1: Gọi HS đọc lại đề. GV ghi lên bảng , xác định yêu cầu dề
Đề ra: ………….. Xác định ycầu của đè: Kiểu loại vb tự sựkể việc , kể người
Ycầu của nội dung tự sự: kể la chuyện bằng lòi văn cuảe em….. Hình thức: suy nghĩ tìm ra lưòi văn hay., sát với ý vb đê vb hấp dãn hơn
bố cục3 phần…….
Soạn sau -----------------------------------------------
Ngày soạn 1510206 Tiết 25: EM BÉ THÔNG MINH
A. Mục tiêu cần đạt: HS cần - Hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện em bé thông minh và một số đặc điểm tiêu
biểu của nhân vật thông minh trong truyện. - Kể lại được truyện.

B. Chuẩn bị: Tranh minh hoạ, bảng phụ C. Hoạt động dạy học


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lặp từ 1. Xét ví dụ: a, b Luyên tập Bài 1: Lược bỏ những từ trùng lặp

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×