Tải bản đầy đủ - 85 (trang)
Lời văn kể sự việc Đoạn 3: Kể việc TT trả thù ST Đoạn văn HS đọc

Lời văn kể sự việc Đoạn 3: Kể việc TT trả thù ST Đoạn văn HS đọc

Tải bản đầy đủ - 85trang

H. Vậy khi viết lời văn giới thiệu nv ta cần viết lời văn giới thiệu nào?
HS đọc lại đoạn văn 3 SGK H. Nêu nội dung đoạn văn?
H. Hành động trả thù của TT với ST. H.Tác giả đã dùng từ loại gì khi kể hđ của nhân
vật? H. Các hành động được kể theo thứ tự nào?
Hành động ấy mang lại kết quả gì? H. Quan sát đoạn văn kể việc trên em thấy khi
viết lời văn kể việc kể như thế nào?
HS đọc bài 1,2, 3 ở trên H. Hãy cho biết mỗi đoạn văn biểu đạt ý chính
nào? Gạch dưới câu biểu đạt ý chính ấy, Tại sao người ta gọi đó là câu chủ đề?
H. Để kể các ý chính ấy người kể đã dẫn dắt từng bước băbgf cách kể các ý phụ ntn? Chỉ ra
các ý phụ và mối quan hệ chúng với ý chính?
H. Qua tìm hiểu nội dung trên , em hiểu muốn viết một đoạn văn tự sự ta cần viết ntn?
+Cần viết lời giới thiệu tên họ, lai lịch, quan hệ, tính tình, tài năng, ý nghĩa của nhân vật.

2. Lời văn kể sự việc Đoạn 3: Kể việc TT trả thù ST


-Hơ mưa, gọi gió, làm giơng bão, dâng nước… -Dùng động từ khi kể việc
- Kể theo thứ tự thời gian, nguyên nhân, kết quả. - Lụt lớn, thành Phong Châu nỗi lềnh bềnh.
+Lời văn kể việc thì kể các hành động, việc làm, kết quả và sự đổi thay do các hđ ấy đem lại

3. Đoạn văn HS đọc


Đ1: Biểu đạt ý: vua Hùng kén rễ, tác giả dân gian đã dẫn dắt “muốn kén trước hết phải có con gái
đẹp, sau mới có lòng yêu thương và có ý kén rễ tài giỏi.
Đ2: Biểu đạt ý: Có 2 người đến cầu hơn, có tài lạ như nhau, đều xứng đáng làm rễ vua Hùng. Muốn
nói được ý này phải giới thiệu từng người., phải dẫn dắt. Họ đều có tài nhưng khơng được giống
nhau. Đ3: TT dâng nước đánh ST. Muốn diễn đạt ý này
người kể phải kể trận đánh theo thứ tự trước từ nn đến trận đánh.
• Ghi nhớ SGK – HS đọc
- Mội đvăn có thể từ 2 câu trở lên nhưng diễn đạt 1 ý chính. Các câu trong đoạn phải liên kết chặt
chẽ với nhau để làm nỗi bật ý chính của đoạn II. Luyện tập
Bài tập 1 mỗi nhóm thảo luận 1 đoạn, đại diện nhóm nêu, nhóm khác bổ sung.
- Đoạn a: Cậu chăn bò rất giỏi - Đoạn b: Thái độ của các con gái phú ông đối với
Sọ Dừa:……….. Câu chủ chốt: Hai cơ chị ác….tử tế
- Đoạn c: Tính nết cơ Dần Câu chủ chốt: câu 2: tính cơ cũng…..lắm.
Bài 2 Câu a. Sai: lộn xộn, không theo trật tự.
Câu b. đúng: sắp xếp lơ gíc, theo thứ tự.
4. Hướng dẫn học ở nhà - Học kĩ phần ghi nhớ, làm bài tập 3, 4.
- Soạn văn bản Thạch Sanh
------------------------------------------------------------- Ngày soạn 81020
Họ và tên : Cù Thị Cẩm 31
Tit 21 -22
: THẠCH SANH
A. Mục tiêu cần đạt: HS cần - Hiểu được nội dung, ý nghĩa của truyện Thạch Sanh và một số đặc điểm tiêu biểu của
kiểu nhân vật dũng sĩ. - Kể lại đượpc truyện.
B. Chuẩn bị: Tranh Thạch Sanh, thơ về chuyện Thạch Sanh C. Hoạt động dạy học
1. Bài cũ: GV treo bảng phụ trả lời trắc nghiệm Đ, S Nhân vật Sọ Dừa thuộc kiểu
A. Nhân vật bất hạnh; B. Nhân vật kì tài;
C, Kiểu nhân vật thông minh; D. Kiểu nhân vât người mang lốt vật;
Đ. Kiểu nhân vật là loài vật 2. Nêu ý nghĩa của truyện Sọ Dừa
2. Giới thiệu bài Thạch Sanh là một trong những truyện cổ tích tiêu biuêủ cho kho tàng truyện cổ tích
VN, được nhân dân ta yêu thích. Đây là truyện cổ tích về người dũng sĩ diệt chằn tinh, diệt đại bàng cứu người bị hại, vạch mặt kẻ vong ân, bội nghĩa, chống quân xam lược…
Truyện T.Sanh thể hiện ước mơ, niềm tin và đạo đức, cơng lí xã hội và lí tưởng nhân đạo, u hồ bình của nhân dân ta. Cuộc đời và những chiến công của T.Sanh cùng với
sự hấp dẫn của cốt truyện và của nhiều chi tiết thần kì đã làm xúc động say mê nhiều thế hệ người đọc, người nghe.
3. Bài mới
Hoạt động thầy Hoạt động trò
HD đọc, kể: giọng đọc gợi khơng khí cổ tích, chậm rãi, sâu lắng. Phân biệt các giọng kể giọng
nhân vật nhất là giọng Lí Thơng. GV u cầu HS giải nghĩa một số từ khó…
H. Xác định văn bản TS thuộc kiểu văn bản nào?
H. Nêu dàn ý bố cục của truyện T.Sanh? Nội dung từng phần?
H. Truyện có những nhân vật nào? Nhân vật chính là ai?
H. Tìm những chi tiết kể về sự ra đời và lớn lên của Thach Sanh?
GV cho HS phát hiện những sự bình thường và khác thường trong sự ra đời và…. của T.Sanh.
H. Em có nhận xét gì về sự ra đời và lớn lên đó?
H. Nêu ý nghĩa việc kể về sự ra đời và lớn lên của Thạch Sanh?

I. Đọc - hiểu chú thích HS nghe


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lời văn kể sự việc Đoạn 3: Kể việc TT trả thù ST Đoạn văn HS đọc

Tải bản đầy đủ ngay(85 tr)

×